NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

Long Nguyễn Tấn
Quiz by Long Nguyễn Tấn, updated more than 1 year ago
Long Nguyễn Tấn
Created by Long Nguyễn Tấn over 5 years ago
152
0

Description

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

Resource summary

Question 1

Question
Nghị luận về một hiện tượng đời sống thường đề cập đến những hiện tượng như thế nào?
Answer
 • Có thật trong chính đời sống của con người.
 • Tất cả các đáp án đều sai
 • Hoang đường
 • Phi lý

Question 2

Question
Mỗi bài văn nghị luận đều phải có?
Answer
 • Lập luận
 • Luận cứ
 • Tất cả các đáp án đều đúng.
 • Luận điểm

Question 3

Question
Nghị luận về một hiện tượng đời sống có đặc điểm gì?
Answer
 • Thường đề cập đến một hiện tượng có thật trong đời sống (tích cực, tiêu cực, hoặc vừa tích cực vừa tiêu cực).
 • Phải thể hiện được chủ kiến của mình (ca ngợi, biểu dương hay phê phán, lên án) bằng phân tích và lập luận.
 • Tất cả các đáp án đều sai
 • "Thường đề cập đến một hiện tượng có thật trong đời sống (tích cực, tiêu cực, hoặc vừa tích cực vừa tiêu cực)" và "Phải thể hiện được chủ kiến của mình (ca ngợi, biểu dương hay phê phán, lên án) bằng phân tích và lập luận." đều đúng

Question 4

Question
Muốn làm bài nghị luận xã hội cần?
Answer
 • Đảm bảo mục đích, tư tưởng đúng đắn, xuất phát từ lập trường tư tưởng tiến bộ, cao đẹp, vì con người, vì sự tiến bộ chung của toàn xã hội…để phân tích, bàn bạc, khen chê và đề xuất ý kiến.
 • Tập trung hướng tới luận điểm đề ra, không tản mạn. Những luận điểm cần chặt chẽ, nhất quán, dẫn chứng xác đáng, giàu sức thuyết phục.
 • Đảm bảo kiến thức mang màu sắc chính trị- xã hội: những hiểu biết chính trị, pháp luật, kiến thức cơ bản về truyền thống lịch sử, văn hóa….tin tức thời sự cập nhập.
 • Tất cả các đáp án đều đúng.

Question 5

Question
Khi làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống thường thực hiện những bước nào dưới đây?
Answer
 • Tất cả các đáp án đều đúng.
 • Khẳng định vấn đề đúng hay sai
 • Giải thích các từ ngữ và đưa ra biện pháp
 • Chỉ ra thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, nêu biện pháp

Question 6

Question
Bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống có cần dấu ấn cá nhân của người viết hay không?
Answer
 • Cần
 • Tất cả các đáp án đều sai
 • Không cần
 • Không có dấu ấn người viết

Question 7

Question
Khi viết bài nghị luận về một hiện tượng đời sống cần diễn đạt:
Answer
 • Cần sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật tu từ
 • Lập luận chặt chẽ, lý lẽ đanh thép, dẫn chứng giàu sức thuyết phục
 • Ngắn gọn, mạnh lạc, lô-gíc
 • Cần sử dụng nhiều dẫn chứng minh họa

Question 8

Question
Cho đề bài sau “Trong các kỳ thi vẫn còn hiện tượng gian lận trong thi cử. Anh/ chị hãy trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên”. Đây là kiểu bài nghị luận xã hội gì?
Answer
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống
 • Nghị luận về một vấn đề xã hội được đề cập trong tác phẩm văn học.
 • Nghị luận văn học.

Question 9

Question
Nghị luận xã hội có mấy dạng?
Answer
 • Nghị luận về một vấn đề xã hội được đề cập trong tác phẩm văn học
 • Tất cả các đáp án đều đúng.
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Question 10

Question
Mô hình một bài văn nghị luận xã hội cần:
Answer
 • Chỉ cần Kết bài
 • Chỉ cần Mở bài
 • Vẫn có mô hình đầy đủ bao gồm cả: Mở bài, Thân bài và Kết bài.
 • Chỉ cần Thân bài
Show full summary Hide full summary

Similar

Social Psychology, Milgram (1963)
Robyn Chamberlain
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
Matters of Life and Death - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
GCSE REVISION TIMETABLE
nimraa422
mi mapa conceptual
Gloria Romero
Present Simple Vs Present Continuous
Luis Alcaraz
RESOLUCIÓN 2626
Maria Jose Lozano
Mapa Conceptual
Brisa Jimenez Robles
Calentamiento Global,Cambio Climático y Salud
Edwin Ortiz
Población y Condiciones Sociales
Fernando Ruiz
Reto 2 Apropiacion Unadista
Lilibeth Polo Porto