2n ESO. Les grafies m, n, ny, mp

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 6 years ago
157
0

Description

Activitats ortografia

Resource summary

Question 1

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • cambrer
 • canbrer

Question 2

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • Betlen
 • Betlem

Question 3

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • Jerusalen
 • Jerusalem

Question 4

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • enveja
 • emveja
 • embeja

Question 5

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • canvi
 • cambi
 • cambio
 • camvi

Question 6

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • inmoral
 • immoral

Question 7

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • amfitrió
 • anfitrió

Question 8

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • invent
 • imvent
 • imbent

Question 9

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • atemptat
 • atentat
 • atemtat

Question 10

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • prompte
 • pronte
 • promte

Question 11

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • contador
 • comptador
 • comtador

Question 12

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • impremta
 • imprempta
 • imprenta

Question 13

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • sumptuós
 • suntuós
 • sumtuós

Question 14

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • circumferència
 • circunferència

Question 15

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • tanmateix
 • tammateix
 • tannateix

Question 16

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • inmoratal
 • immortal

Question 17

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • empremta
 • emprempta
 • emprenta
 • enprempta

Question 18

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • llanpec
 • llampec

Question 19

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • envellir
 • embellir
 • les dos estan ben escrites però signifiquen coses diferents

Question 20

Question
Tria la paraula que estiga ben escrita
Answer
 • enmalaltir
 • emmalaltir
Show full summary Hide full summary

Similar

La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Elisa Tormo Guevara
Redacción y ortografía 2
Diana María Hernández Núñez
Pronoms Febles
Àlex Aquilina
Faltas de Orotografía
MARIA HC
Faltas de Orotografía
Diego Santos
Faltas de Orotografía
Maria del Rosario Arvizu Olvera
Faltas de Orotografía
MÓNICA VÁZQUEZ DIÉGUEZ
Faltas de Orotografía
Elder Quiroa
Canvi vocàlic castellà-valencià (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Activitats sobre l'ortografia de les grafies: g, j i tg, tj
Àlex Lluch
3r i 2n ESO. La essa sorda i la essa sonora (Àlex Lluch)
Àlex Lluch