226-250

Description

Quiz on 226-250, created by xeny cv on 05/29/2022.
xeny cv
Quiz by xeny cv, updated more than 1 year ago
xeny cv
Created by xeny cv almost 2 years ago
133
0

Resource summary

Question 1

Question
Metodele de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • Deviere de la sigma
 • Scara de regresie
 • Complexa
 • Retrospectiva
 • Scara de centile

Question 2

Question
Metodele de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • 1. metoda devierii de la sigmă cu reprezentarea grafică a profilului dezvoltării fizice;
 • 2. metoda tabelelor de regresie (scării de regresie);
 • 3. metoda complexă de apreciere;
 • 4. metoda tabelelor centilice (scării de centile).
 • Retrospectiva

Question 3

Question
Componentele necesare în studiul stării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • Evidența bolilor cronice
 • Determinarea stării funcționale a organelor și sistemelor
 • Studierea nivelului și caracterului de dezvoltare morfologică, funcțională și psihică
 • Studierea morbidității curente
 • Determinarea sarcinii didactice

Question 4

Question
228. Indicii utilizaţi în aprecierea stării de sănătate a colectivelor de copii.
Answer
 • Demografici
 • Morbiditatea
 • Dezvoltarea fizică.
 • Invaliditatea
 • Rezistenţa organismului la factori nocivi

Question 5

Question
229. Scopurile controalelor medicale periodice a copiilor.
Answer
 • Determinarea gradului de dezvoltare fizică;
 • Determinarea grupului de educaţie fizică
 • Determinarea grupului de sănătate;
 • Educaţie sexuală
 • Consultaţie profesională

Question 6

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la prima grupă de sănătate.
Answer
 • Nu suferă de boli cronice;
 • Nu suferă de boli acute
 • Suferă rar de boli acute;
 • Au o dezvoltare fizică şi neuropsihică normală;
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie.

Question 7

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupa a doua de sănătate.
Answer
 • Nu suferă de boli cronice
 • Nu suferă de boli acute;
 • Deseori sunt bolnavi în timpul anului (4 şi mai multe ori);
 • Posedă diferite dereglări morfofuncţionale;
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie .

Question 8

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupa a treia de sănătate.
Answer
 • Nu suferă de boli cronice;
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie;
 • Bolile cronice se acutizează rar;
 • Au patologii congenitale compensate;
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie.

Question 9

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupa a patra de sănătate.
Answer
 • Nu suferă de boli cronice;
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie;
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie;
 • Au o perioadă îndelungată de convalescenţa după îmbolnăviri;
 • Nu suferă de boli acute.

Question 10

Question
Criteriul după care copiii şi adolescenţii se atribuie la grupa a cincea de sănătate.
Answer
 • Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie;
 • Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie;
 • Cazurile de acutizare a bolilor cronice sunt rare;
 • Suferă de boli cronice în perioada de decompensaţie;
 • Nu suferă de boli cronice .

Question 11

Question
231. Indicii pentru determinarea vârstei biologice a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • Înălţimea şi adaosul ei anual;
 • Masa corpului;
 • Osificarea mâinii;
 • Numărul dinţilor permanenţi;
 • Caracterele sexuale secundare.

Question 12

Question
232. Afecţiunile caracteristice copiilor de vârstă şcolară.
Answer
 • Strabism;
 • Nefropatie;
 • Miopie;
 • Scolioză;
 • Daltonism .

Question 13

Question
233. Condiţiile favorizante apariţiei miopiei la elevi.
Answer
 • Iluminat insuficient ca intensitate al locului de muncă;
 • Iluminat neuniform;
 • Poziţie incorectă la masă;
 • Regim de lucru incorect;
 • Fluxul de lumină din stânga.

Question 14

Question
234. Cauzele dereglării ţinutei la elevi.
Answer
 • Mobilierul nu corespunde vârstei elevului;
 • Mobilierul nu corespunde înălţimii elevului;
 • Poziţia incorectă a corpului în bancă;
 • Purtarea incorectă a ghiozdanului;
 • Regimul zilei incorect.

Question 15

Question
235. Măsurile de profilaxie ale miopiei la elevi.
Answer
 • Iluminare artificială generală raţională;
 • Amplasarea corectă a elevilor în clasă;
 • Corespunderea mobilierului şcolar înălţimii elevului;
 • Folosirea corpurilor de iluminat cu lumină directă;
 • Sistematizarea raţională a sălii de clasă .

Question 16

Question
236. Definiţiile acceleraţiei în dezvoltare a copiilor.
Answer
 • Anticiparea termenilor de creştere a copiilor;
 • Grăbirea proceselor de creştere şi dezvoltare;
 • Procesele de creştere şi dezvoltare se termină mai devreme;
 • Dezvoltare mentală şi psihică mai timpurie;
 • Depăşirea absolută a indicilor de creştere şi dezvoltarea pentru adulţi.

