Please wait - loading…

CHIMIE ORGANICA SEM2 TOT3 100-161 CS

Description

,f organica sem 2 Quiz on CHIMIE ORGANICA SEM2 TOT3 100-161 CS, created by f2536 3749 on 04/29/2022.
f2536 3749
Quiz by f2536 3749, updated 2 months ago
f2536 3749
Created by f2536 3749 4 months ago
40
0

Resource summary

Question 1

Question
101. Care dintre acizii prezentaţi mai jos se supune oxidării peroxidice?
Answer
 • A. C11H23COOH
 • B. C13H27COOH
 • C. C15H29COH
 • D. C17H35COOH
 • E. C19H39COOH

Question 2

Question
102. Câte molecule de acetilcoenzima A se obtin în reacţia de β-oxidare a acidului miristic.
Answer
 • A. 5
 • B. 7
 • C. 9
 • D . 11
 • E. 13

Question 3

Question
103. După care mecanism decurge reacţia de hidroliză acidă a unei triacilglicerine:
Answer
 • A. SE
 • B. SN
 • C. AE
 • D. AN
 • E. E2

Question 4

Question
104. Câte molecule de acetilcoenzima A se obţin în procesul de β-oxidare a acidului stearic:
Answer
 • A. 4
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10
 • E. 12

Question 5

Question
105. După care mecanism decurge reacţia de hidroliză acidă a cefalinei ce conţine acizii palmitic şi oleic.
Answer
 • A. SN
 • B. AN
 • C. AE
 • D. E1
 • E. SE

Question 6

Question
106. Ce denumire poartă aminoalcoolul din componenţa sfingomielinelor: ----?
Answer
 • A. etanolamină ;
 • B. dietanolamina ;
 • C. trietanolamină;
 • D. sfingozină ;
 • E. ceramidă .

Question 7

Question
107. Ce substanţă se obţine la metilarea completă a colaminei:
Answer
 • A. α-alanină;
 • B. etilcolamină;
 • C. dimetilcolamină;
 • D. dimetilglicină;
 • E. Colină.

Question 8

Question
108. În molecula cărei substanţe dintre cele prezentate se conţine colina?
Answer
 • A. cefalină ;
 • B. Acid fosfatidic ;
 • C. Lecitină;
 • D. glicolipidă ;
 • E. Cerebrozidă.

Question 9

Question
109. Denumirea corectă după nomenclatura sistematică a guaninei este :
Answer
 • A. 4-amino-2-oxopurină ;
 • B. 2-amino-4-oxopurină ;
 • C. 2-amino-6-oxopurină;
 • D. 2-amino-7-oxopurină;
 • E. 6-amino-2-oxopurină.

Question 10

Question
110. Denumirea corectă după nomenclatura sistematică a uracililui este:
Answer
 • A. 1,3-dioxopirimidină
 • B. 1,5-dioxopirimidină
 • C. 2,4-dioxopirimidină
 • D. 2,5-dioxopirimidină
 • E. 2,6-dioxopirimidină

Question 11

Question
111. Care dintre substanţele de mai jos reprezintă o nucleozidă ?
Answer
 • A. Adenina ;
 • B. Hipoxantina ;
 • C. Guanina ;
 • D. Timidina;
 • E. Citozina.

Question 12

Question
112. La interacţiunea guaninei cu acidul azotos se obtine :
Answer
 • A. purina
 • B. adenina
 • c.hipoxantina
 • d. xantina
 • e. acidul uric

Question 13

Question
113. Ce produs se obţine la interacţiunea citozinei cu acidul azotos:
Answer
 • A. uraci;
 • B. xantina
 • C. 4-hidroxipirimidina
 • D. pirimidina
 • E. purina

Question 14

Question
114. Care este tipul legaturii glicozidice din molecula adenozinei :
Answer
 • A. α-C-1,N-1 ;
 • B. β-C-1,N-1 ;
 • C. α-C-1,N-9 ;
 • D. β-C-1,N-9 ;
 • E. α-C-2,N-9 .

