ქართული (NEW) (Gamocdebii.Ga )

Dimka qqqqq
Quiz by Dimka qqqqq, updated more than 1 year ago
Dimka qqqqq
Created by Dimka qqqqq almost 6 years ago
1080
0

Description

http://Gamocdebii.Ga ALL IN ONE

Resource summary

Question 1

Question
სად მდებარეობს იაკობ ხუცეცისა და დედოფალ შუშანიკის პირველი საუბარი?
Answer
 • სასახლეში
 • ეკლესიის მახლობლად პატარა სენაკში
 • ციხეში
 • ეკლესიის მახლობლად

Question 2

Question
რომელ წლებში დაიწერა იაკობ ცურტაველის "შუშანიკის წამება"
Answer
 • 436-447
 • 547-570
 • 476-482
 • 451-476

Question 3

Question
რომელ რელიგიურ დღესასწაულს დაემთხვა აბოს წამება?
Answer
 • აღდგომას
 • ნათლისღებას
 • შობას
 • ამაღლებას

Question 4

Question
სად გადაიხვეწა თბილისიდან არაბების მიერ დევნილი ნერსე ერისმთავარი?
Answer
 • ბაღდადში
 • აფხაზეთში
 • ხაზარეთში
 • სპარსეთში

Question 5

Question
რომელ მწერალს ეკუთვნის სიტყვები : "ქართლად ფრიადი ქუეყანა აღირაცხების , რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვათ ყოველი აღესრულების"
Answer
 • იოანე საბანისძე
 • გიორგი მერჩულეს
 • იაკობ ცურტაველს
 • სულხან-საბას
 • არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

Question 6

Question
რომელი საუკინის ამბებია აღწერილი "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში"
Answer
 • XI-XII ს
 • V-VI ს
 • VIII-IX ს
 • VII-VIII ს

Question 7

Question
რა არის "სოქი"
Answer
 • დოქი
 • სოჭი
 • ალი
 • ნავლი

Question 8

Question
რას აღნიშნავს მეტაფორა "ბროლ-ფიქალი"
Answer
 • ძვირფას თვლებს
 • საშენ მასალას
 • კანთეთრსა და შავთმიანს
 • სათნოსა და ლამაზს

Question 9

Question
რომელი მხატვრული ხერხია "ბაღი ვარდისა"
Answer
 • შედარება
 • მეტაფორა
 • ეპითეტი
 • ჰიპერბოლა

Question 10

Question
რას ნიშნავს "დება რა სავარგულია?"
Answer
 • მდებარე ნივთი გადასაგდებია
 • უქმად მდებარი ნივთი რა გამოსადეგია
 • მდებარე ნივთი ულაზათოა
 • მდებარე ნივთი რა გამოსაჩენია

Question 11

Question
რომელი სიტყვები აღნიშნავს თინათინის სილამაზეს?
Answer
 • "დალოცეს და მეფედ დასვეს , ქება უთხრეს სხვაგნით სხვათა"
 • "თინათინ მზესა სწუნობდა , მაგრა მზე თინათინებდა
 • "თქვეს თუ : რა უმძიმს მეფესა , ანუ რად ფერი ჰკრთომია"
 • "ქვე წვა , ვით კლდისა ნაპრალსა ვეფხი პირ-გამეხებული"

Question 12

Question
რა დარიგება მისცა როსტევანმა ტახტზე ასულ თინათინს?
Answer
 • ყოფილიყო სასტიკი და დაუნდობელი
 • დაეცვა სამეფო საგანძური
 • უხვად მოწყალება
 • გაფრთხილებოდა მოხუც მამას

Question 13

Question
სად და ვისი თანხლებით გაემგზავრა გრიგოლ ხანძთელი საეკლესიო წეს-განგების შექმნის მიზნით?
Answer
 • იერუსალიმში ქრისტეფორესთან ერთად
 • ანტიოქიაში ეფრემთან ერთად
 • კონსტანტინეპოლში საბა იშხნელთან ერთად
 • ათონის მთაზე აშოტ კურაპალატთან ერთად

Question 14

Question
ვინ ვის ეუბნება : "რას მაქნევდით , რად გინდოდით , ერთმანეთსა რითა ვჰგვანდით, თქვენ მორჟმულნი სთამაშობდით , ჩვენ მტირალნი ღაწვთა ვბანდით"?
Answer
 • ავთანდილი როსტევანს
 • ტარიელი ავთანდილს
 • ნესტანი ფატმანს
 • ფრიდონი თავის ბიძაშვილს

Question 15

Question
"ბაში აჩუკის" მიხედვით , რომელი ქართული მონასტერი დაარბიეს თათრებმა?
Answer
 • შუამთის
 • ბეთანიის
 • ალავერდის
 • ნიკორწმინდის

Question 16

Question
რომელ ლექსში ჰყავს სამშობლო დატყვევებული სატრფოს სახით გამოყვანილი ალ.ჭავჭავაძეს
Answer
 • "გოგჩა"
 • "ვისაც გსურთ"
 • "ვაჰ , დრონი, დრონი"
 • "სიყვარულო, ძალსა შენსა

Question 17

Question
რომელი პრობლემაა მთავარი კლდიაშვილის "სამანიშვილის დედინაცვალში"?
Answer
 • იმერელ აზნაურებში ჩამკვდარია პატრიოტული გრძნობა
 • აზნაურთა წრე ცრუმორწმუნეობამ მოიცვა
 • აზნაურობა დროსტარებას მიეტანა
 • სიღატაკე და გაჭირვება ანადგურებს ზნეობას

Question 18

Question
რას ნიშნავს "ჩაუქი"
Answer
 • მშვიდი
 • შეუდრეკელი
 • მარდი , სწრაფი
 • ქველმოქმედი

Question 19

Question
ტროპული მეტყველების რომელი სახეა : "პირ-მზე ავთანდილ"
Answer
 • გამეორება
 • ეპითეტი
 • შედარება
 • გაპიროვნება

Question 20

Question
"დიდოსტატის მარჯვენას" რომელ პერსონაჟს ეკუთვნის სიტყვები : "დიდი კაცი თუ გამოგვერია , ისე დავკორტნით როგორც დაკოდილ ძერას ყვავები"
Answer
 • ზვიად სპასალარს
 • მელქისედეკ კათალიკოსს
 • ფარსმან სპარსს
 • მეფე გიორგის
Show full summary Hide full summary

Similar

ისტორიის ტესტი #2 (Gamocdebii.Ga)
Dimka qqqqq
Bayonet Charge flashcards
katiehumphrey
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
hchen8nrd
Biology B1
Kelsey Phillips
Computing Hardware - CPU and Memory
Shantal K Green
MP. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS
GINA DANIELA TABLA GERENA
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
Carla Quiñones
Contabilidad en México
sergio garcia espinoza
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Valentina Lopez Paredes
BASES EPISTEMOLOGICAS
alba yolanda gonzalez florez