1.Talajba kerülő szigetelések, valamint épületen belüli szigetelések

László Mester29
Quiz by László Mester29, updated more than 1 year ago
László Mester29
Created by László Mester29 over 6 years ago
55
0

Description

Magép III.

Resource summary

Question 1

Question
1.1 Szigetelést tartó falra készített függőleges falszigetelést járda vonalában kell csatlakoztatni később készülő lábazatszigeteléshez.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
1.2 Bitumenes lemezekkel készülő teknőszigetlés kizárólag talajvíznyomás elleni szigetelés esetén alkalmazható.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
1.3 Üzemi víz elleni szigetelés egyúttal a talajnedvesség elleni szigetelés funkcióját is betöltheti.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
1.4 A modifikált bitumenes lemez szigetelések síkváltásainál, a hajlatokban és a sarkokban legalább 3 cm sugarú ívvel kell az aljzatot kiképezni (ún. holkerképzés).
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
1.5 A talajok nyíró-szilárdsága a kohéziótól és a belső súrlódástól függ.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
1.6 Az atmoszférikus levegő szén-dioxidjának hatására a bitumen lassan öregszik.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
1.7 A talajnedvesség szigetelési szempontból – általában - talajpáraként kezelendő.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
1.8 A bevonat-szigetelések – általában – 10 mm alatti rétegvastagsággal készülnek.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
1.9 A higított bitumen kötése a víz elpárolgásával következik be.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
1.10 Leterhelő beton alkalmazásakor az épület terheit a külön alapozás közvetíti a teherhordó talajra.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
1.11Teljes szárazsági igény esetén legalább fokozottan vízzáró szigetelésre van szükség.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
1.12 A talajba kerülő szigetelés és a teherviselő szerkezet egymáshoz viszonyított helyzete szerint 2 különböző lehetőség különböztethető meg.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
1.13 Talajvíz elleni lemezszigetelés repedésáthidaló képessége legalább 1,0 mm legyen.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
1.14 A vízszintes falszigetelés a falszerkezetbe a kapilláris víz felszívódása ellen beépített talajvíz elleni szigetelés.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
1.15 A bemerülési mélység az épület, vagy építmény legmélyebben fekvő szigetelt síkja és a mért maximális talajvízszint közötti függőleges magasságkülönbség.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
1.16 Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes aljzata akkor megfelelő, ha legalább 10 cm vastag beton, felső felülete léccel lehúzott és simított.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
1.17 A duzzadó betonit szigetelések alapanyagát Ca- betonittal feltöltött panelek alkotják.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
1.18 A desztillált bitumen olajos részei alapvetően befolyásolják a bitumen töréspontját.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
1.19 A vízszintes falszigetelés a falszerkezetbe a kapilláris vízfelszívódás megakadályozása céljából beépített talajvíznyomás elleni szigetelés.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
1.20 Szigetelést védő fal esetén megtámasztó / beszorító habarcsot kell alkalmazni.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
1.21 A felszín és a talajvíztükör közötti zóna víztartalmát talajpárának nevezzük.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
1.22 A szivárgó rendszereket állandó jellegű talajvíz szintjének süllyesztésére használják.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
1.23 A szilikát építőanyagok kapillárisai erősebben adszorbeálják a talajvízben oldott állapotban jelenlévő pozitív ionokat, mint a negatívokat.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
1.24 A bitumen gázolajból vákuumdesztillációs eljárással állítják elő.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
1.25 A PV hordozórétegű bitumenes lemezek szakadási nyúlása nagyobb, mint a GG hordozórétegű bitumenes lemezeké.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
1.26 Az APP modifikálású bitumenes lemezekre megengedhető maximális nyomó-igénybevétel kisebb, mint az SBS modifikálású lemezekre megengedhető maximális nyomó-igénybevétel.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
1.27 Bitumenes lemez szigetelések aljzatainak repedéstágassága legfeljebb 2 mm lehet.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
1.28 Mérsékelt nedvességterhelés és fokozottan védendő tér / szerkezet esetén teljes értékű / vízhatlan használati víz elleni szigetelést kell készíteni.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
1.29 A beszorítás a bitumenes lemezekből készített szigetelések felületére ható legalább 0,1 MPa (1,0 kg/cm2) nyomás.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
1.30 A talajvíznyomás elleni szigetelést – függőleges értelemben – a mérhető legnagyobb / legmagasabb talajvízszintig kell felvezetni.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
1.31 Ragasztott modifikált bitumenes lemez szigetelések aljzatain a felületkiegyenlítés azonos a kellősítéssel.
Answer
 • True
 • False

