Hálózat 4

Dóra Stummer
Quiz by Dóra Stummer, updated more than 1 year ago
Dóra Stummer
Created by Dóra Stummer over 6 years ago
1425
4

Description

Hálózat 4

Resource summary

Question 1

Question
Az alábbi állítások közül melyik igaz a WLAN hálózatokra?
Answer
 • Egy olyan hálózat, amely egy MAN területénél nagyobb területet fed le
 • Egy olyan hálózat, amely munkaállomásokat, terminálokat és más eszközöket köt össze vezetékes technológiával egy földrajzilag korlátozott méretű területen
 • Egy olyan hálózat, amely munkaállomásokat, terminálokat és más eszközöket köt össze vezeték nélküli technológiával egy földrajzilag korlátozott méretű területen.
 • Egy olyan hálózat, amely nagy földrajzi területet szolgál ki, és gyakran távközlési szolgáltatók átviteli berendezéseit is használja

Question 2

Question
Melyik az a készülék, amelyik lehetővé teszi, hogy full duplex kommunikáció jöhessen létre ugyanahhoz az Ethernet szórási tartományhoz tartozó eszközök között?
Answer
 • Ismétlő
 • Hub
 • Kapcsoló
 • Forgalomirányító

Question 3

Question
Milyen módon csökkenti az érpárak közti áthallást az UTP-kábel?
Answer
 • Külső árnyékolással
 • Szigeteléssel
 • Kioltási effektussal
 • Belső árnyékolással

Question 4

Question
Mekkora az Ethernet keret legkisebb megengedett mérete?
Answer
 • 18 byte
 • 32 byte
 • 64 byte
 • 1500 byte

Question 5

Question
Az OSI modell melyik rétege felelős a logikai címzésért?
Answer
 • Adatkapcsolati
 • Szállítási
 • Alkalmazási
 • Hálózati

Question 6

Question
Hogyan nevezzük azt a protkoll adategységet, amely az adatkapcsolati címek hozzáadása után keletkezik?
Answer
 • Keret
 • Csomag
 • Szegmens
 • Bit

Question 7

Question
Melyik TCP/IP réteg alkalmazhat gyors, kis túlterhelést és késleltetést okozó eljárást az adattovábbításra?
Answer
 • Hálózat-hozzáférési réteg
 • Szállítási réteg
 • Alkalmazási réteg
 • Internetréteg

Question 8

Question
A TCP/IP modell melyik rétege foglalja magában az OSI alkalmazási, megjelenítési és viszonyrétegeinek funkcióit?
Answer
 • Szállítási réteg
 • Hálózat-hozzáférési réteg
 • Alkalmazási réteg
 • Internetréteg

Question 9

Question
Melyik TCP/IP protokollra vonatkozik a következő állítás? "Nem megbízható, de legjobb szándékú továbbítást valósít meg"
Answer
 • TCP
 • IP
 • UDP
 • SMTP

Question 10

Question
Melyik TCP/IP protokollra vonatkozik a következő állítás? "A hálózati hibák visszajelzését, ellenőrzési feladatok megvalósítását teszi lehetővé"
Answer
 • DNS
 • POP3
 • IMAP4
 • ICMP

Question 11

Question
Mi a 10.10.10.17 255.255.255.240 címhez tartozó alhálózat hálózati címe?
Answer
 • 10.10.10.0/28
 • 10.10.10.8/28
 • 10.10.10.16/28
 • 10.0.0.0/16
 • 10.0.0.0/8

Question 12

Question
A 111.222.200.200 IP-címhez alapértelmezetten milyen prefix tartozik?
Answer
 • /8
 • /16
 • /24
 • /32

Question 13

Question
Melyik a helyes formátumú IPv6-cím az alábbiak közül?
Answer
 • 2001:db8:acad:1::1
 • 2001:DB8::1::1
 • 2001:0DB8:ACAD:0:0:0:0:1
 • 2001:abcs:0eff::1
 • FE80::1

Question 14

Question
Melyik IP-címtartomány ad lehetőséget 500 állomás megcímzésére a lehető legkisebb veszteség mellett?
Answer
 • 172.16.0.0 255.255.254.0
 • 172.16.0.0 255.255.240.0
 • 172.16.0.0 255.255.0.0
 • 172.16.0.0 255.240.0.0

