1.Talajba kerülő szigetelések, valamint épületen belüli szigetelések

Lőrinc Takács
Quiz by Lőrinc Takács, updated more than 1 year ago
Lőrinc Takács
Created by Lőrinc Takács about 6 years ago
24
1

Description

Quiz on 1.Talajba kerülő szigetelések, valamint épületen belüli szigetelések, created by Lőrinc Takács on 04/12/2015.

Resource summary

Question 1

Question
1.1 Szigetelést tartó falra készített függőleges falszigetelést járda vonalában kell csatlakkoztatni később készülő lábazatszigeteléshez.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
1.2 Bitumenes lemezekkel készülő teknőszigetlés kizárólag talajvíznyomás elleni szigetelés esetén alkalmazható.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
1.3 Üzemi víz elleni szigetelés egyúttal a talajnedvesség elleni szigetelés funkcióját is betöltheti.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
1.4 A modifikált bitumenes lemez szigetelések síkváltásainál, a hajlatokban és a sarkokban legalább 3 cm sugarú ívvel kell az aljzatot kiképezni (ún. holkerképzés).
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
1.5 A talajok nyíró-szilárdsága a kohéziótól és a belső súrlódástól függ.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
1.6 Az atmoszférikus levegő szén-dioxidjának hatására a bitumen lassan öregszik.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
1.7 A talajnedvesség szigetelési szempontból – általában - talajpáraként kezelendő.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
1.8 A bevonat-szigetelések – általában – 10 mm alatti rétegvastagsággal készülnek.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
1.9 A higított bitumen kötése a víz elpárolgásával következik be.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
1.10 Leterhelő beton alkalmazásakor az épület terheit a külön alapozás közvetíti a teherhordó talajra.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
1.11Teljes szárazsági igény esetén legalább fokozottan vízzáró szigetelésre van szükség.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
1.12 A talajba kerülő szigetelés és a teherviselő szerkezet egymáshoz viszonyított helyzete szerint 2 különböző lehetőség különböztethető meg.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
1.13 Talajvíz elleni lemezszigetelés repedésáthidaló képessége legalább 1,0 mm legyen.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
1.14 A vízszintes falszigetelés a falszerkezetbe a kapilláris víz felszívódása ellen beépített talajvíz elleni szigetelés.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
1.15 A bemerülési mélység az épület, vagy építmény legmélyebben fekvő szigetelt síkja és a mért maximális talajvízszint közötti függőleges magasságkülönbség.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
1.16 Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes aljzata akkor megfelelő, ha legalább 10 cm vastag beton, felső felülete léccel lehúzott és simított.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
1.17 A duzzadó betonit szigetelések alapanyagát Ca- betonittal feltöltött panelek alkotják.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
1.18 A desztillált bitumen olajos részei alapvetően befolyásolják a bitumen töréspontját.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
1.19 A vízszintes falszigetelés a falszerkezetbe a kapilláris vízfelszívódás megakadályozása céljából beépített talajvíznyomás elleni szigetelés.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
1.20 Szigetelést védő fal esetén megtámasztó / beszorító habarcsot kell alkalmazni.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
1.21 A felszín és a talajvíztükör közötti zóna víztartalmát talajpárának nevezzük.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
1.22 A szivárgó rendszereket állandó jellegű talajvíz szintjének süllyesztésére használják.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
1.23 A szilikát építőanyagok kapillárisai erősebben adszorbeálják a talajvízben oldott állapotban jelenlévő pozitív ionokat, mint a negatívokat.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
1.24 A bitumen gázolajból vákuumdesztillációs eljárással állítják elő.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
1.25 A PV hordozórétegű bitumenes lemezek szakadási nyúlása nagyobb, mint a GG hordozórétegű bitumenes lemezeké.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
1.26 Az APP modifikálású bitumenes lemezekre megengedhető maximális nyomó-igénybevétel kisebb, mint az SBS modifikálású lemezekre megengedhető maximális nyomó-igénybevétel.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
1.27 Bitumenes lemez szigetelések aljzatainak repedéstágassága legfeljebb 2 mm lehet.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
1.28 Mérsékelt nedvességterhelés és fokozottan védendő tér / szerkezet esetén teljes értékű / vízhatlan használati víz elleni szigetelést kell készíteni.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
1.29 A beszorítás a bitumenes lemezekből készített szigetelések felületére ható legalább 0,1 MPa (1,0 kg/cm2) nyomás.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
1.30 A talajvíznyomás elleni szigetelést – függőleges értelemben – a mérhető legnagyobb / legmagasabb talajvízszintig kell felvezetni.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
1.31 Ragasztott modifikált bitumenes lemez szigetelések aljzatain a felületkiegyenlítés azonos a kellősítéssel.
Answer
 • True
 • False

