6. Sınıf Genel Tekrar

fatih.sen
Quiz by fatih.sen, updated more than 1 year ago
fatih.sen
Created by fatih.sen over 5 years ago
110
0

Description

6. Sınıf konularının genel tekrarını içerir.

Resource summary

Question 1

Question
Şekilde, 1 ve 2 numaralı kutucuklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Answer
 • Canlı- Cansız
 • Doku - Sistem
 • Atom - Sistem
 • Canlı - Sistem

Question 2

Question
Aşağıdakilerden hangisi uzun bir kemiktir?
Answer
 • Omurgayı oluşturan omurlar
 • El ve ayak bilek kemikleri
 • Kol ve bacak kemikleri
 • Kafatası kemiği

Question 3

Question
Aşağıdaki kemik çeşitlerinden hangisi kısa kemiklere örnek olarak verilebilir?
Answer
 • Kol ve bacak kemikleri
 • Kaburga kemikleri
 • Kafatası kemiği
 • El ve ayak bilek kemikleri

Question 4

Question
Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?
Answer
 • El ve ayak bilek kemikleri
 • Kol kemikleri
 • Kafatası kemiği
 • Bacak kemikleri

Question 5

Question
Aşağıdakilerden hangisi oynar eklemlere örnek olarak verilebilir?
Answer
 • Kol ve bacak eklemleri
 • Kafatası eklemi
 • Omurgada bulunan eklem

Question 6

Question
Aşağıdakilerden hangisi yarı oynar eklemlere örnek olarak verilebilir?
Answer
 • Kol ve bacak eklemleri
 • Kafatası eklemi
 • Omurlar arasında bulunan eklem

Question 7

Question
Aşağıdakilerden hangisi oynamaz eklemlere örnek olarak verilebilir?
Answer
 • Kol ve bacaklarda bulunan eklemler
 • Kafatası eklemi
 • Omurlar arasında bulunan eklem

Question 8

Question
Aşağıdakilerden hangisi kemiklere sertlik veren maddelerdendir?
Answer
 • Kalsiyum ve Fosfor
 • Demir ve Nikel
 • Alüminyum ve Plastik
 • Silisyum ve Karbon

Question 9

Question
Destek ve hareket sisteminin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Answer
 • Ağır yükleri kaldırırken çömelerek dikkatli bir şekilde hareket etmek
 • Dengeli beslenmek
 • Egzersiz yapmak
 • Ani hareketlerde bulunmak

Question 10

Question
Aşağıdakilerden hangisi kol ve bacaklarda bulunan, hızlı çalışan, isteğimizle hareket eden ve çabuk yorulan kas çeşididir?
Answer
 • Kalp kası
 • Çizgili kas
 • Düz kas

Question 11

Question
Aşağıdakilerden hangisi çalışması bakımından düz kasa, yapısı bakımından çizgili kasa benzeyen ve sadece kalbin yapısında bulunan kastır?
Answer
 • Çizgili kas
 • Kalp kası
 • Düz kas

Question 12

Question
Aşağıdakilerden hangisi iç organların yapısında bulunan ve isteğimiz dışında çalışan kas çeşididir?
Answer
 • Kalp kası
 • Çizgili kas
 • Düz kas

Question 13

Question
Şekle göre sırasıyla alveoller den kılcal damarlara, kılcal damarlardan alveollere hangi gazlar geçer?
Answer
 • Oksijen - Karbondioskit
 • Karbondioksit - Oksijen
 • Azot - Karbondioksit
 • Karbondioksit - Azot

Question 14

Question
Küçük kan dolaşımı aşağıdaki yapıların hangisinden başlar?
Answer
 • Sağ karıncık
 • Sol karıncık
 • Sağ kulakçık
 • Sol kulakçık

Question 15

Question
Küçük kan dolaşımı aşağıdaki yapılardan hangisinde son bulur?
Answer
 • Sağ kulakçık
 • Sol kulakçık
 • Sağ karıncık
 • Sol karıncık

