Обектно-ориентирано програмиране

borismanchev
Quiz by borismanchev, updated more than 1 year ago
borismanchev
Created by borismanchev about 6 years ago
73
0

Description

Manchev Marian

Resource summary

Question 1

Question
Обектно-ориентираното програмиране е:
Answer
 • парадигма в компютърното програмиране, при която една програмна система се моделира като набор от обекти
 • Способността на една програма да игнорира някои аспекти на информацията, с която работи

Question 2

Question
Полиморфизъм e:
Answer
 • Различни неща или обекти могат да имат еднакъв интерфейс или да отговарят на едно и също (по наименование) съобщение и да реагират подходящо в зависимост от природата или типа на обекта
 • Организира и подпомага полиморфизма и капсулирането, като позволява да бъдат дефинирани и създавани обекти

Question 3

Question
Наследяване e:
Answer
 • Организира и подпомага полиморфизма и капсулирането, като позволява да бъдат дефинирани и създавани обекти, които са специализирани варианти на вече съществуващи обекти
 • обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност.

Question 4

Question
Капсулиране e:
Answer
 • системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация
 • наричано също „скриване на информация“: Прави невъзможно за потребителите на даден обект да променят неговото вътрешно състояние по неочакван начин;

Question 5

Question
кой процес се нарича парадигма?
Answer
 • Многократната използваемост е предимство, често приписвано на обектно-ориентираното програмиране.
 • най-общо означава модел на мислене

Question 6

Question
какво е Полиморфизъм
Answer
 • променлива в програмния текст може да съдържа различни обекти по време на изпълнение на програмата и да извиква различни методи по различно време на изпълнение.
 • състои от икономическата система на дадена страна или определен регион, работните, капиталовите и земните ресурси, икономическите агенти,

Question 7

Question
смяна на парадигмата в програмирането e?
Answer
 • идеите зад обектно-ориентираното програмиране заедно са толкова силни, че те са създали смяна на парадигмата в програмирането
 • техника на шофиране, при която шофьорът преднамерено извежда дадено превозно средство (най-често автомобил) извън контрол чрез „презавиване“, така довеждайки до загуба сцеплението на задните гуми. По време на дрифт движението на автомобила е напречно на завоя, осъществено под влиянието на тежестта му и инерционния момент.

Question 8

Question
Прототипно-базирано програмиране се състои от ?
Answer
 • е стил в обектно-ориентираното програмиране, при който няма класове, при него поведението на повторна употреба (известен като наследяване) се извършва чрез процес на клониране на съществуващи обекти, които служат като прототипи [1]. Този модел е срещан с наименования като прототипен, прототипно-ориентиран, без класове и други. Този стил в програмирането се използва и е възприет за езици като JavaScript, ActionScript и други
 • e игра, която ви учи на самоконтрол и помага да откриете в себе си лидерски качества. Това укрепва вашата способност за работа в екип.

Question 9

Question
Програмист e?
Answer
 • е някой, който пише, създава компютърен софтуер.
 • е общо понятие за група пигментни вещества, придаващи тъмен, кафяв или черен цвят при някои прости форми на живот, растения, животни и хората

Question 10

Question
Компютърната програма e?
Answer
 • е съвкупност от инструкции към компютъра [1], които трябва да дадат някакъв определен изходен резултат
 • представлява общо понятие за група пигментни вещества, които придават кафяв, тъмен или черен цвят при растения, животни и хора
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden
Revision Timetable
katy.lay
OCR Gateway GCSE P3 Revision Quiz
xhallyx
Ancient Roman Quiz
Rev32
How to revise
KimberleyC
Core Spring 4.2 Certification Mock Exam
antoine.rey
Prueba de Funciones
José William Montes Ocampo
Revision Timetable
stacey.henwood19
Sleep well for SAT success
Brad Hegarty
CCNP TShoot Final
palciny