Question 32

Question
1.32 Talajvíznyomás elleni szigeteléshez „leterhelő beton / padlóbeton „ < 1,0 m bemerülési mélységig - adott esetben – alkalmazható.
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
1.33 A nyílt víztartás az a víztelenítési mód, amikor a munkaterület kiemelése közben az oda beszivárgó és nyíltan megjelenő talajvizet a fenékszinten létesített árokrendszerrel, vagy csőhálózattal folyamatosan összegyűjtik és elvezetik.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
1.34 A használati-üzemi víz elleni szigetelés(ek) alapvető követelménye a teknőszerű kialakítás (teknőszigetelésként kell őket kivitelezni).
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
1.35 A rétegvíz lejtős vízzáró talajréteg felett összegyűlt, az épület által visszaduzzasztott víz.
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
1.36 A használati víz elleni szigetelés teknőszerű kialakítása azt jelenti, hogy valamennyi csatlakozó szerkezet esetén függőleges felvezetést igényel.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
1.37 A csatlakozó szerkezetek zsugorodási repedéseit a szigetelésnek át kell hidalnia, ezért tervezéskor ezek repedéstágasságát 1,0 mm-ben kell korlátozni.
Answer
 • True
 • False

Question 38

Question
1.38 A vízáteresztő réteg részeként megvalósításra kerülő szűrő- réteg megakadályozza a vízátresztő szivárgó- réteg eliszapolódását.
Answer
 • True
 • False

Question 39

Question
1.39 TV elleni szigetélés esetén oxidbitumenes lemezek használatakor a minimális rtg.szám 4 rtg.
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
1.40 A vb. lemezalap kötött talajok esetén – általában- merev szerkezetként kezelendő.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
1.41 TV elleni lemezszigetelés repes- áthidaló képessége 2,0 mm síkfogassága esetén legalább 3,0 mm legyen.
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
1.42 A felszín és a talajvíztükör közötti zóna víztartalmát talajpárának nevezzük.
Answer
 • True
 • False

Question 43

Question
1.43 A bitumen – emulzió bitumen és szerves oldószer keveréke.
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
1.44 A talajba kerülő szigetelés és a teherviselő szerkezet egymáshoz viszonyított helyzete szerint 4 különböző lehetőség különböztethető meg.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
1.45 Támadott oldal felőli rugalmas bevonatszigetelés szigetelést tartó falra felhordható.
Answer
 • True
 • False

Question 46

Question
1.46 A szivárgó vízre – alapvetően – a gravitáció hat, ezért az lefelé mozog.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
1.47 A talajnedvesség – mechanikai szempontból – kizárólag a gravitáció hatása alatt áll.
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
1.48 Függőleges felületen csak GG, vagy PV hordozórétegű lemezszigetelés készülhet.
Answer
 • True
 • False

Question 49

Question
1.49 A leterhelő beton, illetve az ellenszerkezet / „ ellenfödém” az épület alapozásnak része.
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
1.50 A bitumenben káros a maradék paraffinok jelenléte, mivel növelik a ridegtörési hajlamot.
Answer
 • True
 • False

Question 51

Question
1.51 Használati és üzemi víz elleni szigetelés esetén a lábazatokra való felvezetési magasság legalább 30,0 cm.
Answer
 • True
 • False

Question 52

Question
1.52 A talajvízben létesülő épületszerkezetekre a bemerülési mélységgel arányos, ellenszerkezettel felveendő földnyomás hat.
Answer
 • True
 • False

Question 53

Question
1.53 Időszakos talajvíz ellen csak teknőszigetelés készülhet.
Answer
 • True
 • False

Question 54

Question
1.54 Plasztomerbitumenes lemezek esetén a kivitelezési hőmérséklet legalább -10®C legyen.
Answer
 • True
 • False

Question 55

Question
1.55 A megengedhető felületi nyomó igénybevétel az adott szigetelő lemezre vagy bevonatra vonatkozó szerkezetjellemző.
Answer
 • True
 • False

Question 56

Question
1.56 A talaj nedvességtartalmát a kapilláris hatás csökkenti, a párolgás pedig növeli.
Answer
 • True
 • False

Question 57

Question
1.57 Az üzemi víz – általában – kisebb mennyiségű, kevésbé szennyezett, s csak esetenként keletkező használt víz.
Answer
 • True
 • False

Question 58

Question
1.58 A szivárgó víz: vízáteresztő rétegben összegyűlt áramló talajvíz.
Answer
 • True
 • False

Question 59

Question
1.59 A talajvíz tükre ott van, ahol a talaj pórusainak egy részében már megjelenik a levegő is.
Answer
 • True
 • False

Question 60

Question
1.60 Lejtős terep, vagy az épület földbe nyúló elemeivel /szerkezetivel megszakított lejtős vízzáró talajréteg esetén minden esetben szükséges szivárgó rendszer alkalmazása.
Answer
 • True
 • False

Question 61

Question
1.61 Állandó talajvíz esetén – általában – szivárgó rendszer beépítése szükséges.
Answer
 • True
 • False

Question 62

Question
1.62 A nyílt kapilláris öv a talajvíztükörhöz közelebb, míg a zárt kapilláris-öv a talajvíztükörtől távolabb helyezkedik el.
Answer
 • True
 • False

