2n ESO. Les relacions semàntiques: polisèmia-homonímia, sinonímia-antonímia, camp semàntic

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 6 years ago
486
0

Description

Activitats

Resource summary

Question 1

Question
El professor ens _________ els exàmens corregits
Answer
 • dóna
 • dona

Question 2

Question
Si no _________ perquè ho veig no m’ho crec
Answer
 • fora
 • fóra

Question 3

Question
_____ véns prompte, passa per la fruiteria, per favor
Answer
 • Si

Question 4

Question
La _______ va recollir l’encàrrec a la botiga
Answer
 • dóna
 • dona

Question 5

Question
La pilota va botar _________ de la línia de camp
Answer
 • fora
 • fóra

Question 6

Question
______, aniré al teu aniversari
Answer
 • Si

Question 7

Question
Les paraules polisèmiques...
Answer
 • ... poden tindre diferents significats que deduïm pel context, és a dir, per les paraules que acompanyen la paraula polisèmica en una oració o en un text (Manel s’ha fet mal al peu jugant a futbol; El peu de la làmpada s’ha fet malbé)
 • ... tenen diferent significat i origen però sonen o s’escriuen igual. Poden ser: homògrafes o homòfones

Question 8

Question
Quina relació té la paraula "entrada" en aquestes frases: - L’entrada del nou cotxe és un 20 % del total - Hem aconseguit les entrades del concert - L’entrada estava restringida als veïns
Answer
 • és una paraula polisèmica
 • és una paraula homonímia

Question 9

Question
Quina relació tenen dona / dóna: - El professor ens dóna els exàmens corregits. - La dona va recollir l’encàrrec a la botiga
Answer
 • és una paraula polisèmica
 • són dues paraules homònimes

Question 10

Question
Les paraules homònimes...
Answer
 • ... poden tindre diferents significats que deduïm pel context, és a dir, per les paraules que acompanyen la paraula polisèmica en una oració o en un text (Manel s’ha fet mal al peu jugant a futbol; El peu de la làmpada s’ha fet malbé)
 • ... tenen diferent significat i origen però sonen o s’escriuen igual. Poden ser: homògrafes o homòfones

Question 11

Question
Les paraules homògrafes...
Answer
 • ... s’escriuen igual (El cor de l’escola fa un concert; Ha tingut un infart al cor)
 • ... es pronuncien igual però s’escriuen de manera diferent (No parleu tots alhora perquè em maregeu!; A l’hora del pati tenim una assemblea)

Question 12

Question
Les paraules homòfones...
Answer
 • ... s’escriuen igual (El cor de l’escola fa un concert; Ha tingut un infart al cor)
 • ... es pronuncien igual però s’escriuen de manera diferent (No parleu tots alhora perquè em maregeu!; A l’hora del pati tenim una assemblea)

Question 13

Question
Les paraules "cola" en la següent "Apega amb cola el baló i cola un gol aquesta nit" frase són...
Answer
 • polisèmiques
 • homònimes

Question 14

Question
BORD: Va pujar a bord del vaixell carregat amb un peu de taronger bord
Answer
 • polisèmiques
 • homònimes

Question 15

Question
NAU: En la segona nau de l’església hi havia un fresc d’una nau romana
Answer
 • Paraules polisèmiques
 • Paraules homònimes

Question 16

Question
PAELLA: En la segona nau de l’església hi havia un fresc d’una nau romana
Answer
 • Paraules polisèmiques
 • Paraules homònimes

Question 17

Question
SOL / SÒL: El sol il·luminava el sòl de la classe
Answer
 • Paraules polisèmiques
 • Paraules homònimes

Question 18

Question
En la frase "Carol deu arribar a les deu de la nit" 'deu' és homòfona
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Em diu la directora que hem d’entrar a les nou en punt EM / HEM són homòfones
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
La maça que has dut és massa xicoteta MAÇA / MASSA són homògrafes
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
Un camp semàntic és un conjunt de paraules de la mateixa categoria gramatical que comparteixen un tret de significat
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
Un ____________ és la paraula més general que engloba el significat d'unes altres de més particulars. Com ara 'eina' que engloba el significat de 'martell', 'tornavis', 'alicates'...
Answer
 • hiperònim
 • hipònim

Question 23

Question
Els termes més particulars englobats pel significat de l'hiperònim s'anomena hipònim
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Sinònims i antònims (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
SIMONÍMIA I ANTONÍMIA
esther ferrer
Camp semàntic dels rius (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Tipos de antonímia
egoitz espiña goitia
TIPOS DE ANTONÍMIA
Aritz Sánchez
SIMONÍMIA I ANTONÍMIA
adriana solis
Camps semàntic futbol (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
KEE1
harrym
GCSE Biology 4 OCR - The Processes of Life
blairzy123
The Digestive system
Elena Cade