Текст и общуване

Вера Ценкова
Quiz by , created over 5 years ago

общуване, речева ситуация

774
0
0
Вера Ценкова
Created by Вера Ценкова over 5 years ago
съгласуване на форми за учтивост
Вера Ценкова
Начален преговор - синтаксис
Вера Ценкова
Изречение
Вера Ценкова
Girls' and Boys' Education - A Mind Map
nikkifulps
Geography AQA Revison topics Migration, Population Change, Youthful Populations and more
dburns8731
Термини - изречение
Вера Ценкова
Морфология - глагол
Вера Ценкова
ЛЯТНО ДОМАШНО
Вера Ценкова
Изречение - части
Вера Ценкова

Question 1

Question
Кое твърдение е антитеза на тезата: "Филмът е интересен."
Answer
 • Филмът е прекалено дълъг.
 • Филмът е скучен
 • Филмът е несериозен.
 • Филмът свършва глупаво.

Question 2

Question
Кой аргумент може да бъде приведен в подкрепа на тезата: " Кучето е най-добрият приятел на човека."
Answer
 • Кучетата са верни.
 • Кучетата умеят да се ориентират.
 • Кучетата са смели.
 • Малките кученца са много смели.

Question 3

Question
Откога хората общуват?
Answer
 • откакто учат чужди езици
 • откакто има писменост
 • откакто съществуват
 • откогато живеят в градове

Question 4

Question
Предназначението на научния текст е:
Answer
 • да въздейства върху чувствата на читателя
 • да развлича читателя
 • да подтиква читателя към действие
 • да осведомява читателя

Question 5

Question
Кои са елементите на речевата ситуация?
Answer
 • участници в общуването
 • цел на общуването
 • предмет на общуването
 • идея на общуването
 • обстановка на общуването