NBT Toets 3

Rika Grobler
Quiz by Rika Grobler, updated 9 months ago
Rika Grobler
Created by Rika Grobler almost 6 years ago
107
2

Description

Hierdie toets dek meestal graad 11 wiskunde

Resource summary

Question 1

Question
Bepaal die waarde van \(2^{1001} - 2^{1000} -2(2^{999}) \) Determine the value of \(2^{1001} - 2^{1000} -2(2^{999}) \)
Answer
 • 0
 • 2
 • \(3(2^{2001}) \)
 • \(2^{1002}\)

Question 2

Question
Bepaal die waarde van n waarvoor/ Determine the value for which \(4(9^n)-9^n=3^{801}\)
Answer
 • 802
 • 400
 • 199
 • 798

Question 3

Question
Vir watter waarde(s) van \(c\) sal \(y=3x+c\) 'n raaklyn aan \(y=x^2 -x-3\) wees? For which vaue(s) of \(c\) will \(y=3x+c\) be a tangent to \(y=x^2 -x-3\) ?
Answer
 • -3
 • 3
 • 7
 • -7

Question 4

Question
Vir watter waarde(s) van \(x\) sal \(\frac{x^2+1}{(x-5)(x+8)}=0\) For which values of \(x\) will \(\frac{x^2+1}{(x-5)(x+8)}=0\)
Answer
 • \(\pm1\)
 • 5 of/ or -8
 • 1
 • geen reële waardes/ no real values

Question 5

Question
Vereenvoudig/ Simplify: \(3^{n+4001}+3^{n+4001}+3^{n+4001}=\)
Answer
 • \(3^{n+12003}\)
 • \(9^{n+4001}\)
 • \(3^{n+4002}\)
 • \(3^{3n+4001}\)

Question 6

Question
Een van die oplossings van \(y-x+5=0\) en \(y+x^2=1\) is One of the solutions of \(y-x+5=0\) and\(y+x^2=1\) is
Answer
 • (2; -3)
 • (-2; 3)
 • (3; -2)
 • (-3; 2}

Question 7

Question
Bepaal die volgende term van die ry 4; 6; 12; 30; 84..... Determine the following term in the sequence 4; 6; 12; 30; 84.....
Answer
 • 336
 • 420
 • 168
 • 246

Question 8

Question
Pinochio se neus is 3 cm lank. Elke keer wat hy 'n leuen vertel, word dit met \(\frac{2}{3}\) van die vorige lengte langer.Bepaal wat die langste is wat sy neus ooit kan word in cm. Pinochio's nose is 3 cm long. Every time he tells a lie, it becomes longer with \(\frac{2}{3}\) of the previous length . Determine what is the longest that his nose can ever be in cm.
Answer
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Question 9

Question
Bepaal die aard van die wortels van/ Determine the nature of the roots of \(x^2-2x+7=0\)
Answer
 • Gelyk/ Equal
 • Rasianaal en ongelyk/ Rational and unequal
 • Irrasionaal/ Irrational
 • Nie-reëel/ Non real

Question 10

Question
Watter formule kan gebruik word om te bepaal hoeveel geld per jaar belê moet word teen 12% p.j. maandeliks saamgestel as daar na 4 jaar R9000 beskikbaar moet wees. Which formula can be used to determine how much money should be invested per year at 12% pa. compounded monthly if R9000 must be available after 4 years.
Answer
 • \(\frac{9000}{((1+0,12)^4}\)
 • \(\frac{9000}{(1+0,12)^{48}}\)
 • \(\frac{9000}{(1+0,01)^4}\)
 • \(\frac{9000}{(1+0,01)^{48}}\)

Question 11

Question
Beskou die volgende ogief. Dit toon die uurlikse inkomste in rand van 'n groep studente. Watter bedrag wat getoon word is die beste skatting van die interkwartiel variasiewydte: Consider the following ogive. It shows the hourly income in rand of a group of students. Which amount shown is the best estimate of the interquartile range:
Answer
 • R27
 • R37
 • R10
 • R20

Question 12

Question
Die skets van \(y=ax^2+bx+c\) word getoon. Dan sal die volgende waar wees: The sketch shows \(y=ax^2+bx+c\). Then the following will be true:
Answer
 • \(a<0,b>0,c<0\)
 • \(a>0,b<0,c<0\)
 • \(a<0,b<0,c<0\)
 • \(a>0,b>0,c<0\)

Question 13

Question
Vereenvoudig/ Simplify: \(\frac{3^{2x}-2.9^x}{18^x}\)
Answer
 • \(3^{2x}\)
 • \(-2^{-x}\)
 • \(\frac{1}{2}\)
 • \(2^x\)

Question 14

Question
Die som van die vierkante van vier opeenvolgende positiewe heelgetalle is 126. Bepaal die som wan die vier getalle. The sum of the squares of four consecutive positive integers is 126. Determine the sum of the four numbers.
Answer
 • 20
 • 22
 • 24
 • 26

Question 15

Question
Die vierkant (kwadraat) van/ The square of \(5-\sqrt{y^2-25}\) is
Answer
 • \(5-5\sqrt{y^2-25}\)
 • \(-y^2\)
 • \(y^2-10\sqrt{y^2-25}\)
 • \((5-y)^2\)

Question 16

Question
Die oplossing van/ The solution of \(-2x^2+x+6\ge 0\) is
Answer
 • \(-1,5 \le x \le 2\)
 • \(-2 \le x \le 1,5\)
 • \(x \le -1,5\) of \(x \ge 2\)
 • \(x \le -2\) of \(x \ge 1,5\)

Question 17

Question
Verrenvoudig/ Simplify: \( \frac{sin23^\circ cos67^\circ-1}{tan247^\circ}\)
Answer
 • \(-sin23^\circ cos23^\circ\)
 • \(sin67^\circ\)
 • \(-sin67^\circ cos67^\circ \)
 • \(-cos67^\circ\)

Question 18

Question
Die lyne in die skets het vergelykings soos aangedui. Bepaal \(\theta\) The lines in the sketch have equations as shown. Determine \(\theta\)
Answer
 • \(45^\circ\)
 • \(75^\circ\)
 • \(60^\circ\)
 • \(80^\circ\)

Question 19

Question
Die skets toon \(\Delta ABC\) met AB = AC = \(a\). Watter stelling ins onwaar? Oppervlakte = The sketch shows \(\Delta ABC\) with AB = AC = \(a\). Which statement is untruer? Area=
Answer
 • \(a^2 sin\alpha\)
 • \(\frac{a^2 cos2\alpha}{2}\)
 • \(a^2(1+ cos2\alpha)\)
 • \(a^2 sin\alpha cos\alpha\)

Question 20

Question
'n Visserman skyf die aantal visse waat hy per dag vang neer. Die volgende balk-grafiek toon die resulate. Die gemiddeld en mediaan van die aantal visse gevang is: A fisherman records the number of fish he catches per day. The following bar graph shows the results. The average and median number of fish caught are:
Answer
 • 4 en/ and4
 • 4,5 4 en/ and 4,5
 • 4 en/ and 4,5
 • 4,5 en/ and 4
Show full summary Hide full summary

Similar

French Beginner
PatrickNoonan
To Kill A Mockingbird GCSE English
naomisargent
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Chemistry 2
Peter Hoskins
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright
1PR101 2.test - Část 17.
Nikola Truong
Ingeniería Industrial
JUAN ADUNA RIVERA
Mapas mentales con ExamTime
luza galvis
SMART TV
Iván Andrés
Primera Guerra Mundial
lali dominguez
¿Qué es el presupuesto basado en resultados?
Jessica Alvir