GEOGRAFIE - vstupní test

czichon.radek
Quiz by czichon.radek, updated more than 1 year ago
czichon.radek
Created by czichon.radek over 6 years ago
18
0

Description

Počet otázek: 17 Povolené pomůcky: atlas

Resource summary

Question 1

Question
Co znázorňuje hnědá barva na fyzicko-geografické mapě?
Answer
 • Státy
 • Jezera
 • Oceány
 • Pohoří

Question 2

Question
Měřítko 1:25000 znamená, že 1 cm na mapě znázorňuje ___________ ve skutečnosti.
Answer
 • 2,5 km
 • 25 km
 • 250 m
 • 25 m

Question 3

Question
Povodí je:
Answer
 • Množství vody, které proteče daným úsekem řeky za minutu.
 • Oblast, ve které pramení řeka.
 • Oblast v okolí jednoho čtverečného kilometru okolo jezera.
 • Oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či jezera.

Question 4

Question
Pedosféra je:
Answer
 • Půdní obal Země.
 • Vodní obal Země.
 • Vzdušný obal Země.
 • Kamenný obal Země.

Question 5

Question
Nejmenší kontinent (rozlohou) je:
Answer
 • Evropa
 • Austrálie
 • Antarktida
 • Arktida

Question 6

Question
Nejvyšším pohořím světa jsou:
Answer
 • Kordilery
 • Andy
 • Himaláje
 • Šumava

Question 7

Question
Jaký stát má největší populací?
Answer
 • Čína
 • USA
 • Indie
 • Pákistán

Question 8

Question
Jaký stát je největší rozlohou?
Answer
 • USA
 • Uzbekistán
 • Rusko
 • Estonsko

Question 9

Question
Vyberte, u kterých dvojic je správně přiřazeno hl. město ke státu:
Answer
 • Francie - Paříž
 • Švýcarsko - Curych
 • Německo - Berlín
 • Španělsko - Madrid
 • Polsko - Krakov
 • Švédsko - Helsinky

Question 10

Question
Co leží mezi pobřežím Francie a Velké Británie?
Answer
 • Beringův průliv
 • Suezský průplav
 • Kanál La Manche
 • Úžina Dardanely

Question 11

Question
Nejvyšší hora Evropy (Mt. Blanc) měří: _____ m. n. m.(zaokrouhleno na desítky)
Answer
 • 4810
 • 3460
 • 2140
 • 5630

Question 12

Question
Největším jezerem Evropy (rozlohou) je:
Answer
 • Bajkal
 • Ladožské
 • Lipno
 • Erijské

Question 13

Question
Kolik má ČR krajů?
Answer
 • 4
 • 6
 • 8
 • 11
 • 14

Question 14

Question
Praha má asi _______ mil. obyvatel
Answer
 • 0,5
 • 0,8
 • 1,2
 • 1,8

Question 15

Question
Nejvyšší vrchol ČR (Sněžka) se nachází v pohoří:
Answer
 • Šumava
 • Český les
 • Krkonoše
 • Jeseníky

Question 16

Question
Které z CHKO se alespoň svojí částí nachází na území Libereckého kraje?
Answer
 • Český ráj
 • Kokořínsko
 • Lužické hory
 • Novohradské hory
 • Blanský les

Question 17

Question
Co je na mapce vyznačeno pod čísly 1 a 2?
Answer
 • 1: Bedřichov 2: Český Dub
 • 1: Liberec 2: Stráž pod Ralskem
 • 1: Jablonec n. Nisou 2: Jablonné v Podještědí
 • 1: Česká Lípa 2: Turnov
Show full summary Hide full summary

Similar

Using GoConqr to study geography
Sarah Egan
Geography Quiz
PatrickNoonan
Geography Coastal Zones Flashcards
Zakiya Tabassum
All the Countries of the World and their Capital Cities
PatrickNoonan
Volcanoes
1jdjdjd1
River Processes and Landforms
1jdjdjd1
The Rock Cycle
eimearkelly3
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
Tectonic Hazards flashcards
katiehumphrey
Plate Tectonics
eimearkelly3
Globalisation Case Studies
annie