Kümeler

hayaluzere
Quiz by hayaluzere, updated more than 1 year ago
hayaluzere
Created by hayaluzere almost 6 years ago
48
0

Description

Kümeler

Resource summary

Question 1

Question
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur; ama 4 bulunmaz?
Answer
 • 15
 • 16
 • 20
 • 24
 • 26

Question 2

Question
K = {-2. -1, 0, 1, 2, 3} kümesinin üç elemanlı alt kümelerinden kaç ta­nesinin elemanları çarpımı bir negatif tam sayıya eşittir?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Question 3

Question
s(A\ B) = 9 , s(B \ A) = 7 ve A∩B alt küme sayısı 64 olduğuna göre, s(A U B) kaçtır?
Answer
 • 20
 • 22
 • 24
 • 26
 • 30

Question 4

Question
A = {a, b, c, d, e} kümesinin, 3 elemanlı alt kü­melerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Question 5

Question
A ve B herhangi iki küme ve A U B , A \ B , B \ A kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 512, 32 ve 4 olduğuna göre, A ∩ B kümesinin ele­man sayısı kaçtır?
Answer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Question 6

Question
E evrensel küme olmak üzere, s(E) = 9 , s(A ∩ B) = 3 , s(A UB) = 6 ve s(B) = 4 olduğuna göre, A kümesinin tümleyeni olan A' kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Answer
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Question 7

Question
Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için 3.s(A \ B) = 4.s(A ∩ B) = 5.s(B \ A) olduğuna göre, AUB kümesinin eleman sayısı en az kaçtır?
Answer
 • 40
 • 47
 • 50
 • 55
 • 56

Question 8

Question
Bir sınıfta, hem basketbol hem voleybol oynayan­ların sayısı 7, voleybol veya basketboldan en az birini oynayanların sayısı 16 dır. Basketbol oyna­yanların sayısı, voleybol oynayanlardan 5 fazla olduğuna göre, bu sınıfta basketbol oynayan kaç kişi vardır?
Answer
 • 12
 • 14
 • 16
 • 20
 • 22

Question 9

Question
Futbol, voleybol ve basketbol oynayanlardan olu­şan bir sporcu kafilesinde, üç oyunuda oynayan­lar 5, futbol ve voleybol oynayanlar 9, voleybol ve basketbol oynayanlar 8, futbol ve basketbol oy­nayanlar 6 kişidir. Futbol oynayanlar 23, voleybol oynayanlar 21, basketbol oynayanlar 15 kişi ol­duğuna göre, kafilede kaç sporcu vardır?
Answer
 • 40
 • 41
 • 45
 • 46
 • 47

Question 10

Question
Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinin en az biri­ni bilenlerin oluşturduğu bir toplulukta, Türkçe, İn­gilizce ve Almanca dillerinin en az birini bilen 24 kişi, sadece ikisini bilen 9 kişi ve her üçünü de bi­len 4 kişi olduğuna göre, bu dillerin sadece iki­sini bilmeyen kaç kişi vardır?
Answer
 • 15
 • 20
 • 22
 • 26
 • 30

Question 11

Question
Bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı ile 4 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşittir. Bu küme­nin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır?
Answer
 • 12
 • 15
 • 18
 • 20
 • 21

Question 12

Question
A = {1, 2, 3, 4} ve A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6,7} ise kaç farklı B kümesi yazılabilir?
Answer
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18

Question 13

Question
A ve B kümeleri için [(A U B)' U (A' ∩ B)]' kü­mesi aşağıdakilerden hangisidir?
Answer
 • A
 • B
 • A'
 • A U B
 • A ∩ B

Question 14

Question
Bir kümenin eleman sayısını 2 artırdığımızda öz alt küme sayısı 48 artmaktadır. Bu kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?
Answer
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15

Question 15

Question
A ve B boş olmayan 2 kümedir 2.s(A)=3.s(B)= 5.s(A ∩ B) olduğuna göre s(A-B) en az kaçtır?
Answer
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
Fractions and percentages
Bob Read
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Andrea Leyden
New GCSE Maths
Sarah Egan
GCSE Maths: Understanding Pythagoras' Theorem
Micheal Heffernan
CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
livvy_hurrell
Maths GCSE - What to revise!
livvy_hurrell
STEM AND LEAF DIAGRAMS
Elliot O'Leary