Question 15

Question
115. Care este tipul legaturii glicozidice din molecula de citidină:
Answer
 • A. α-C-1,N-1 ;
 • B. β-C-1,N-1 ;
 • C. α-C-1,N-9 ;
 • D. β-C-1,N-9 ;
 • E. α-C-2,N-2 .

Question 16

Question
116. Citozina este complemetară cu:
Answer
 • A. adenina ;
 • B. Adenozina
 • C. Timina;
 • D. guanina;
 • E. Guanozina

Question 17

Question
117. La hidroliza acidă a citidinei se obţine:
Answer
 • A. β-D-riboza şi citozina;
 • B. α-D-dezoxiriboza şi citozina;
 • C. α-D-riboza şi citozina;
 • D. β-D-riboza şi uracil;
 • E. β-D-riboza şi citidina.

Question 18

Question
118. Ce substanţă se obţine la interactiunea timinei cu β-D-riboza?
Answer
 • A. acidul timidilic;
 • B. Timidina;
 • C. Timidin-5-monofosfat;
 • D. timidin-3-monofosfat;
 • E. Timidin-2-monofosfat.

Question 19

Question
119. Denumirea corectă după nomenclatura sistematică a uracilului este :
Answer
 • A. 1,2-dioxopurină;
 • B. 2,4-dioxopurină;
 • C. 2,4-dioxopirimidină;
 • D. 3,6-dioxopirimidină;
 • E. 3,6-dioxopurină.

Question 20

Question
120. Care este legătura glicozidică din acidul 5-adenilic:
Answer
 • A. β-C-5,N-1 ;
 • B. β-C-1,N-9 ;
 • C. α-C-1,N-1
 • D. α-C-5,N-9 ;
 • E. α-C-1,N-9.

Question 21

Question
121. Care polialcool intră în componenţa coenzimei FAD ?
Answer
 • A. D-sorbitol;
 • B. D-manitol;
 • C. D-xilitol;
 • D. D-ribitol;
 • E. D-dulcitol.

Question 22

Question
122. Ce produs se obţine la interacţiunea adeninei cu acidul azotos:
Answer
 • A. hipoxantină;
 • B . xantină;
 • C. uracil ;
 • D. purină;
 • E. pirimidină.

Question 23

Question
123. Care este tipul legăturii glicozidice din molecula dezoxiadenozinei:
Answer
 • A. B-C-1,N-9 ;
 • B. B-C-1,N-1 ;
 • C. a-C-1,N-1 ;
 • D. a-C-1,N-9 ;
 • E. a- C-2,N-2 .

Question 24

Question
124. Legătura glicozidică în molecula uridinei este de tipul:
Answer
 • A. B-C-1,N-1;
 • B. a-C-1,N-1;
 • C. B-C-1, N-9;
 • D. a-C-1,N-9;
 • E. a-C-2,N-1.

Question 25

Question
125. Ce sistem heterociclic intră în componenţa coenzimei NAD+
Answer
 • A. pirazolinic;
 • B. pteridinic;
 • C. purinic;
 • D. pirolic;
 • E. pirolidinic.

Question 26

Question
126. Care sistem heterociclic condensat intră în componenţa moleculei de ATP ?
Answer
 • A. pteridinic;
 • B. purinic ;
 • C. xantinic ;
 • D. hipoxantinic ;
 • E. piridinic .

Question 27

Question
127. În care formă tautomeră bazele nucleice intră în componenţa acizilor nucleici ?
Answer
 • A. lactimă;
 • B. enolică ;
 • C. lactamă ;
 • D. oxo- ;
 • E. ceto- .

Question 28

Question
128. Ce clasă de compuși prezintă nucleotidele?
Answer
 • A. amine;
 • B. aldehide;
 • C. cetone;
 • D. acizi;
 • E. alcooli .

Question 29

Question
129. Sistemul heterociclic ce intră în componenţa coenzimei FAD poartă denumirea:
Answer
 • A. pteridină ;
 • B. aloxazină ;
 • C. izoaloxazină ;
 • D. piridazină ;
 • E. piperidină.

