Bahagi ng Pahayagan

Mark Anthony Sy
Quiz by Mark Anthony Sy, updated more than 1 year ago
Mark Anthony Sy
Created by Mark Anthony Sy over 5 years ago
26613
0

Description

La Salle Green Hills Filipino Department

Resource summary

Question 1

Question
Saan ito mababasa? 1.Nais Ni Gerry na malaman kung sino ang nanalo sa laro ng PBA kagabi .
Answer
 • a.Pamukhang pahina
 • b. Pahinang pampalakasan
 • c. Pahinang editoryal
 • d. Anunsiyo klasipikado
 • e. Pahinang panlibangan

Question 2

Question
2. Naghahanap ng trabaho si Mang Tonio , anong bahagi ng pahayagan ang dapat niyang basahin?
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang pampalakasan
 • c. Pahinang editoryal
 • d. Anunsyo klasipikado
 • e. Pahinang panlibangan

Question 3

Question
3. Gustong-gustong malaman ni Betty kung kailan magkakaroon ng konsiyerto ang paborito niyang si Taylor Swift.
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang pampalakasan
 • c. Pahinang editoryal
 • d. Anunsiyo klasipikado
 • e. Pahinang panlibangan

Question 4

Question
4.Ito ang paborito mong bahagi ng pahayagan sapagkat mahilig kang sumagot sa mga crossword puzzle at iba pa.
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang pampalakasan
 • c. Pahinang editoryal
 • d. Anunsiyo klasipikado
 • e. Pahinang panlibangan

Question 5

Question
5. Mahalagang alam mo ang mga nangungunang balita para sa balitaan ninyo sa Araling Panlipunan.
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang pampalakasan
 • c. Pahinang editoryal
 • d. Anunsiyo klasipikado
 • e. Pahinang panlibangan

Question 6

Question
6. Saan bahagi ng pahayagan makikita ang nasa ibaba? Nadiskaril na MRT train, matatagalan pa bago maialis
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 7

Question
7. Saan bahagi ng pahayagan makikita ang nasa ibaba? 12 pasyente ng SARS sa Beijing, China ligtas na.
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 8

Question
8. Anong bahagi ng pahayagan mababasa ang nasa ibaba? Pilipinas, wagi ng 11 medalya sa Vietnam Open Track and Field Championships
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 9

Question
9. Saang bahagi ng pahayagan makikita ang nasa ibaba? Pag-unlad ng ekonomiya at mga hanapbuhay sa ating bansa
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 10

Question
10. Saang bahagi ng pahayagan makikita ang nasa larawan?
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 11

Question
11. Saan makikita sa pahayagan ang bahaging ito? Palparan, nahuli na matapos ang halos 3 taong pagtatago
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Balitang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 12

Question
12. Saan makikita sa pahayagan ang balitang ito? Makisig na pulis, sasali sa Misters of the Philippines 2014
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 13

Question
13. Tingnan ang larawan, saang bahagi ito ng pahayagan?
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Pahinang pampalakasan
 • f. Anunsiyo klasipikado
 • g. Pahinang panlibangan

Question 14

Question
14. Saang bahagi ng pahayagan makikita ang nasa larawan?
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Pahinang editoryal
 • c. Balitang pangkalakalan
 • d. Balitang pandaigdig
 • e. Anunsiyo klasipikado

Question 15

Question
15. Saang bahagi matatagpuan ang balitang ito? FEU, pinanatiling walang panalo ang Adamson
Answer
 • a. Pamukhang pahina
 • b. Balitang pampalakasan
 • c. Pahinang panlibangan
 • d. Anunsiyo klasipikado
 • e. Pahinang editoryal
Show full summary Hide full summary

Similar

Chemistry
Holly Bamford
AQA A2 Biology Unit 4: Populations
Charlotte Lloyd
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
KELLY JOHANA HENAO ZULUAGA
Mapa Conceptual Comportamientos del Consumidor
kariina jaime
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Andrea Varela
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Diana Gonzales
Organigramas
alex jim
seis procesos de la ARH. Administración de Recursos Humanos
Lenin Lanza
Vectores en R2 y R3: Noción de distancia, definición algebraica de vector.
duwan parra carrillo
MAPA MENTAL EDUCACION Y PEDAGOGIA
Jose Alberto Zequeira Pérez