NBT Toets 3

Rika Grobler
Quiz by Rika Grobler, updated 15 days ago
87
2
0

Description

Hierdie toets dek meestal graad 11 wiskunde
Tags No tags specified

Resource summary

Question 1

Question
Bepaal die waarde van \(2^{1001} - 2^{1000} -2(2^{999}) \)
Answer
 • 0
 • 2
 • \(3(2^{2001}) \)
 • \(2^{1002}\)

Question 2

Question
Bepaal die waarde van n waarvoor \(4(9^n)-9^n=3^{801}\)
Answer
 • 802
 • 400
 • 199
 • 798

Question 3

Question
Vir watter waarde(s) van \(c\) sal \(y=3x+c\) 'n raaklyn aan \(y=x^2 -x-3\) wees?
Answer
 • -3
 • 3
 • 7
 • -7

Question 4

Question
Vir Watter waarde(s) van \(x\) sal \(\frac{x^2+1}{(x-5)(x+8)}=0\)
Answer
 • \(\pm1\)
 • 5 of -8
 • 1
 • geen reële waardes

Question 5

Question
Vereenvoudig: \(3^{n+4001}+3^{n+4001}+3^{n+4001}=\)
Answer
 • \(3^{n+12003}\)
 • \(9^{n+4001}\)
 • \(3^{n+4002}\)
 • \(3^{3n+4001}\)

Question 6

Question
Een van die oplossings van \(y-x+5=0\) en \(y+x^2=1\) is
Answer
 • (2; -3)
 • (-2; 3)
 • (3; -2)
 • (-3; 2}

Question 7

Question
Bepaal die volgende term van die ry 4; 6; 12; 30; 84.....
Answer
 • 336
 • 420
 • 168
 • 214

Question 8

Question
Pinochio se neus is 3 cm lank. Elke keer wat hy 'n leuen vertel, word dit met \(\frac{2}{3}\) van die vorige lengte langer.Bepaal wat die langste is wat sy neus ooit kan word in cm.
Answer
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Question 9

Question
Bepaal die aard van die wortels van \(x^2-2x+7=0\)
Answer
 • Gelyk
 • Rasianaal en ongelyk
 • Irrasionaal
 • Nie-reëel

Question 10

Question
Watter formule kan gebruik word om te bepaal hoeveel geld per jaar belê moet word teen 12% p.j. maandeliks saamgestel as daar na 4 jaar R9000 beskikbaar moet wees.
Answer
 • \(\frac{9000}{((1+0,12)^4}\)
 • \(\frac{9000}{(1+0,12)^{48}}\)
 • \(\frac{9000}{(1+0,01)^4}\)
 • \(\frac{9000}{(1+0,01)^{48}}\)

Question 11

Question
Beskou die volgende ogief. Dit toon die uurlikse inkomste in rand van 'n groep studente. Watter bedrag wat getoon word is die beste skatting van die interkwartiel variasiewydte:
Answer
 • R27
 • R37
 • R10
 • R20

Question 12

Question
Die skets van \(y=ax^2+bx+c\) word getoon. Dan sal die volgende waar wees:
Answer
 • \(a<0,b>0,c<0\)
 • \(a>0,b<0,c<0\)
 • \(a<0,b<0,c<0\)
 • \(a>0,b>0,c<0\)

Question 13

Question
Vereenvoudig: \(\frac{3^{2x}-2.9^x}{18^x}\)
Answer
 • \(3^{2x}\)
 • \(-2^{-x}\)
 • \(\frac{1}{2}\)
 • \(2^x\)

Question 14

Question
Die som van die vierkante van vier opeenvolgende positiewe heelgetalle is 126. Bepaal die som wan die vier getalle
Answer
 • 20
 • 22
 • 24
 • 26

Question 15

Question
Die vierkant (kwadraat) van \(5-\sqrt{y^2-25}\) is
Answer
 • \(5-5\sqrt{y^2-25}\)
 • \(-y^2\)
 • \(y^2-10\sqrt{y^2-25}\)
 • \((5-y)^2\)

Question 16

Question
Die oplossing van \(-2x^2+x+6\ge 0\) is
Answer
 • \(-1,5 \le x \le 2\)
 • \(-2 \le x \le 1,5\)
 • \(x \le -1,5\) of \(x \ge 2\)
 • \(x \le -2\) of \(x \ge 1,5\)

Question 17

Question
Verrenvoudig: \( \frac{sin23^\circ cos67^\circ-1}{tan247^\circ}\)
Answer
 • \(-sin23^\circ cos23^\circ\)
 • \(sin67^\circ\)
 • \(-sin67^\circ cos67^\circ \)
 • \(-cos67^\circ\)

Question 18

Question
Die lyne in die skets het vergelykings soos aangedui. Bepaal \(\theta\)
Answer
 • \(45^\circ\)
 • \(75^\circ\)
 • \(60^\circ\)
 • \(80^\circ\)

Question 19

Question
Die skets toon \(\Delta ABC\) met AB = AC = \(a\). Watter stelling ins onwaar? Opperv;akte =
Answer
 • \(a^2 sin\alpha\)
 • \(\frac{a^2 cos2\alpha}{2}\)
 • \(a^2(1+ cos2\alpha)\)
 • \(a^2 sin\alpha cos\alpha\)

Question 20

Question
'n Visserman skyf die aantal visse waat hy per dag vang neer. Die volgende balk-grafiek toon die resulate. Die gemiddeld en mediaan van die aantal visse gevang is:
Answer
 • 4 en 4
 • 4,5 4n 4,5
 • 4 en 4,5
 • 4,5 en 4
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Memory - AQA Psychology Unit 1 GCSE
joshua6729
Great Expectations
Jodee Phillips
ICT Revision 2014
11RaceyG
Global History Regents Review Notes (Europe)
Jen Molte
Philosophy & Ethics G581 Key Philosophers (OCR)
A K
edexcel gcse german vocabulary
samanthayates1998
AP Psychology Practice Exam
Jacob Simmons
SCLY1 - Families and Households theorists - Topic 1 Couples quiz (AQA AS sociology)
Tahlie
A2 Organic Chemistry - Reactions
Catrina Bowman
Geography Section 1 (Rivers and Coasts)
Beth Goodchild
Compensation and Benefits PHR Study Guide
Cari Hawthorne