Hálózat 12

Dóra Stummer
Quiz by Dóra Stummer, updated more than 1 year ago
Dóra Stummer
Created by Dóra Stummer almost 6 years ago
390
3

Description

Quiz on Hálózat 12, created by Dóra Stummer on 05/11/2015.

Resource summary

Question 1

Question
Mi a VAN és a LAN között a legfőbb különbség a kapcsolatokat tekintve?
Answer
 • A LAN esetében nem kell közvetítőeszköz, a gépek a mai hálózatokban közvetlenül egymáshoz kapcsolódnak, minden gép közvetlenül minden másikhoz.
 • A WAN kapcsolatok sokkal olcsóbban üzemelhetőek, mint a LAN kapcsolatok
 • A WAN kapcsolatoknak jellemzően nagyobb a sávszélessége, mint LAN kapcsolatoknak
 • A LAN elsősorban végberendezéseket kapcsol össze kis földrajzi területen, míg a WAN hálózatokat köt össze nagyobb területre kiterjedően

Question 2

Question
Milyen eszközök teszik lehetővé a hálózathoz csatlakozást egy korszerű hálózatban? (2)
Answer
 • Access Point
 • Modem
 • Router
 • Switch

Question 3

Question
A forgalomirányító (router) hol keres információt arra vonatkozóan, hogy egy adott csomagot melyik interfacen küldje ki?
Answer
 • Az aktiv konfigurációban
 • Az indító konfigurációban
 • Az ARP táblában
 • Az irányító táblában

Question 4

Question
Mely portokon keresztül tudunk egy forgalomirányítót konfigurálni akkor, is ha minden korábbi beállítása törlődik? (2)
Answer
 • Ethernet
 • Soros
 • AUX
 • Konzol

Question 5

Question
Milyen kábelre van szükségünk egy forgalomirányító "sávon kívüli" konfigurálásához?
Answer
 • Egyenes kötésű kábel
 • Keresztkötésű kábel
 • Konzol kábel
 • Routercsatlakoztató kábel

Question 6

Question
Mi az első, hasznos információt tartalmazó mező egy Ethernet keretben?
Answer
 • FCS
 • Forrás MAC cím
 • Cél MAC cím
 • Típus

Question 7

Question
Melyik TCP/IP modellréteg gondoskodik megbízható adattovábbításról, ha arra van szükség?
Answer
 • Adatkapcsolati
 • Szállítási
 • Alkalmazási
 • Internet

Question 8

Question
Melyik TCP/IP protokollt használjuk, gyors, egyszerű fájlátvitelre (pl. konfiguráció lementésére hálózati eszközről)?
Answer
 • POP3
 • IMAP
 • UDP
 • TFTP

Question 9

Question
Melyik TCP/IP protokoll gondoskodik pl. az Ethernet esetében a 3. és a 2. rétegbeli címek összekapcsolásáról?
Answer
 • DNS
 • ARP
 • POP3
 • SNMP

Question 10

Question
Milyen IP címmel rendelkező PC tud közvetlenül (forgalomirányító nélkül) kommunikálni a 172.16.10.61/27 című PC-vel?
Answer
 • 172.16.10.1
 • 172.16.10.30
 • 172.16.10.40
 • 172.16.10.70

Question 11

Question
Melyik cím-maszk páros helyes egy PC-n, ha az átjáró beállítása 172.16.10.1/24?
Answer
 • 172.16.0.0 255.255.0.0
 • 172.16.10.0 255.255.255.0
 • 172.16.10.2 255.255.0.0
 • 127.16.10.2 255.255.255.0
 • 172.16.10.10 255.255.255.0

Question 12

Question
Hány bitesek az IPv6-os címek?
Answer
 • 32
 • 64
 • 96
 • 128
 • 256

Question 13

Question
Az IPv6-csomag fejléce tartalmaz IPv4 TTL ( vagy annak megfelelő) értéket?
Answer
 • Nem, IPv6 esetében nincs szükség ilyen funkcióra.
 • Igen, ugyanúgy hívják a mezőt.
 • Igen, egyszerűen Live-nak hívják a mezőt.
 • Igen, HopLimit a mező neve.

Question 14

Question
Milyen címtípus nincs az IPv6-os címek esetében?
Answer
 • Unicast
 • Multicast
 • Broadcast
 • Anycast

Question 15

Question
Milyen módokat, lehetőségeket lehet jelszóval védeni a forgalomirányítókon?
Answer
 • Privilegizált exec mód
 • Vonalak elérése.
 • Interfészek elérése.
 • Globális konfigurációs mód.

