7. Cavitatea bucală, glandele salivare, limba, dinții p2

Description

Quiz on 7. Cavitatea bucală, glandele salivare, limba, dinții p2, created by Кристина Мотелика on 06/28/2021.
Кристина Мотелика
Quiz by Кристина Мотелика, updated more than 1 year ago
Кристина Мотелика
Created by Кристина Мотелика almost 3 years ago
17
0

Resource summary

Question 1

Question
Mușchi intrinseci ai limbii sunt:
Answer
 • Mușchiul vertical
 • Mușchiul transvers
 • Mușchiul stilofaringian
 • Mușchiul palatofaringian
 • Mușchiul longitudinal superior şi inferior

Question 2

Question
La inspectarea feţei inferioare a limbii putem observa:
Answer
 • Plicele glosoepiglotice
 • Frâul limbii
 • Plicele sublingvale
 • Carunculele sublingvale
 • Papilele valate

Question 3

Question
Septul limbii:
Answer
 • Împarte limba în două jumătăți simetrice
 • Separă mușchii unei părți de mușchii celeilalte
 • Este orientat vertical în plan median
 • Marginea superioară a lui nu ajunge la mucoasa dorsului limbii
 • Nici o afirmație nu este corectă

Question 4

Question
Cu referință la tonsila lingvală:
Answer
 • Este amplasată în sinusul tonsilar
 • Se află posterior de șanțul terminal
 • Constituie o aglomerare de țesut limfoid
 • Cu vârsta devine mai pronunțată
 • Este componentă a inelului limfoepitelial

Question 5

Question
Care din papilele lingvale conțin muguri gustativi:
Answer
 • Filiforme
 • Conice
 • Fungiforme
 • Valate
 • Foliate

Question 6

Question
Limba la nou-născut posedă următoarele criterii de mai jos:
Answer
 • Este lată, scurtă şi groasă
 • Are o mobilitate sporită
 • Depășește limitele cavitații bucale propriu-zise şi ajunge în vestibulul bucal
 • Papilele lingvale sunt bine pronunțate
 • Amigdala lingvală este subdezvoltată

Question 7

Question
Care din mușchii enumerați mențin limba la locul ei:
Answer
 • Mușchiul hioglos
 • Mușchiul palatoglos
 • Mușchiul genioglos
 • Mușchiul transvers
 • Mușchiul stiloglos.

Question 8

Question
Cu privire la frâele buzelor şi al limbii:
Answer
 • Reprezintă pliuri de mucoasă.
 • Pe lângă mucoasă mai conţin şi fibre musculare netede.
 • Prin intermediul lor trec vase sangvine şi nervi de la o formaţiune la alta.
 • Toate pot fi explorate prin inspecţie.
 • Se deosebesc unul de altul prin coloraţie.

Question 9

Question
Cu privire la conformaţia exterioară a limbii:
Answer
 • Constă din segmentele bucal şi faringian sau corp şi rădăcină.
 • Segmentele limbii sunt separate unul de altul prin V-ul lingval.
 • Gaura oarbă a limbii e situată înapoia şanţului terminal.
 • Șanţul median de pe corpul limbii se continue pe rădăcina ei.
 • Mucoasa de pe faţa dorsală a ambelor segmente lingvale are o coloraţie similară.

Question 10

Question
Indicați afirmația incorectă referitoare la dinți:
Answer
 • Fiecare dinte posedă de la una la trei rădăcini
 • Rădăcina dintelui este de formă conică şi se află în alveola dentară
 • Rădăcina dintelui se termină cu un apex pe care se află un orificiu minuscul
 • Cavitatea dintelui este tapetată cu periodont
 • În cavitatea dintelui se află pulpa dentară

Question 11

Question
Masa de fond a dintelui o constituie:
Answer
 • Cementul
 • Dentina
 • Smalţul dentar (adamantina)
 • Pulpa dentară
 • Cavitatea dintelui

Question 12

Question
La copiii de 2,5 ani lipsesc:
Answer
 • Dinții incizivi
 • Dinții canini
 • Dinții molari
 • Dinții premolari
 • Toți sunt prezenți

Question 13

Question
Care din afirmațiile referitoare la eruperea dinților deciduali este corectă:
Answer
 • Primii erup incisivii superiori mediali
 • Primii erup incisivii inferiori mediali
 • Primii erup caninii superiori
 • Primii erup molarii inferiori
 • Primii erup molarii superiori

Question 14

Question
Care din criteriile enumerate nu sunt caracteristice pentru dinții incisivi:
Answer
 • Au coroana în formă de daltă
 • Au o singură rădăcină de formă conică
 • Pe faţa masticatorie posedă doi tuberculi
 • Coroana incisivilor superiori este mai lată ca la cei inferiori
 • Rădăcina incisivilor inferiori este compresată bilateral

