Bab 8 : Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Izatul Husna
Quiz by Izatul Husna, updated more than 1 year ago
Izatul Husna
Created by Izatul Husna over 6 years ago
323
0

Description

GOOD LUCK

Resource summary

Question 1

Question
Mengapakah sistem pendidikan tidak formal perlu diberi penekanan oleh masyarakat kita hari ini ?
Answer
 • Penyerapan nilai-nilai moral dalam hati
 • Memperkukuhkan institusi kekeluargaan
 • Politik tidak stabil
 • Menjauhkan daripada perkara yang negatif dan tidak elok
 • Menerapkan unsur-unsur pengajaran
 • Mempelajari keperluan kehidupan semasa

Question 2

Question
Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih?
Answer
 • Pelantikan ketua adat
 • Perkahwinan luar suku
 • Nasab keturunan bapa
 • Perempuan mewarisi harta

Question 3

Question
Manakah antara berikut perkara yang terkandung dalam Huklum Kanun Melaka? I Peraturan dilaut II Kesalahan jenayah III Kuasa pemerintah IV Kewajipan pendidikan
Answer
 • I dan II
 • II dan III
 • I dan IV
 • III dan IV

Question 4

Question
Manakah antara berikut pengajian yang dijalankan di istana Melaka? I Politik II Berniaga III Ukiran IV Tasawuf
Answer
 • I dan II
 • I dan IV
 • II dan III
 • III dan IV
Show full summary Hide full summary

Similar

STATISTICS
Izatul Husna
A View from the Bridge Quotes
Emma Payne
Surathul abasa
lol181214
KEWAJIPAN HAJI DAN UMRAH
Izatul Husna
Joshua
N L
A View from the Bridge Quotes
David Miles-Skov
A View from the Bridge Quotes
Jonny Nicoll
A View from the Bridge Quotes
Tyrese Browne
Surathul abasa_1
lol181214
Eddie's Schedule
annabrooks