Question 32

Question
1.32 Talajvíznyomás elleni szigeteléshez „leterhelő beton / padlóbeton „ < 1,0 m bemerülési mélységig - adott esetben – alkalmazható.
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
1.33 A nyílt víztartás az a víztelenítési mód, amikor a munkaterület kiemelése közben az oda beszivárgó és nyíltan megjelenő talajvizet a fenékszinten létesített árokrendszerrel, vagy csőhálózattal folyamatosan összegyűjtik és elvezetik.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
1.34 A használati-üzemi víz elleni szigetelés(ek) alapvető követelménye a teknőszerű kialakítás (teknőszigetelésként kell őket kivitelezni).
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
1.35 A rétegvíz lejtős vízzáró talajréteg felett összegyűlt, az épület által visszaduzzasztott víz.
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
1.36 A használati víz elleni szigetelés teknőszerű kialakítása azt jelenti, hogy valamennyi csatlakozó szerkezet esetén függőleges felvezetést igényel.
Answer
 • True
 • False

Question 37

Question
1.37 A csatlakozó szerkezetek zsugorodási repedéseit a szigetelésnek át kell hidalnia, ezért tervezéskor ezek repedéstágasságát 1,0 mm-ben kell korlátozni.
Answer
 • True
 • False

Question 38

Question
1.38 A vízáteresztő réteg részeként megvalósításra kerülő szűrő- réteg megakadályozza a vízátresztő szivárgó- réteg eliszapolódását.
Answer
 • True
 • False

Question 39

Question
1.39 TV elleni szigetélés esetén oxidbitumenes lemezek használatakor a minimális rtg.szám 4 rtg.
Answer
 • True
 • False

Question 40

Question
1.40 A vb. lemezalap kötött talajok esetén – általában- merev szerkezetként kezelendő.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
1.41 TV elleni lemezszigetelés repes- áthidaló képessége 2,0 mm síkfogassága esetén legalább 3,0 mm legyen.
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
1.42 A felszín és a talajvíztükör közötti zóna víztartalmát talajpárának nevezzük.
Answer
 • True
 • False

Question 43

Question
1.43 A bitumen – emulzió bitumen és szerves oldószer keveréke.
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
1.44 A talajba kerülő szigetelés és a teherviselő szerkezet egymáshoz viszonyított helyzete szerint 4 különböző lehetőség különböztethető meg.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
1.45 Támadott oldal felőli rugalmas bevonatszigetelés szigetelést tartó falra felhordható.
Answer
 • True
 • False

Question 46

Question
1.46 A szivárgó vízre – alapvetően – a gravitáció hat, ezért az lefelé mozog.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
1.47 A talajnedvesség – mechanikai szempontból – kizárólag a gravitáció hatása alatt áll.
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
1.48 Függőleges felületen csak GG, vagy PV hordozórétegű lemezszigetelés készülhet.
Answer
 • True
 • False

Question 49

Question
1.49 A leterhelő beton, illetve az ellenszerkezet / „ ellenfödém” az épület alapozásnak része.
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
1.50 A bitumenben káros a maradék paraffinok jelenléte, mivel növelik a ridegtörési hajlamot.
Answer
 • True
 • False

Question 51

Question
1.51 Használati és üzemi víz elleni szigetelés esetén a lábazatokra való felvezetési magasság legalább 30,0 cm.
Answer
 • True
 • False

Question 52

Question
1.52 A talajvízben létesülő épületszerkezetekre a bemerülési mélységgel arányos, ellenszerkezettel felveendő földnyomás hat.
Answer
 • True
 • False

Question 53

Question
1.53 Időszakos talajvíz ellen csak teknőszigetelés készülhet.
Answer
 • True
 • False

Question 54

Question
1.54 Plasztomerbitumenes lemezek esetén a kivitelezési hőmérséklet legalább -10®C legyen.
Answer
 • True
 • False

Question 55

Question
1.55 A megengedhető felületi nyomó igénybevétel az adott szigetelő lemezre vagy bevonatra vonatkozó szerkezetjellemző.
Answer
 • True
 • False

Question 56

Question
1.56 A talaj nedvességtartalmát a kapilláris hatás csökkenti, a párolgás pedig növeli.
Answer
 • True
 • False

Question 57

Question
1.57 Az üzemi víz – általában – kisebb mennyiségű, kevésbé szennyezett, s csak esetenként keletkező használt víz.
Answer
 • True
 • False

Question 58

Question
1.58 A szivárgó víz: vízáteresztő rétegben összegyűlt áramló talajvíz.
Answer
 • True
 • False

Question 59

Question
1.59 A talajvíz tükre ott van, ahol a talaj pórusainak egy részében már megjelenik a levegő is.
Answer
 • True
 • False

Question 60

Question
1.60 Lejtős terep, vagy az épület földbe nyúló elemeivel /szerkezetivel megszakított lejtős vízzáró talajréteg esetén minden esetben szükséges szivárgó rendszer alkalmazása.
Answer
 • True
 • False