Question 15

Question
Miért kell a forgalomirányító jelszavait a service password-encryption paranccsal titkosítani?
Answer
 • Egyébként bárki be tudna lépni a jelszó ismerete nélkül is.
 • A forgalomirányító csak titkosított jelszót ment el az indító konfigurációba
 • Ha valaki ránéz a konfigurációra, a jelszót ne tudja elolvasni
 • Ez a módszer használja a legerősebb titkosítást

Question 16

Question
Miért nem kell a forgalomirányítónak a közvetlenül kapcsolódó hálózatokat külön megtanítani?
Answer
 • A közvetlenül kapcsolódó hálózatba nem az irányítótábla alapján továbbít a forgalomirányító, hanem az interface címe alapján.
 • Az interfacek címmel való ellátása és működőképessé válása után az adott hálózat rögtön bekerül az irányítótáblába.
 • A közvetlenül kapcsolódó hálózatba nem továbbít forgalomirányító csomagot
 • A közvetlenül kapcsolódó hálózatba való továbbításhoz csak a MAC cím szükséges

Question 17

Question
Melyik paranccsal adhatunk meg helye IP-címet egy forgalomirányító interface számára?
Answer
 • address 192.168.10.10 255.255.255.252
 • ip address 172.16.0.4 255.255.255.252
 • ip address 172.16.0.33/30
 • ip address 172.16.0.33 255.255.255.224

Question 18

Question
Milyen címre küldi a forgalomirányító az irányítási frissítéseket, ha az alábbi parancsokkal konfigurálták?
Answer
 • 192.168.10.0
 • 192.168.20.0
 • 192.168.0.0
 • 255.255.255.255
 • 224.0.0.9

Question 19

Question
Mi jellemző az OSPF protokollra az alábbiak közül?
Answer
 • Kapcsolatállapot alapú
 • DUAL-t használ
 • Több irányított protokollt támogat
 • Képes különböző metrikájú útvonalakat egyidejűleg használni ugyanazon cél felé
 • Képes figyelembe venni egy kapcsolat terheltséget

Question 20

Question
Szeretnénk letiltani a webes forgalmat egy interfacen a következő paranccsal. Mi lesz az eredménye? access-list 101 deny tcp any any eq www
Answer
 • A célunkat elérjük, csak a webes forgalom lesz tiltva
 • Semmi sem lesz letiltva, mert a webes forgalom UDP-n zajlik
 • Minden forgalom letiltásra kerül az adott interfacen
 • Egysoros ACL-t nem fogad el a forgalomirányító, hibajelzést kapunk

Question 21

Question
Melyik IPv6-s irányító protkoll az alábbiak közül?
Answer
 • IPX
 • IPv6
 • RIPng
 • OSPFv2

Question 22

Question
Melyik paraméter szerepel az EIGRP alapértelmezés szerinti metrikaszámításban?
Answer
 • Ugrásszám
 • Vezetékhossz
 • Sávszélesség
 • MTU
 • Technológia

Question 23

Question
Az alább felsoroltak közül melyik a helyes? Az OSPF helyezhet el az irányítótáblában a legjobb útvonalból többet is"
Answer
 • Nem
 • Nem, csak a legjobb és a második legjobb útvonalat
 • Igen
 • Igen, de nekünk kell minden esetben megadni, hogy mennyit

Question 24

Question
Egy kapcsolóról a CDP a következő információkat adta. Tudjuk, hogy a VTY 0 4 jelszó "cisco", az enable password a "class". Telnettel szeretnénk konfigurálni a kapcsolót, mi lesz az eredmény?
Answer
 • Minden rendben lesz, működni fog
 • Nem fog működni, mert a kapcsolón 16 vty vonalra kell jelszót állítani
 • Be tudunk lépni, de az enable szintre csak a secret típusú jelszó engedne át
 • Nem tudunk belépni IP cím hiányában

Question 25

Question
Mi történik, ha egy kapcsoló interfacen kiadjuk a switchport access vlan 10 parancsot, de még nem hoztuk létre a VLAN 10-t?
Answer
 • Elfogadja, nem történik semmi
 • Nem fogadja el, hibajelzést ad
 • Elfogadja és jelzi, hogy létrehozza a VLAN 10-t
 • Elfogadja, de figyelmeztet, hogy hozzuk létre a VLAN 10-t, addig nem működik az interface, mert nem tartozik a VLAN-hoz

Question 26

Question
Mivel tudjuk irányítani a gyökérponti hid kiválasztását?
Answer
 • Nem tudjuk irányítani, a kapcsolók a MAC cím alapján döntenek
 • Átírjuk a kapcsoló IP-címét
 • Átírjuk a BPDU-t
 • Átírjuk a prioritást