Question 30

Question
130. Ce produs se obţine la interacţiunea citozinei cu acidul azotos:
Answer
 • A. xantina ;
 • B. adenozina ;
 • C. uracil ;
 • D. timina ;
 • E. citidina.

Question 31

Question
131. Care dintre substanţele de mai jos reprezintă o nucleozidă:
Answer
 • A. hipoxantina;
 • B. citozina;
 • C. uridina;
 • D. timina;
 • E. adenina.

Question 32

Question
132. Legatura glicozidică din molecula de adenozină este de tipul :
Answer
 • A. B-C-1,N-9 ;
 • B. B-C-1,N-1 ;
 • C. a-C-1,N-9 ;
 • D. a-C-1,N-1 ;
 • E. a-C-2,N-2 .

Question 33

Question
133. Tipul legăturii glicozidice din molecula acidului 5-citidilic este :
Answer
 • A. a-C-1,N-1 ;
 • B. B-C-1,N-1 ;
 • C. a-C-1,N-9 ;
 • D. B-C-2,N-9 ;
 • E. a-C-1,N-3 .

Question 34

Question
134. Tipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5-adenilic este:
Answer
 • A. a-C-1,N-1;
 • B. B-C-1,N-1;
 • C. B-C-1,N-9;
 • D. a-C-1,N-9 ;
 • E. a-C-1,N-3.

Question 35

Question
135. Ce tip de legatură glicozidică este în molecula acidului 5-guanilic:
Answer
 • A. B-C-1,N-1
 • B. B-C-1,N-3 ;
 • C. B-C-1,N-9;
 • D. a-C-1,N-1 ;
 • E. a-C-1,N-9.

Question 36

Question
136. Hidrocarbura ce stă la temelia structurii chimice a acizilor biliari este:
Answer
 • A. colestan ;
 • B. colan ;
 • C. androstan ;
 • D. estran ;
 • E. pregnan .

Question 37

Question
137. Din care sterol se obţine la iradierea ultravioletă vitamina D
Answer
 • A. colesterol ;
 • B. ergosterol ;
 • C. 7,22-dehidrocolesterol ;
 • D. 7-dehidrocolesterol ;
 • E. 7,22-dehidro-24-metilcolesterol.

Question 38

Question
138. Care dintre acizii enumeraţi mai jos poartă denumirea de acid colic:
Answer
 • A. C23H26(OH)3COOH
 • B. C23H27(OH)2COOH
 • C. C23H28(OH)COOH
 • D. C23H25(OH)4COOH
 • E. C23H24(OH)5COOH

Question 39

Question
139. Care hidrocarbură saturată stă la temelia structurii chimice a corticosteroizilor ?
Answer
 • A. Colestan ;
 • B. Pregnan;
 • C. Estran ;
 • D. Colan ;
 • E. Androstan.

Question 40

Question
140. Câţi atomi de carbon se conţin în sistemul tetraciclic condensat numit steran
Answer
 • A.23
 • B.17
 • C.15
 • D. 25
 • E. 14

Question 41

Question
141. Care este denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a glicozidelor cardiace:
Answer
 • A. colestan ;
 • B. colan ;
 • C. androstan;
 • D. estran ;
 • E. cardenolid .

Question 42

Question
142. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a hormonilor sexuali femenini este :
Answer
 • A. colan;
 • B. androstan;
 • C. estran;
 • D. colestan;
 • E. cardenolid

Question 43

Question
143. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a hormonilor sexuali masculini este :
Answer
 • A. Colestan;
 • B. Estran;
 • C. Androstan;
 • D. Colan;
 • E. Cardenolid.

Question 44

Question
144. În componenţa vitaminei E intra ciclul:
Answer
 • A. piridinei;
 • B. benzenului;
 • C. p-hidrochinonei;
 • D. o-hidrochinonei;
 • E. imidazolului.

Question 45

Question
145. Care hidrocarbură polienică serveşte ca produs intermediar în reacţia de biosinteză a colesterolului:
Answer
 • A. B-carotenul;
 • B. scualenul;
 • C. retinolul;
 • D. retinalul;
 • E. poliizoprenul.