Question 16

Question
Küçük kan dolaşımında kan, sırasıyla hangi yapılardan geçer?
Answer
 • Sol karıncık - Akciğer atardamarı - Akciğer - Akciğer toplardamarı - Sol kulakçık
 • Sağ karıncık - Akciğer atardamarı - Akciğer - Akciğer toplardamarı - Sol kulakçık
 • Sağ karıncık - Akciğer atardamarı - Akciğer - Akciğer toplardamarı - Sağ kulakçık
 • Sağ karıncık - Akciğer atardamarı - Aort - Sol kulakçık

Question 17

Question
Büyük kan dolaşımı aşağıdaki yapıların hangisinden başlar?
Answer
 • Sağ kulakçık
 • Sol kulakçık
 • Sağ karıncık
 • Sol karıncık

Question 18

Question
Büyük kan dolaşımı aşağıdaki yapıların hangisinde son bulur?
Answer
 • Sağ kulakçık
 • Sol kulakçık
 • Sağ karıncık
 • Sol karıncık

Question 19

Question
Büyük kan dolaşımında kan, sırasıyla hangi yapılardan geçer?
Answer
 • Sağ karıncık- Aort - Vücut - Alt ve üst ana toplardamar - Sağ kulakçık
 • Sol karıncık - Aort - Vücut - Alt ve üst ana toplardamar - Sol kulakçık
 • Sol karıncık - Aort - Vücut - Alt ve üst ana toplardamar - Sağ kulakçık
 • Sol karıncık -Akciğer atardamarı - Vücut - Alt ve üst ana toplardamar - Sağ kulakçık

Question 20

Question
Küçük kan dolaşımının amacı nedir?
Answer
 • Kirli olan kanı akciğerlere göndererek temizlenmesini sağlamak
 • Kirli olan kanı tüm vücuda göndererek temizlenmesini sağlamak
 • Temiz olan kanı tüm vücuda göndermek
 • Temiz olan kanı akciğerlere göndermek

Question 21

Question
Büyük kan dolaşımının amacı nedir?
Answer
 • Temiz olan kanı tüm vücuda göndermek
 • Kirli olan kanı tüm vücuda göndermek
 • Temiz olan kanı akciğerlere göndermek
 • Kirli olan kanı akciğerlere göndermek

Question 22

Question
Şekildeki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • 6N doğu
 • 6N batı
 • 7N doğu
 • 7N kuzey

Question 23

Question
Grafiğe göre hareketli cismin 6. saniyenin sonunda aldığı yol kaç m'dir?
Answer
 • 10 m
 • 20 m
 • 30 m
 • 40 m

Question 24

Question
Grafiğe göre aracın sürati kaç m/s'dir?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Question 25

Question
Grafiğe göre araç nasıl bir hareket yapmaktadır?
Answer
 • Hızlanan hareket
 • Yavaşlayan hareket
 • Sabit süratli hareket
 • Araç hareket etmemektedir

Question 26

Question
Grafiğe göre cismin 6. saniyenin sonunda aldığı yol kaç m'dir?
Answer
 • 110 m
 • 120 m
 • 130 m
 • 140 m

Question 27

Question
Maddenin hangi halinin tanecikli yapısında sadece titreşim hareketi görülmektedir?
Answer
 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz

Question 28

Question
Maddenin hangi hallerinde hem titreşim hem de öteleme hareketi görülmektedir?
Answer
 • Katı - Sıvı
 • Sıvı - Gaz
 • Katı - Gaz

Question 29

Question
Maddenin her üç hali için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Answer
 • Taneciklerden oluşur ve boşluklu yapıdadır.
 • Taneciklerden oluşmaz ve boşluklar yoktur.
 • Her üç halin tanecikleri arasındaki boşluk aynıdır.
 • Tüm hallerin tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunur.

Question 30

Question
Maddenin sıkıştırılabilir hali aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz

Question 31

Question
Aşağıdaki ikiliden hangisinin tanecikleri hem öteleme hem de dönme hareketi yapabilir.
Answer
 • Katı - Gaz
 • Katı - Sıvı
 • Sıvı - Gaz

Question 32

Question
Maddenin hangi halinin taneciklerinin kinetik enerjisi en fazladır?
Answer
 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz

Question 33

Question
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?
Answer
 • Elmanın çürümesi
 • Yoğurdun mayalanması
 • Mumun yanması
 • Masanın kırılması