Question 61

Question
1.61 Állandó talajvíz esetén – általában – szivárgó rendszer beépítése szükséges.
Answer
 • True
 • False

Question 62

Question
1.62 A nyílt kapilláris öv a talajvíztükörhöz közelebb, míg a zárt kapilláris-öv a talajvíztükörtől távolabb helyezkedik el.
Answer
 • True
 • False

Question 63

Question
1.63 Az építőipari bitumenek penetrációjának mértékét gyűrűs-golyós módszerrel határozzák meg.
Answer
 • True
 • False

Question 64

Question
1.64 A lágyuláspont: az a hőmérséklet, amelyen a bitumen szakító-szilárdsága egy meghatározott érték alá csökken.
Answer
 • True
 • False

Question 65

Question
1.65 Bitumenes lemez szigetelések nedves aljzatának kellősítésére bitumen oldatot, míg száraz állapotú aljzatának kellősítésére bitumen emulziót kell használni.
Answer
 • True
 • False

Question 66

Question
1.66 Bitumenes vékonylemeznek a 2,0 mm-nél vékonyabb lemezeket nevezzük.
Answer
 • True
 • False

Question 67

Question
1.67 A szigetelést védő fal a függőleges falszigetelés(ek) aljzatául szolgáló olyan szerkezet, amelyre a vízszigetelést felhordják, felfüggesztik, vagy felragasztják.
Answer
 • True
 • False

Question 68

Question
1.68 Talajvíznyomás elleni szigetelés legalább 3 réteg 4mm vastag bitumenes lemezből készüljön.
Answer
 • True
 • False

Question 69

Question
1.69 A nedvességhatások intenzitása tekintetében a lakások fürdőszobái közepes nedvességhatásnak vannak kitéve.
Answer
 • True
 • False

Question 70

Question
1.70 Mivel a talajvíz és a felszín között nincs vízzáró réteg, ezért csak kivételes esetben kerül nyomás alá, egyébként tükrén a külső légnyomás hatása érvényesül.
Answer
 • True
 • False

Question 71

Question
1.71 A mértékadó talajvízszint általában azonos a maximális talajvízszinttel.
Answer
 • True
 • False

Question 72

Question
1.72 A szűrőréteg: kiszáradás elleni védelem a vízáteresztő rétegeken.
Answer
 • True
 • False

Question 73

Question
1.73 A talajvíznyomás elleni szigetelés aljzata legalább 12 cm vastag vasalt simított beton.
Answer
 • True
 • False

Question 74

Question
1.74 A plasztomer bitumen bitumennel összeférhető termoplasztikus kaucsuk hozzákeverésével modifikált desztillált és vagy fúvatott (oxidált) bitumen.
Answer
 • True
 • False

Question 75

Question
1.75 A bitumenes lemez anyagú vízszigeteléseket az igénybevételtől és a beépítés helyétől függően egy vagy több rétegben kell készíteni.
Answer
 • True
 • False

Question 76

Question
1.76 Függőleges felületen GV hordozórétegű szigetelés készíthető.
Answer
 • True
 • False

Question 77

Question
1.77 A műanyag lemez szigeteléseket két rétegben készítik.
Answer
 • True
 • False

Question 78

Question
1.78 Közepes mértékű nedvességhatásnak van kitéve minden olyan helyiség, ahová (az OTÉK szerint) padlóösszefolyót kell beépíteni.
Answer
 • True
 • False

Question 79

Question
1.79 Használati víz fogalmán általában erősen szennyezett elfolyó vizet értünk.
Answer
 • True
 • False

Question 80

Question
1.80 Komtakt módon burkolható öntapadó bitumenes lemezzel vízhatlan padlóburkolat készíthető.
Answer
 • True
 • False

Question 81

Question
1.81 Vízzáró padló- és falburkolat készíthető mérsékelt nedvességhatás és általános védelmi igény esetén.
Answer
 • True
 • False

Question 82

Question
1.82 Használati és üzemi víz elleni szigetelések esetén a lábazatoknál a felvezetési magasság legalább 30.0 cm.
Answer
 • True
 • False

Question 83

Question
1.83 A használati és üzemi víz elleni szigetelések alapvető követelménye a teknőszerű kialakítás.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

2. Tetőszigetelések témaköre
László Mester29
Jekyll and Hyde
elliesussex
A-Level Economics: Supply and Demand
cian.buckley+1
History of Medicine: Ancient Ideas
James McConnell
Cultural Studies
Emily Fenton
chemistry: c2
kristy baker
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Truman Doctrine, Marshall Plan, Cominform and Comecon
Alina A
NSI Test First day
brahim matrix
Lesson Planning: 4 Organisational Tips for Teachers
miminoma
EXAM 1 - ENABLING FEATURES
kristinephil558