Własności figur płaskich

juniewicze
Quiz by juniewicze, updated more than 1 year ago
juniewicze
Created by juniewicze about 6 years ago
38
0

Description

materiał na lekcje do klasy II gimnazjum

Resource summary

Question 1

Question
Wskaż jedną poprawną odpowiedź. Pole pierścienia widocznego na rysunku jest równe:
Answer
 • \(6\pi\)
 • \(4\pi\)
 • \(2\pi\)
 • \(20\pi\)

Question 2

Question
Promień okręgu wpisanego w kwadrat o boku 3cm ma 6cm
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Styczna to prosta, która ma dwa punkty wspólne z okręgiem?
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Wysokość trójkąta równobocznego o boku długości a obliczamy ze wzoru h = \(a\sqrt{3}\)
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Wskaż wszystkie fałszywe zdania:
Answer
 • środek okręgu wpisanego w trójkąt jest równoodległy od wszystkich wierzchołków tego trójkąta
 • promień okręgu wpisanego w sześciokąt foremny o boku długości 4cm ma długość 4cm
 • środkiem okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest środek przeciwprostokątnej tego trójkąta
 • środkiem okręgu wpisanego w trójkąt jest punkt przecięcia się symetralnych boków tego trójkąta

Question 6

Question
Okrąg jest wpisany w wielokąt, jeśli jest styczny do każdego boku tego wielokąta
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Korzystając z rysunku wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi
Answer
 • jeżeli a=4, to c=8
 • jeżeli a=6, to b=\(6\sqrt{2}\)
 • jeżeli a=10, to b=\(10\sqrt{3}\)
 • jeżeli c=12, to b=\(12\sqrt{3}\)

Question 8

Question
Dwa koła mają wspólny środek. średnica większego koła jest równa 12, a mniejszego 8. Pole pierścienia kołowego, utworzonego przez te koła, wynosi:
Answer
 • \(20\pi\)
 • \(2\pi\)
 • \(4,5\pi\)
 • \(24\pi\)

Question 9

Question
Każdy wielokąt o równych bokach jest foremny
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Środek okręgu opisanego na trójkącie jest punktem przecięcia:
Answer
 • dwusiecznych kątów trójkąta
 • symetralnych boków trójkąta
 • wysokości trójkąta
 • odcinków, łączących wierzchołek trójkąta ze środkiem boku przeciwległego
Show full summary Hide full summary

Similar

Własności figur płaskich
juniewicze
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
K d
New GCSE Maths required formulae
Sarah Egan
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 1
Mike M
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez
SISTEMAS Y RELACIONES
cecy menchaca
Propiedades de los gases
camila gonzalez
ASIENTO CONTABLE
Stephy Mondragón