1. Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen

aimetto
Quiz by aimetto, updated more than 1 year ago
aimetto
Created by aimetto about 6 years ago
45
0

Description

Yleisiä kysymyksiä koko kappaleesta

Resource summary

Question 1

Question
Minä vuonna ryhmienvälisten suhteiden tutkimus alkoi ja missä?
Answer
 • 1980-luvulla Turun yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa
 • 1990-luvulla Helsingin yliopistossa psykologian oppiaineessa
 • 1970-luvulla Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa
 • 1980-luvulla Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa

Question 2

Question
Kenen teoria on kontaktihypoteesi?
Answer
 • Gordon Allport
 • Brown
 • Pettigrew
 • Pettigrew ja Tropp

Question 3

Question
Mikä on välillisen kontaktin hypoteesi?
Answer
 • Liebkindin ja McAlisterin teoria siitä, että jo tieto siitä, että sisäryhmän jäsenellä on läheinen suhde ulkoryhmän jäsenen kanssa voi vaikuttaa ryhmienvälisiin asenteisiin positiivisesti
 • Gordon Allportin teoria siitä, että jo tieto siitä, että sisäryhmän jäsenellä on läheinen suhde ulkoryhmän jäsenen kanssa voi vaikuttaa ryhmienvälisiin asenteisiin positiivisesti
 • Liebkindin ja McAllisterin teoria siitä, että kaikki erilaiset kohtaamiset eri ryhmien välillä muokkaavat asenteita
Show full summary Hide full summary

Similar

Ionic Bondic Flashcards.
anjumn10
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan
PuKW STEP6 - Hummel
Antonia Ilieva
Diseño de Software
Verny Fernandez
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez
POSTURA
Mónica Romero
Geography Coastal Zones Flashcards Year 8
T Kilcoyne
unidad 3 -DIBUJO DEL CONJUNTO- JUAN SUAREZ
Juan Carlos Suarez Gomez
1.7. 3 Momento DEL RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE LOS AJUSTES
JENNIFER giselle
LEY ORGÁNICA DE LA CULTURA
Genesis Quishpe