Question 46

Question
146. Predecesorul vitaminei A este:
Answer
 • A. retinalul;
 • B. scualenul;
 • C. colestanul;
 • D. B-carotenul;
 • E. porfina.

Question 47

Question
147. Care hidrocarbură saturată stă la temelia structurii chimice a progesteronului.
Answer
 • A. androstanul;
 • B. colanul;
 • C. pregnanul;
 • D. colestanul;
 • E. cardenolidul.

Question 48

Question
148. Vitamina D2 se obţine din :
Answer
 • A. colesterol;
 • B. androsterol;
 • C. ergosetrol;
 • D. fitosterol;
 • E. zoosterol.

Question 49

Question
149. Câte fragmente izoprenice se conţin în molecula -tocoferolului (vit.E ).
Answer
 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4
 • E.5

Question 50

Question
150. Care steroid dintre cei prezentaţi mai jos este un corticosteroid.
Answer
 • A. androsteronă;
 • B. testosteronă;
 • C. progesteronă ;
 • E. hidrocortizonă .
 • D. estronă;

Question 51

Question
151. Câţi atomi de carbon se conţin in sistemul tetraciclic ciclopentanperhidrofenantren:
Answer
 • A.14
 • B. 12
 • C. 18
 • D. 15
 • E. 17

Question 52

Question
152. Câte resturi (fragmente) izoprenice conţine vitamina A (retinolul) ?
Answer
 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8
 • E. 3

Question 53

Question
153. Câte fragmente izoprenice se conţin în molecula de B- caroten ?
Answer
 • A.2
 • B.4
 • C.6
 • D.8
 • E.10

Question 54

Question
154. Care este denumirea trivială al analogului sintetic a vitaminei K
Answer
 • A. borneol;
 • B. mentol ;
 • C. validol ;
 • D. vicasol ;
 • E. promedol .

Question 55

Question
155. Câte fragmente izoprenice se conţin în molecula de scualen:
Answer
 • A.2
 • B.4
 • C.6
 • D.8
 • E.10

Question 56

Question
156. Care dintre terpenii prezentaţi mai jos reprezintă un monoterpen monociclic :
Answer
 • A. pinan;
 • B. limonen ;
 • C. a-pinen ;
 • D. B-pinen;
 • E. camforul.

Question 57

Question
158. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a vitaminei D2 este
Answer
 • A. colan ;
 • B. colestan;
 • C. estran;
 • D. androstan;
 • E. pregnan .

Question 58

Question
157. Câti atomi de carbon se conţin în molecula colestanului ?
Answer
 • A.17
 • B.15
 • C.25
 • D.27
 • E. 32

Question 59

Question
159. Denumirea trivială a hidrocarburii ce stă la temelia structurii chimice a estradiolului este:
Answer
 • A. colan;
 • B. androstan;
 • C. estran ;
 • D. pregnan;
 • E. colestan.

Question 60

Question
160. Cîti atomi de carbon se conţin în molecula pregnanului ?
Answer
 • A.17
 • B.21
 • C.25
 • D.27
 • E.31

Question 61

Question
161. Câţi atomi de carbon se conţin în molecula colanului ?
Answer
 • A.17
 • B.19
 • C.21
 • D.24
 • E.27
Show full summary Hide full summary

Similar

English Language
livbennett
Chemistry 3 Extracting Metals Core GCSE
Chloe Roberts
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont
Common Irish Words
silviaod119
Biology AS Level Vocab- OCR- Chapters 1 and 2
Laura Perry
How does Shakespeare present villainy in Macbeth?
maxine.canvin
Certification Prep_1
Tonya Franklin
NSI Test First day
brahim matrix
ASIENTOS DE AJUSTE FINAL Y PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Majo Herrera
SFDC App Builder 1 (176-200ish)
Connie Woolard
General Pathoanatomy Final MCQs (301-400)- 3rd Year- PMU
Med Student