Question 63

Question
1.63 Az építőipari bitumenek penetrációjának mértékét gyűrűs-golyós módszerrel határozzák meg.
Answer
 • True
 • False

Question 64

Question
1.64 A lágyuláspont: az a hőmérséklet, amelyen a bitumen szakító-szilárdsága egy meghatározott érték alá csökken.
Answer
 • True
 • False

Question 65

Question
1.65 Bitumenes lemez szigetelések nedves aljzatának kellősítésére bitumen oldatot, míg száraz állapotú aljzatának kellősítésére bitumen emulziót kell használni.
Answer
 • True
 • False

Question 66

Question
1.66 Bitumenes vékonylemeznek a 2,0 mm-nél vékonyabb lemezeket nevezzük.
Answer
 • True
 • False

Question 67

Question
1.67 A szigetelést védő fal a függőleges falszigetelés(ek) aljzatául szolgáló olyan szerkezet, amelyre a vízszigetelést felhordják, felfüggesztik, vagy felragasztják.
Answer
 • True
 • False

Question 68

Question
1.68 Talajvíznyomás elleni szigetelés legalább 3 réteg 4mm vastag bitumenes lemezből készüljön
Answer
 • True
 • False

Question 69

Question
1.69 A nedvességhatások intenzitása tekintetében a lakások fürdőszobái közepes nedvességhatásnak vannak kitéve.
Answer
 • True
 • False

Question 70

Question
1.70 Mivel a talajvíz és a felszín között nincs vízzáró réteg, ezért csak kivételes esetben kerül nyomás alá, egyébként tükrén a külső légnyomás hatása érvényesül.
Answer
 • True
 • False

Question 71

Question
1.71 A mértékadó talajvízszint általában azonos a maximális talajvízszinttel.
Answer
 • True
 • False

Question 72

Question
1.72 A szűrőréteg: kiszáradás elleni védelem a vízáteresztő rétegeken.
Answer
 • True
 • False

Question 73

Question
1.73 A talajvíznyomás elleni szigetelés aljzata legalább 12 cm vastag vasalt simított beton.
Answer
 • True
 • False

Question 74

Question
1.74 A plasztomer bitumen bitumennel összeférhető termoplasztikus kaucsuk hozzákeverésével modifikált desztillált és vagy fúvatott (oxidált) bitumen.
Answer
 • True
 • False

Question 75

Question
1.75 A bitumenes lemez anyagú vízszigeteléseket az igénybevételtől és a beépítés helyétől függően egy vagy több rétegben kell készíteni.
Answer
 • True
 • False

Question 76

Question
1.76 Függőleges felületen GV hordozórétegű szigetelés készíthető.
Answer
 • True
 • False

Question 77

Question
1.77 A műanyag lemez szigeteléseket két rétegben készítik.
Answer
 • True
 • False

Question 78

Question
1.78 Közepes mértékű nedvességhatásnak van kitéve minden olyan helyiség, ahová (az OTÉK szerint) padlóösszefolyót kell beépíteni.
Answer
 • True
 • False

Question 79

Question
1.79 Használati víz fogalmán általában erősen szennyezett elfolyó vizet értünk.
Answer
 • True
 • False

Question 80

Question
1.80 Komtakt módon burkolható öntapadó bitumenes lemezzel vízhatlan padlóburkolat készíthető.
Answer
 • True
 • False

Question 81

Question
1.81 Vízzáró padló- és falburkolat készíthető mérsékelt nedvességhatás és általános védelmi igény esetén.
Answer
 • True
 • False

Question 82

Question
1.82 Használati és üzemi víz elleni szigetelések esetén a lábazatoknál a felvezetési magasság legalább 30.0 cm.
Answer
 • True
 • False

Question 83

Question
1.83 A használati és üzemi víz elleni szigetelések alapvető követelménye a teknőszerű kialakítás.
Answer
 • True
 • False

Question 84

Question
A talajban a felületi feszültséget a vízmolekulák közötti adhéziós erők hozzák létre.
Answer
 • True
 • False

Question 85

Question
A lábazatszigetelés a kapilláris víz felszívdása ellen a falszerkezetre épített talajnedvesség elleni szigetelés.
Answer
 • True
 • False

Question 86

Question
A vízszintes falszigetelés a falszerkbe a kapilláris víz felszívdása ellen a falszerkezetre épített talajvíz elleni szigetelés.
Answer
 • True
 • False

Question 87

Question
Bitumenes vékonylemezeket 3 mm nél vékonyabb lemezeket értjük.
Answer
 • True
 • False

Question 88

Question
A drén lemezek általában alkalmasak a vízszigetelések gyökerek elleni védelemre.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Conversation Phrases
silviaod119
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Conceptos Generales De Robótica
fede ramos
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
Partes de la célula animal y vegetal
Nelsy Valencia
Conceptos Generales De Robótica
Cintia Mariuxi
4ta "P" de la mezcla de mercadeo: PROMOCIÓN
Gabriela Sánchez Idrovo
Conocimiento General de Aeronaves
vanesa medina
FEDERACION CENTROAMERICANA
marta estrada