Question 34

Question
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir?
Answer
 • Ekmeğin küflenmesi
 • Tuzun suda çözünmesi
 • Yağmurun yağması
 • Elmanın doğranması

Question 35

Question
Kütlesi 16 gram olan maddenin hacmi 8 cm3'tür. Bu maddenin yoğunluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Question 36

Question
Şekel göre yoğunluğu en büyük olan cisim hangisidir?
Answer
 • A
 • B
 • C
 • D

Question 37

Question
B açısı 30 derece olduğuna göre A açısı kaç derecedir?
Answer
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80

Question 38

Question
Ses bir engel ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
Answer
 • Bir kısmı engelden geçebilir.
 • Bir kısmı engel tarafından emilir.
 • Bir kısmı engel tarafından yansıtılır.
 • Hepsi engelden geri yansır

Question 39

Question
Aşağıdakilerden hangisi bir ses yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz?
Answer
 • Piramit sünger
 • Çift cam
 • Yumuşak ve gözenekli zeminler
 • Sert ve pürüzsüz zeminler

Question 40

Question
Aşağıdakilerden hangisi sesin yayılmasını önlemeye yönelik alınan önlemlerden biri değildir?
Answer
 • Araba egzozlarına susturucu takılması
 • Kentlerde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ağaçlandırma yapılması
 • Evlerde çift cam kullanılması
 • Evlerde metal eşyaların kullanılması

Question 41

Question
Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımını güzel örnekleyen bir mimari uygulama değildir?
Answer
 • Opera binaları
 • Süleymaniye Camii
 • Aspendos antik tiyatrosu
 • Marmara denizi

Question 42

Question
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşidi değildir?
Answer
 • Rejenerasyon
 • Vejetatif üreme
 • Bölünerek çoğalma
 • Döllenme

Question 43

Question
Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme hangi olay ile başlamaktadır?
Answer
 • Döllenme
 • Tozlaşma
 • Embriyo oluşumu
 • Zigot oluşumu

Question 44

Question
Eşeyli üremeyi eşeysiz üremeden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • Üreme hücrelerinin kullanılmıyor olması
 • Daha güzel olması
 • Üreme hücrelerinin kullanılıyor olması
 • Daha hızlı gerçekleşiyor olması

Question 45

Question
Aşağıdaki canlılardan hangisinde başkalaşım görülür?
Answer
 • Balık
 • Kurbağa
 • Sürüngenler
 • Memeliler

Question 46

Question
Aşağıdaki canlılardan hangisinde iç döllenme dış gelişim görülür?
Answer
 • Kanguru
 • İnek
 • Yılan
 • Capon balığı

Question 47

Question
Aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülür?
Answer
 • Yunus
 • Kaplumbağa
 • Hamsi balığı
 • Kurbağa

Question 48

Question
Aşağıdaki hangi canlı yavrusunu sütle besler?
Answer
 • Köpek
 • Balık
 • Kurbağa
 • Yılan

Question 49

Question
Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünde sırası ile hangi olaylar gerçekleşir?
Answer
 • Döllenme - tozlaşma - tohum ve meyve oluşumu - çimlenme - genç bitkinin oluşması - olgun bitkinin oluşması
 • Çimlenme - döllenme - tohum ve meyve oluşumu - tozlaşma - genç bitkinin oluşması - olgun bitkinin oluşması
 • Tozlaşma - döllenme - tohum ve meyve oluşumu - çimlenme - genç bitkinin oluşması - olgun bitkinin oluşması
 • Tozlaşma - döllenme - tohum ve meyve oluşumu - çimlenme - olgun bitkinin oluşması - genç bitkinin oluşması
Show full summary Hide full summary

Similar

Les épreuves de BAC en SES
basketaxelle
les épreuves du bac en ES
le bg du 44
Quelles sont les sources de a croissance économique?
oliver.j.a.marie
Kan Dolasımları
fatih.sen
La Justice Sociale
Orane Letresor
La croissance est-elle compatible avec la préservation de l'environnement?
lise.quentin
Epreuve du bac des SES
axellehervy
Epreuves du bac en SES
lamiaerrouichaq
Épreuve du baccalauréat d'SES
camille.mikele
épeuve du baccalauréat de ses
Mélissa Henon
Les épreuves du baccalauréat de SES
ilan.ges