Question 17

Question
237. Criteriile după care se apreciază "maturizarea şcolară".
Answer
 • Vârsta biologică;
 • Nivelul dezvoltării fizice;
 • Starea sănătăţii;
 • Nivelul de funcţionare a organelor şi sistemelor;
 • Dezvoltarea retardată şi neuniformă a sistemelor organismulu

Question 18

Question
238. Tipurile de regimuri în educaţia fizică a copiilor.
Answer
 • Protector
 • Istovitor (extenuant)
 • Stimulator, de antrenament;
 • Uniform
 • Excitant

Question 19

Question
239. Criteriile de care se va ţine cont la repartizarea copiilor şi adolescenţilor în grupe de educaţie fizică.
Answer
 • Starea de sănătate;
 • Gradul dezvoltării fizice;
 • Gradul de pregătire fizică;
 • Gradul de dezvoltare sexuală;
 • Starea funcţională a sistemului cardiovascular.

Question 20

Question
Grupurile de educaţie fizică a elevilor.
Answer
 • De antrenament;
 • Pregătitor
 • De bază;
 • De rezervă;
 • Special

Question 21

Question
*În grupul pregătitor de educaţie fizică se vor repartiza elevii
Answer
 • Sănătoşi
 • Care au devieri neînsemnate ale stării de sănătate;
 • Din grupul trei de sănătate;
 • Din grupul patru de sănătate;
 • Care nu au o pregătire fizică suficientă .

Question 22

Question
* În grupul de bază pentru educaţie fizică se vor repartiza elevii
Answer
 • Sănătoşi
 • Din grupul unu de sănătate;
 • Din grupul doi de sănătate;
 • Din grupul trei de sănătate;
 • Care au o pregătire fizică suficientă.

Question 23

Question
*În grupul special de educaţie fizică se vor repartiza elevii
Answer
 • Din grupul doi de sănătate;
 • Din grupul trei de sănătate;
 • Din grupul patru de sănătate;
 • Din grupul cinci de sănătate;
 • Sănătoşi.

Question 24

Question
*Modificările cauzate de hipodinamia copiilor şi adolescenţilor
Answer
 • Scăderea rezistenţei organismului;
 • Creşterea morbidităţii;
 • Sporirea capacităţii fizice;
 • Restabilirea rapidă după eforturi fizice;
 • Creşterea greutăţii corporale.

Question 25

Question
*Modificări cauzate de hiperdinamia sporită a copiilor şi adolescenţilor
Answer
 • Inhibarea funcţiilor neantrenate în activităţi;
 • Dezvoltare fizică armonioasă;
 • Dezvoltare fizică nearmonioasă;
 • Accelerarea dezvoltării sexuale;
 • Retardarea dezvoltării sexuale .

Question 26

Question
243. Factorii care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • exogeni naturali;
 • maturizarea şcolară;
 • particularităţi individuale ale copiilor;
 • exogeni economico-sociali;
 • endogeni materni.

Question 27

Question
243. Factorii care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • Dezvoltarea fizică este un complex de indici morfofuncţionali ai organismului ce determină procesul de creştere;
 • Dezvoltarea fizică este un ansamblu al fenomenului de sporire a dimensiunilor şi masei corpului;
 • Dezvoltarea fizică se manifestă prin capacităţi funcţionale al organismului;
 • Nivelul dezvoltării fizice în mare măsură depinde de starea sănătăţii copilului;
 • Nivelul dezvoltării fizice este influenţat de alimentaţia copilului.

Question 28

Question
244. Factorii endogeni care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor şi adolescenţilor.
Answer
 • utilizarea antibioticilor de către femeiele însărcinate;
 • deficienţe morfologiceale uterului la femeia însărcinată;
 • profesiograma femeilor însărcinate;
 • vârsta mamei şi numărul de naşteri anterioare;
 • boli infecţioase suportate în perioada sarcinii.

Question 29

Question
245. Factorii endogeni de care depinde dezvoltarea individuală a copilului.
Answer
 • endocrini
 • metabolici
 • alimentari
 • ai mediului de trai;
 • genetici

Question 30

Question
246. Factorii exogeni naturali care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor.
Answer
 • vârsta copilului;
 • condiţiile de habitat;
 • activitatea copilului;
 • clima şi mediul geografic;
 • alimentaţia.

Question 31

Question
247. Factorii exogeni socio-economici, care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor.
Answer
 • profesia părinţilor;
 • asigurarea materială a familiei;
 • nivelul de instruire şcolară şi educativă;
 • greutatea corporală;
 • calitatea îngrijirii copilului.

Question 32

Question
248. Acţiunea factorilor exogeni asupra organismului copilului.
Answer
 • gradul de accelerare;
 • vârsta copilului;
 • vârsta mamei;
 • intensitatea şi durata acţiunii factorului;
 • grupa de sănătate

Question 33

Question
249. Caracteristica morbidității medicilor de diferite specialități.
Answer
 • aparatului respirator
 • tractului gastrointestinal
 • sistemului endocrin
 • pielii
 • aparatului urogenital

Question 34

Question
250. Noxele profesionale prezente în munca medicilor de diferite specialități.
Answer
 • mecanice
 • fizice
 • chimice
 • biologice
 • psiho-fiziologice
Show full summary Hide full summary

Similar

Newton's Three Laws of Motion
PatrickNoonan
Cell Structure
daniel.praecox
Cell Structure
daniel.praecox
Biology Unit 1
anna.mat1997
Devices That Create Tension.
SamRowley
Input, output and storage devices
Mr A Esch
Physics P1
themomentisover
Using GoConqr to teach French
Sarah Egan
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch
Get your grammar right!
Sarah Holmes
General Pathoanatomy Final MCQs (201-300)- 3rd Year- PMU
Med Student