Qüestionari sistema visual

carlacorbera
Quiz by carlacorbera, updated more than 1 year ago
33
0
0

Description

qüestionari del sistema visual

Resource summary

Question 1

Question
1. Les cèl·lules horitzontals són les úniques cèl·lules de la retina que emeten potencials d'acció.
Answer
 • Vertader.
 • Fals.

Question 2

Question
2. L'estímul proximal és l'objecte físic que desencadena el procés perceptiu.
Answer
 • Vertader.
 • Fals.

Question 3

Question
3. La fòvea és una petita fossa situada a la màcula.
Answer
 • Vertader.
 • Fals.

Question 4

Question
4. L'iris controla la quantitat de llum que passa a través de la pupil·la.
Answer
 • Vertader.
 • Fals.

Question 5

Question
5. Els ulls estan units a unes cavitats òssees anomenades òrbites ocul·lars a través d'unes membranes i músculs que els permeten la mobilitat.
Answer
 • Vertader.
 • Fals.

Question 6

Question
6. El quiasme òptic...
Answer
 • És l'estructura on es dóna la reorganització de les vies visuals.
 • És un orifici situat al centre de l'iris i pel qual entra la llum.
 • És una lent situada darrera la pupil·la que ajuda a projectar les imatges en la retina.
 • Totes les respostes són falses.

Question 7

Question
7. La diferència entre els dos punts de vista proporcionada pels dos ulls s'anomena...
Answer
 • Longitud d'ona.
 • Refracció.
 • Disparitat retiniana.
 • Transducció.

Question 8

Question
8. La via ventral o via del què...
Answer
 • És la via principal de transport de les senyals des de la retina fins l'escorça visual primària.
 • Està formada per la gran majoria de fibres que procedeixen de la retina.
 • Es dirigeix al lòbul occipital passant abans pel nucli geniculat lateral.
 • Es dirigeix al lòbul temporal més inferior i és especialment adequada per reconèixer allò que veiem.

Question 9

Question
9. El centre de processament primari de la informació visual que rep la retina és...
Answer
 • La via geniculo-estriada.
 • Un nucli talàmic.
 • L'escorça visual primària.
 • La via dorsal.

Question 10

Question
10. Els fotoreceptors...
Answer
 • Són les úniques cèl·lules sensibles a la llum.
 • Capten i fan la transducció d'energia electromagnètica.
 • Fan contacte sinàptic amb les cèl·lules bipolars i amb les cèl·lules horitzontals.
 • Totes les respostes són certes.
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Sistema Visual
Glossari Psicofisio
Qüestionari sistema vestibular
carlacorbera
Qüestionari del gust
carlacorbera
Qüestionari sistema somestèsic
carlacorbera
PSICOFISIOLOGÍA
Kimberlyn Cáceres
FUNDAMENTOS DE LA PSICOFISIOLOGIA, NEURODESARROLLO Y SISTEMA NERVIOSO
Diego Hernan Bar
CATEDRA
johanita_lyj
Proceso Psicofisiologico el Sueño
damaris romero molina
TIPOS DE ENTREVISTA PSIQUIATRICA
Wendy Alarcón