Question 16

Question
Áramszünet esetén (ha nincs UPS) melyik információ veszik el az alábbiak közül egy forgalomirányító esetében?
Answer
 • Az interfészek IP-címei.
 • Az indító konfiguráció.
 • Az irányítótábla.
 • Az irányító protokoll beállításai.

Question 17

Question
Mit hasonlít össze mivel egy kapcsoló, hogy eldöntse egy keret továbbításának irányát?
Answer
 • A keret forrás MAC címét az ARP táblával
 • A keret cél MAC címét az ARP táblával
 • A keret cél MAC címét a kapcsolótáblával
 • A keret forrás MAC címét a kapcsolótáblával

Question 18

Question
Az alábbi ábrán lévő forgalomirányítók mindegyikének minden interfésze megfelelően konfigurált és működőképes. Ha a „B” forgalomirányítón kézzel állítjuk be a távoli hálózatok felé vezető útvonalakat (mindegyiket felvesszük), az „A” és „C” forgalomirányítókon pedig RIP protokollt állítunk be minden szükséges connected hálózat felvételével, akkor mi lesz ennek a következménye?
Answer
 • A „B” routerről nem tudjuk pingelni az „A” router soros interfészét
 • A „B” routerről nem tudjuk pingelni a „C” router LAN interfészeit
 • A „C” routerről tudjuk pingelni az „A” router soros interfészét
 • Az „A” routerről nem fogjuk tudni pingelni a „C” router LAN interfészeit

Question 19

Question
Melyik osztályos irányító protokoll az alábbiak közül?
Answer
 • EIGRP
 • RIP
 • OSPF
 • RIPv2

Question 20

Question
Az EIGRP konfigurálásakor az alábbiak közül mit kell megadnunk, hogy a szomszédsági viszony kiépülhessen? (2)
Answer
 • Minden hálózatot minden forgalomirányítón fel kell vennünk.
 • A szomszédokon fel kell vennünk a köztes hálózatot is
 • Azonosnak kell lennie az AS számnak a szomszédokon
 • Fel kell vennünk a szomszéd összes közvetlenül csatlakozó hálózatát

Question 21

Question
Egy soros interfész esetében mi lehet az oka a serial1 is up, line protocol is down állapotnak? (2)
Answer
 • Nem adtuk ki a no shutdown parancsot az adott interfészre.
 • A DCE kábelvégen nincs órajel.
 • Szakadt a kábel.
 • Nem egyezik meg a két végen a beágyazás.

Question 22

Question
Egy normál IP ACL mi alapján dönt?
Answer
 • A csomag cél IP-címe alapján
 • A csomag forrás IP-címe alapján
 • A keret forrás MAC címe alapján
 • A keret cél MAC címe alapján

Question 23

Question
Mi egyezik meg a RIP és a RIPv2 esetében? (2)
Answer
 • Mindkettő osztályos protokoll
 • Mindkettő osztály nélküli protokoll
 • Mindkettő távolságvektor alapú protokoll.
 • Azonos metrikát használnak

Question 24

Question
Az EIGRP milyen metrikát használ alapesetben?
Answer
 • A sávszélességből és a késleltetésből számolja.
 • Csak a sávszélességet veszi alapul
 • Költséget (cost) számol
 • Ugrásszám alapján dönt

Question 25

Question
Miért érdemes a PortFast parancsot kiadni a PC-knek a kapcsolóportokon?
Answer
 • Ekkor a port gyorsabban tanul
 • Ezzel lehetővé tesszük, hogy gyorsabb PC-k is megfelelően tudjanak kereteket küldeni és fogadni
 • A port azonnal továbbító állapotra vált, és így pl. a DHCP kérések időben továbbításra kerülnek
 • Összevonásra kerül a figyelő és a tanuló állapot, ezzel felére rövidül a továbbító állapot elérése

Question 26

Question
Mi az előnye a rapid spanning tree protokollnak?
Answer
 • Minden adat számára külön útvonalat biztosít, ezáltal terheléselosztást (load sharing) tesz lehetővé
 • Gyorsabb PC-k kapcsolódását teszi lehetővé
 • Több fizikai kapcsolat esetén több egyidejűen használható fizikai útvonalat engedélyez
 • Gyorsan konvergál

Question 27

Question
Milyen módon azonosítja a 802.1q protokoll a VLAN-t a keretben?
Answer
 • Beágyazza az Ethernet keretet egy új keretbe, az új előtagba azonosítót tesz
 • Beszúr egy értéket az Ethernet keret fejlécébe (tag), ami tartalmazza a VLAN- azonosítót
 • A különböző VLAN-okhoz tartozó kereteket különböző útvonalakon továbbítja
 • A QOS mező értékét igazítja a VLAN-hoz

