EFFECTS QUIZ (testversion)

Erik Lundström
Quiz by Erik Lundström, updated more than 1 year ago
Erik Lundström
Created by Erik Lundström over 6 years ago
37
0

Description

En test på vad EFFECTS är

Resource summary

Question 1

Question
Vilket av nedanstående påstående är korrekt?
Answer
 • EFFECTS är en depressions-studie.
 • EFFECTS är en studie vars primära utfall är andelen oberoende efter 6 månader
 • EFFECTS är en studie vars primära utfall är andelen oberoende efter 3 månader
 • Inget av ovanstående

Question 2

Question
Patienter med intracerebrala blödningar får inkluderas i EFFECTS
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Det finns en övre åldergräns (80 år) för EFFECTS.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Patienter får inte vara deprimerade vid inkluderade i EFFECTS.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Hur många patienter ska inkluderas i EFFECTS?
Answer
 • 1 500
 • 1 000
 • 1 200
 • 3 000

Question 6

Question
Hur många poäng måste man han på NIHSS (National Institutes of Stroke Scale) måste man ha för att inkluderas i EFFECTS?
Answer
 • Minst 1 poäng
 • Det finns ingen nedre gräns. I praktiken kan man ha 0 poäng på NIHSS. Detta beror på att NIHSS inte fångar alla symtom vid stroke - det är alltså fullt möjligt att h 0 poäng på NIHSS (t.ex. att patienten har gångsvårigheter och yrsel efter en stroke in den bakre cirkulationen, och har balanssvårigheter som endast fångas vid gående).
 • Minst 4 poäng på NIHSS.
 • Minst 7 poäng på NIHSS.

Question 7

Question
En patient är med i en annan randomiserad kontrollerad studie. För denna patient vara med i EFFECTS samtidigt?
Answer
 • Ja
 • Nej
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
Forces and their effects
kate.siena
Δυνάμεις και οι επιδράσεις τους
Ioannis Kanellopoulos
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden
Revision Timetable
katy.lay
OCR Gateway GCSE P3 Revision Quiz
xhallyx
Ancient Roman Quiz
Rev32
How to revise
KimberleyC
Core Spring 4.2 Certification Mock Exam
antoine.rey
Prueba de Funciones
José William Montes Ocampo
Java Practice 1
Ummm No