HTML-hipertekstowy język znaczników,

masha W.
Quiz by , created over 4 years ago

nauka html

6
0
0
Tags
masha W.
Created by masha W. over 4 years ago
AS Media Studies Terminology
Mourad
Improve your Learning using GoConqr
Micheal Heffernan
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
Econometría
Ingrid Gutierrez
Weimar Revision
Tom Mitchell
A-level Sociology Quiz
Chuck Amobi
Databases
Dean Whittle
How did Hitler challenge and exploit the Treaty of Versailles 1933 - March 1938?
Leah Firmstone
Musical Terms
Abby B

Question 1

Question
Wskaż jedną poprawną odpowiedź:: znacznik h6 oznacza najmniejszy nagłówek
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
wskaż jedną poprawną odpowiedź: znacznik hr oznacza:
Answer
 • nowy wiersz
 • poziomą linię

Question 3

Question
wskaż jedną poprawną odpowiedź: w nagłówku umieszcza się:
Answer
 • treść strony
 • zawartość dokumentu

Question 4

Question
wskaż jedną poprawną odpowiedź: znacznik <p> oznacza:
Answer
 • nowy wiersz
 • akapit

Question 5

Question
wskaż jedną poprawną odpowiedź: akapit to:
Answer
 • fragment tekstu, zakończony wyrazem "koniec"
 • fragment tekstu, zakończony wyrazem "enter"
 • zakończony fragment teksu

Question 6

Question
wskaż jedną poprawną odpowiedź: znacznik <sub> - zmienia format tekstu na indeks górny
Answer
 • zmienia format tekstu na indeks górny
 • zmienia format tekstu na indeks dolny
 • w ogóle nie zmienia format tekstu

Question 7

Question
oceń prawdziwość zdania: html (ang. HyperText Markup Language) to: hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
oceń prawdziwość zdania: w składni HTML wykorzystuje się znaczniki umieszczone w nawiasach ostrokątnych
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
oceń prawdziwość zdania: Pajączek - to popularne edytor html
Answer
 • True
 • False