Question 27

Question
A cisco 2960-s kapcsolón, hogy kell kiválasztani, ha a 802.1q trunk módot akarjuk használni?
Answer
 • Switch(config-if)#Switchport trunk dot1q
 • Switch(config-if)#Switchport trunk encapsulation dot1q
 • Switch(config)#Switchport trunk encapsulation dot1q
 • Nem kell kiválasztani, csak ezt ismeri

Question 28

Question
Áthaladhat egy kapcsoló interfacen több VLAN forgalma?
Answer
 • Nem
 • Bármikor, beállítástól függetlenül
 • Kizárólag akkor, ha trunk módra állítottuk be
 • Akkor, ha a PC és IP telefon is csatlakozik hozzá és így állítottuk be

Question 29

Question
Melyik réteg felelős a helyi szórási tartományok közötti továbbításért a 3 rétegű hierarchikus tervezési modellben?
Answer
 • Elosztási réteg
 • Hozzáférési réteg
 • Központi réteg
 • Adatkapcsolati réteg

Question 30

Question
Melyik PPP hitelesítési technológia javasolt, ha nem akarunk könnyen visszajátszható módszert használni?
Answer
 • Multilink
 • Anti-repeat
 • PAP hitelesítés
 • CHAP hitelesítés

Question 31

Question
melyik rétegben működik a Frame Relay?
Answer
 • Fizikai réteg
 • Adatkapcsolati réteg
 • Hálózati réteg
 • Szállítási réteg

Question 32

Question
Melyik az az eredetileg CISCO fejlesztésű protokoll, amely segítségével forgalmi (csomag) statisztikák készíthetőek?
Answer
 • SMTP
 • STP
 • NetFlow
 • RSTP

Question 33

Question
Egy vezeték nélküli kliens mi alapján választja ki az AP-t?
Answer
 • WLAND
 • SSID
 • WPA key
 • WEP key

Question 34

Question
Az alább felsoroltak közül melyik WLAN szabvány képes 1 Gbps feletti átvitelre?
Answer
 • IEEE 802.11b
 • IEEE 802.11c
 • IEEE 802.11d
 • IEEE 802.11g
 • IEEE 802.11n
 • IEEE 802.11ac

Question 35

Question
A WLAN-okban, otthoni környezetben melyik használható hitelesítési eljárás a legbiztonságosabb az alább felsoroltak közül?
Answer
 • WPA TKIP enterprise
 • WPA TKIP PSK
 • WPA2 PSK
 • WPA2 AES enterprise

Question 36

Question
melyik a legelső szintű védelem, amit hálózati eszközök esetében alkalmazni kell?
Answer
 • Vírusírtó program
 • Kémprogramirtó
 • javító kódok
 • Fizikai védelem

Question 37

Question
Hogy nevezzük azt a tűzfalmegoldást, amely biztosítja, hogy külső hálózatból csak a mi kérésünkre érkező válaszcsomagok léphetnek be?
Answer
 • PAT
 • IDS
 • SPI
 • DMZ
 • IPS

Question 38

Question
Melyik egy gyakran alkalmazott 3. rétegbeli VPN keretrendszer?
Answer
 • IPsec VPN
 • L2TP VPN
 • Extranet VPN
 • Intranet VPN

Question 39

Question
Milyen megoldással biztosítható a VoIP kommunikáció megfelelő minőségbe?
Answer
 • VOICE
 • TCP
 • UDP
 • QoS

Question 40

Question
A VoIP rendszer milyen módon továbbítja a hangot?
Answer
 • Analóg
 • IP csomagokban
 • TCP szegmensekben
 • TCP/VoICE protokollal
Show full summary Hide full summary

Similar

Project Communications Management
farzanajeffri
Common Technology Terms
Julio Aldine Branch-HCPL
Network Protocols
Shannon Anderson-Rush
Computing
Kwame Oteng-Adusei
Abstraction
Shannon Anderson-Rush
HTTPS explained with Carrier Pigeons
Shannon Anderson-Rush
Introduction to the Internet
Shannon Anderson-Rush
Useful String Methods
Shannon Anderson-Rush
Construcción de software
CRHISTIAN SUAREZ
Web Designing & Development Full Tutorial
Nandkishor Dhekane
LAN and WAN
Nathan Roberts