Question 28

Question
Melyik esetben ad a kapcsoló hibajelzést a trunk kapcsolatok vonatkozásában?
Answer
 • Ha az összeköttetés mindkét végét switchport mode trunk paranccsal konfiguráljuk
 • Ha az összekötött portok egyike access, a másik pedig auto módban van
 • Ha az összekötött portok egyikén a nativ vlan az alapértelmezett, a másikon a 99-es
 • Ha az összekötött portok egyike desirable, a másik auto módban van

Question 29

Question
Melyek érvényes rövidítési eljárások az IPv6-os címek írásmódjánál? (2)
Answer
 • Elhagyhatjuk a hextetteken belüli bármelyik helyen lévő 0-kat
 • Akárhány csupa nullás hextettünk van, egyiket sem kell kiírni
 • A csupa 0-t tartalmazó szomszédos hextettek az egész címben egy helyen elhagyhatóak, helyettük :: írandó
 • Elhagyhatjuk a hextetteken belüli vezető 0-kat

Question 30

Question
Melyik jelent biztonságos hitelesítést PPP esetén?
Answer
 • MDX
 • CHAP
 • PAP
 • NCP

Question 31

Question
Mit jelent a Frame Relay esetében egy 901-es DLCI?
Answer
 • Normál virtuális áramkör-azonosítót
 • Cisco LMI-t
 • ANSI LMI-t
 • Multicast LMI-t

Question 32

Question
Melyik WLAN szabvány képes maximum 54 Mbps sávszélesség megvalósítására az alábbiak közül? (2)
Answer
 • 802.11a
 • 802.11b
 • 802.11c
 • 802.11g
 • Mindegyik.

Question 33

Question
WLAN-ban melyik hitelesítési eljárás használata a legkevésbé javasolt manapság?
Answer
 • WEP
 • WPA-TKIP
 • WPA2-AES
 • WVIP

Question 34

Question
Miért nem nyújt elegendő biztonságot, ha MAC cím szűrést állítunk be a WLAN hálózatokban?
Answer
 • Mert az ISR úgyis alapértelmezett értéket használ
 • Az élő kommunikációkból „kiszimatolható”, és kalóz kliensen beállítható egy érvényes MAC cím
 • Könnyebb hozzáférni a hálózathoz, mert ilyenkor bármilyen cím használható
 • Mert ilyenkor a gyártó oldalán látható, hogy mit kell beállítani a kliensen

Question 35

Question
Milyen tűzfalmegoldások léteznek az alábbiak közül? (2)
Answer
 • SPI tűzfal
 • Hardveres tűzfal
 • PPS tűzfal
 • IPS tűzfal

Question 36

Question
Milyen módszereket alkalmaz a VPN? (2)
Answer
 • A bizalmasság megvalósítása érdekében titkosít
 • Csak a védendő adatokat titkosítja
 • Hitelesíti a kapcsolat résztvevőit
 • Csak akkor küld adatokat, ha biztos benne, hogy illetéktelenek nem kapcsolódnak a hálózatra

Question 37

Question
Melyik javasolt és gyakran használt VPN technológia az alábbiak közül?
Answer
 • IPSEC
 • PAP
 • PPP-CHAP
 • L1TP

Question 38

Question
Milyen módon oldható meg egy IP-telefon energiaellátása külön tápegység nélkül?
Answer
 • PoE eszközzel
 • PPP eszközzel
 • Nem kell neki táp, az Ethernet technológia biztosítja az energiát
 • Elemet használnak leginkább

Question 39

Question
Mire érzékeny a VoIP-kommunikáció?
Answer
 • A késleltetés értékére
 • A használt média típusára
 • Az időjárásra
 • A kommunikáló résztvevők eszközének energiaellátási módjára

Question 40

Question
Érdemes-e személyes tűzfalat is használni a PC-nken, ha a hálózatunk határán van már egy tűzfal?
Answer
 • Nem, mert lassítja a gépünk működését
 • Nem, mert macerás a folytonos frissítgetés
 • Nem, mert minden esetben pénzbe kerül
 • Igen, mert támadás a hálózatunkon belülről is indulhat
Show full summary Hide full summary

Similar

CHEMISTRY C1 2
x_clairey_x
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
GCSE Maths: Algebra & Number Quiz
Andrea Leyden
Biology B1
Kelsey Phillips
Ley de la propiedad Intelectual en Venezuela
Ovidio Rodriguez
CUADRO SINOPTICO
JUAN ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
Aula Virtual
carla ribulgo
FICHAS ETICA
Kristopher Orihuela
Visual Basic
Javier Emmanuel
Impacto psicosocial de la cuarentena por la pandemia causada por Covid-19 en México
Orientación Educativa