Question 15

Question
Care dintre criteriile enumerate nu se referă la dinții premolari:
Answer
 • Sunt situați posterior de canini
 • Pe fiecare arcadă dentară sunt câte patru premolari
 • Pe faţa ocluzală a coroanei posedă 2 tuberculi
 • Au trei rădăcini
 • În secțiune transversală coroana are forma rotundă sau ovală

Question 16

Question
Care din afirmațiile enumerate referitoare la dinți este incorectă:
Answer
 • Sunt alcătuiți din coroană, col și rădăcină
 • Se fixează in alveola dentară prin gomfoză
 • Au funcția de a capta, decupa si a tritura alimentele
 • Rădăcinile se unesc cu alveola dentară prin intermediul periodontului
 • Ca compoziție chimică cimentul se aseamănă cu oasele

Question 17

Question
Una din afirmaţiile ce urmează nu se referă la glanda sublingvală:
Answer
 • Elaborează un secret preponderent de tip mucos
 • Este situată pe faţa superioară a mușchiului milohioidian
 • Ductele sublingvale mici se deschid în vestibulul bucal
 • Ductul mare al glandei se deschide în caruncula sublingvală
 • Proeminența ei formează plica sublingvală

Question 18

Question
Coroana dentară are următoarele feţe:
Answer
 • Lingvală
 • Externă
 • Vestibulară
 • Ocluzală
 • Aproximale

Question 19

Question
După forma coroanei și localizare se disting dinți:
Answer
 • Deciduali
 • Permanenți
 • Incisivi
 • Molari
 • Premolari

Question 20

Question
Pentru dinții canini sunt caracteristice următoarele criterii:
Answer
 • Au coroana de formă conică cu vârf acuminat
 • Au o singură rădăcină de formă conică, compresată bilateral
 • Marginea secantă este îngustă şi formează o creastă decupantă
 • Rădăcina caninilor inferiori este mai scurtă ca la cei superiori
 • Uneori caninii inferiori pot avea rădăcina bifurcată

Question 21

Question
Trei din afirmațiile de mai jos sunt corecte pentru dinții molari:
Answer
 • Dimensiunile lor diminuează în direcție antero-posterioară
 • Pe faţa triturantă posedă 3 - 5 tuberculi
 • Molarii inferiori posedă 3 rădăcini, cei superiori 2 rădăcini
 • Coroana lor are o formă cuboidă
 • Dimensiunile lor cresc în direcție antero-posterioară

Question 22

Question
Selectați trei afirmații corecte referitor la erupția dinților permanenți:
Answer
 • Erupția dinților la fetițe se produce mai timpuriu ca la băieței
 • Molarul trei erupe la vârsta de 16 - 26 ani
 • Primul erupe premolarul II fiind succedat de molarul II
 • Primii erup molarii I inferiori, fiind succedați de incisivii mediali
 • Primii erup caninii superiori.

Question 23

Question
Cu referinţă la glandele cavității bucale:
Answer
 • Se împart in glande salivare mari si mici
 • Cele mici sunt situate in profunzimea mucoasei sau în baza submucoasă
 • Glandele mici sunt lipsite de ducturi şi elimină secretul în sânge
 • Cele mai numeroase sunt glandele labiale si palatine
 • Elimină secret seros, mucos şi mixt

Question 24

Question
Care din caracterele următoare se referă la glandele salivare mari:
Answer
 • Sunt pare
 • Sunt situate în cavitatea bucală
 • Posedă ducturi ce se deschid în cavitatea bucală
 • După secretul eliminat sunt: seroase, mucoase şi mixte
 • Din ele fac parte glandele labiale, palatine şi lingvale

Question 25

Question
Pentru glanda parotidă sunt caracteristice 3 din criteriile enumerate mai jos:
Answer
 • Are o formă regulată şi este de tip mucos
 • Este amplasată in fosa submandibulară
 • Are consistenţă moale şi structură lobulară
 • Ductul glandei (Stenon) se deschide in vestibulul bucal
 • La exterior este acoperită cu o capsula de țesut conjunctiv

Question 26

Question
4 din următoarele criterii sunt caracteristice pentru glanda submandibulară:
Answer
 • Este alveolar-tubulară şi elimină secret mixt
 • Este situată în triunghiul submandibular
 • Este aderentă la foiţa superficială a fasciei cervicale
 • Ductul glandei se deschide în vestibulul bucal
 • Este acoperită cu o capsulă fină din țesut conjunctiv
Show full summary Hide full summary

Similar

Art Movements
Julia Lee
Databases
Dean Whittle
Of Mice and Men
becky_e
History of Psychology
mia.rigby
Chemistry C1
Chloe Winn
Edexcel Biology chapter 1
Anna Bowring
Business Studies Unit 1
emily.mckechnie
GCSE AQA Biology 2 Respiration & Exercise
Lilac Potato
Biology - the digestive system
Oliviax
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
Flame tests
Joshua Rees