διδκατική πληροφορικης quiz

Kwstas Zacharaki
Quiz by Kwstas Zacharaki, updated more than 1 year ago
Kwstas Zacharaki
Created by Kwstas Zacharaki almost 6 years ago
43
0

Description

quiz για το πρώτο κεφάλαιο της ά λυκείου πληροφορική

Resource summary

Question 1

Question
Τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) είναι κατηγορία υπολογιστικών συστημάτων?
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση: "Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σχεδιάζονται με βάση τις αρχές που διατυπώθηκαν το 1945 από τον...?" (επιλέξτε μια απάντηση)
Answer

Question 3

Question
Ο υπολογιστής μας αποτελείται από την κεντρική μονάδα και τις περιφερειακές συσκευές. Τι από τα παρακάτω αποτελεί μέρος της Κεντρικής Μονάδας? (επιλέξτε μια οι περισσότερες απαντήσεις)
Answer
 • πληκτρολόγιο
 • μικρόφωνο
 • Μητρική Κάρτα
 • Τροφοδοτικό
 • ποντίκι
 • Περιφερειακή Μνήμη
 • Κύρια Μνήμη

Question 4

Question
Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit –CPU) ή απλούστερα o επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή χρησιμοποιώντας: (επιλέξτε μια απάντηση)
Answer
 • Μόνο βασικές αριθμητικές και λογικές πράξεις
 • Μόνο λογικές πράξεις
 • βασικές αριθμητικές και λογικές πράξεις καθώς και λειτουργίες εισόδου-εξόδου.
 • Μόνο αριθμητικές πράξεις

Question 5

Question
Ο επεξεργαστής αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική Φον Νόιμαν. Ποια είναι αυτά? (επιλέξτε μια οι περισσότερες απαντήσεις)
Answer
 • Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logic Unit – ALU)
 • Τη Μονάδα Ελέγχου
 • Την συχνότητα του ρολογιού
 • Τη Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών
 • Τους Καταχωρητές (Registers)
 • Τον Μετρητή Προγράμματος

Question 6

Question
Τι είναι ο Μετρητής Προγράμματος (Program Counter)? (επιλέξτε μια απάντηση)
Answer
 • Είναι ο καταχωρητής στον οποίο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση της επόμενης εντολής που θα ανακτηθεί από τη μνήμη, για να εκτελεστεί.
 • Σε έναν απλό επεξεργαστή κάθε εντολή που ετοιμάζεται να εκτελεστεί φορτώνεται στον καταχωρητή εντολής. Αυτός είναι ο Μετρητής Προγράμματος
 • Είναι ο καταχωρητής που συνήθως χρησιμοποιείται για τις αριθμητικές και λογικές πράξεις.

Question 7

Question
Η Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών είναι το μέρος της αρχιτεκτονικής υπολογιστών που σχετίζεται με : (επιλέξτε μια απάντηση)
Answer
 • Την Αριθμητική και Λογική Μονάδα
 • Την Μητρική Κάρτα
 • Τη Μονάδα Ελέγχου
 • Τον προγραμματισμό

Question 8

Question
Η αρχιτεκτονική CISC διαφέρει από την αρχιτεκτονική RISC στο ότι: (επιλέξτε μια απάντηση)
Answer
 • Η RISC διαθέτει ένα πολύπλοκο σύνολο εντολών, πολλές από τις οποίες είναι εξειδικευμένες, ενώ η αρχιτεκτονική CISC διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών, το οποίο περιέχει εκείνες τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε προγράμματα
 • H RISC διαθέτει πολλές και διάφορες εντολές που αφορούν τον επεξεργαστή ενώ η CISC αφορά την κύρια μνήμη
 • Η CISC διαθέτει ένα πολύπλοκο σύνολο εντολών, πολλές από τις οποίες είναι εξειδικευμένες, ενώ η αρχιτεκτονική RISC διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο εντολών, το οποίο περιέχει εκείνες τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε προγράμματα

Question 9

Question
Συμπληρώστε τα κενά με την σωστή σειρά: Υπάρχουν τέσσερα βήματα που εκτελούνται σχεδόν σε όλους τους επεξεργαστές: Στο πρώτο βήμα γίνεται η "..............................." της εντολής από το σημείο της μνήμης στο οποίο δείχνει ο Μετρητής Προγράμματος. Στο δεύτερο βήμα γίνεται η "..................................." Στο τρίτο βήμα η "..................................." χρησιμοποιεί τα επιμέρους τμήματά της με τις κατάλληλες συνδέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να "..................................." η επιθυμητή λειτουργία Στο τέταρτο και τελευταίο βήμα τα αποτελέσματα της εκτέλεσης μεταφέρονται σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή του επεξεργαστή για γρήγορη πρόσβαση από τις επόμενες εντολές ή αποθηκεύονται στην πιο αργή αλλά μεγαλύτερη κύρια μνήμη(store ή writeback).
Answer
 • 1)μεταφορά (fetch) 2)αποκωδικοποίηση (decode) 3)ΚΜΕ 4)εκτελεστεί(execute)
 • 1)αποκωδικοποίηση (decode) 2)μεταφορά (fetch) 3)ΚΜΕ 4)εκτελεστεί(execute)
 • 1)αποκωδικοποίηση (decode) 2)μεταφορά (fetch) 3)εκτελεστεί(execute) 4)ΚΜΕ
 • 1)μεταφορά (fetch) 2)αποκωδικοποίηση (decode) 3)εκτελεστεί(execute) 4)ΚΜΕ

Question 10

Question
Από τι χαρακτηρίζεται Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory– RAM) και, πιο συγκεκριμένα, Δυναμική Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Dynamic Random Access Memory – DRAM)? (επιλέξτε μια οι περισσότερες απαντήσεις)
Answer
 • χρόνο προσπέλασης
 • από την αρχιτεκτονική CISC και την αρχιτεκτονική RISC
 • χρόνο κύκλου
 • τη συχνότητα του ρολογιού

Question 11

Question
Με βάση την ιεραρχία μνήμης η Κύρια μνήμη ημιαγωγών(DRAM) είναι ταχύτερη από την Μνήμη cache επιπέδου 2?
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Με βάση την ιεραρχία μνήμης η Κύρια μνήμη ημιαγωγών(DRAM) έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από έναν σκληρό δίσκο.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Τι από τα παρακάτω απεικονίζεται στην φωτογραφία?
Answer
 • μηχανή του Pascal (1642)
 • Αναλυτική Μηχανή του Μπάμπατζ (1837)
 • Ταξινομέα Απογραφής του Χόλεριθ (1890)

Question 14

Question
Τι από τα παρακάτω απεικονίζεται στην φωτογραφία?
Answer
 • Λυχνία κενού
 • Κρυσταλλοτρίοδος(transistor)
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης

Question 15

Question
Τι σημαίνουν τα αρχικά OLED?
Answer
 • (organic led-emitting diode)
 • (organic light-emitting diode)
 • (optical light-emitting diode)
 • (optical led-emitting diode)
Show full summary Hide full summary

Similar

Translations and transformations of functions
Christine Laurich
quiz pliro
Kwstas Zacharaki
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
Marketing - Business Studies
EMI D
Waves
kate.siena
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden
Biology - B2 - AQA - GCSE - Exam Style Questions
Josh Anderson