Test ética

EgleLovesESC
Quiz by EgleLovesESC, updated more than 1 year ago
EgleLovesESC
Created by EgleLovesESC about 6 years ago
4
0

Description

Tema 7 ética

Resource summary

Question 1

Question
Els drets positius son aquells promulgats per l'estat.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
La Constitució va ser aprovada i ratificada en l'any 1879
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Un dret objectiu és el conjunt de normes el compliment de les quals es pot exigir de manera coactiva.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Els drets no s´han anat reconeixent al llarg de la història.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
El dret públic regula les activitats dels particulars.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
El dret ens permet ampliar les nostres possibilitats d'acció
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Eks drets morals son aquells que les lleis són injustes si no reconeixem els drets que existeixen amb independència de la llei ipreviàment a aquesta.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
El Dret és la forma de formular una realitat que ordena la no convivència.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Les normes juridiques poden dirigir el nostre comportament
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
La seguretat, l'ordre i la salud son objectius principals del dret
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

La Ética según Aristóteles
Diego Santos
Los Valores en mi Proyecto de Vida
Fabián Muriel Zapata
Mapa conceptual Etica
Chava Lorenzo
DOCTRINAS ÉTICAS (SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS)
Claudia Ayala
Relación de la ética con otras disciplinas
Valeria Itzel Re
PRINCIPIOS ETICOS UNIVERSALES
andonyjosi20
fichas etica- exposiciones.
annpantoja
Responsabilidad Social y Empresas
William Nuñez DelaCruz
Responsabilidad Social Corporativa
William Nuñez DelaCruz
Ética y responsabilidad social
Sofía Marin
Los Valores
David Gomez