Quran Quiz 4

Behailu
Quiz by Behailu, updated more than 1 year ago
Behailu
Created by Behailu over 5 years ago
10
0

Description

Quran Quiz 4

Resource summary

Question 1

Question
Vad är antalet på de mirakel/tecken Moses visade till Faraon och hans folk?
Answer
 • a) 7
 • b) 70
 • c) 9
 • d) 12

Question 2

Question
"Jag upptäckte hon och hennes folk prostrerade inför solen i stället för GUD. Djävulen har smyckat deras gärningar i deras ögon, och har avlett dem från vägen; följaktligen, är de inte vägledda." Vems folk var detta?
Answer
 • a) Abu Lahabs fru och hennes folk
 • b) Faraons fru och hennes folk
 • c) Maria och hennes folk
 • d) Saba och hennes folk

Question 3

Question
I vilket kapitel förkommer ordet "Koran" flest antal gånger?
Answer
 • a) Kapitel 4 (Kvinnor)
 • b) Kapitel 27 (Myran)
 • c) Kapitel 17 (Israels barn)
 • d) Kapitel 12 (Josef)

Question 4

Question
Enligt Koranen vilken av följande är INTE Jesus´s mirakel?
Answer
 • a) väcka de döda
 • b) gå på vatten
 • c) bota de sjuka
 • d) blåste in liv i en fågel gjord av lera

Question 5

Question
Vilken natt uppenbarades Koranen?
Answer
 • a) ödets natt
 • b) första natten på ramadan
 • c) sista natten av ramadan
 • d) ingen av ovan

Question 6

Question
Vad var färgen på kon Moses och hans folk offrade?
Answer
 • a) svart
 • b) mörkbrun
 • c) ljusbrun
 • d) ljusgul

Question 7

Question
Vi inspirerade______ ______: "Amma honom, och när du fruktar för hans liv, släng honom i floden utan rädsla eller sorg. Vi kommer att föra honom tillbaka till dig, och göra honom till en av budbärarna.". Välj ett av följande alternativ.
Answer
 • a) Jesus mamma
 • b) Faraons fru
 • c) Moses mamma
 • d) Abrahams fru

Question 8

Question
Farao sa, "O mitt råd, jag har inte känt till någon gud för er, annat än mig. Gör därför eld i huset av soltorkat tegel, ________ , för att bygga ett torn, så att jag kan ta mig en titt på Moses gud. Jag är säker på att han ljuger.". Vad hette personen Faraon tilltalade?
Answer
 • a) Qaroon
 • b) Hamaan
 • c) Samarian
 • d) Aaron

Question 9

Question
Vad hette mannen som var från Moses folk men som bedrog och förtryckte dem?
Answer
 • a) Ingen av nedan
 • b) Samarian
 • c) Qaroon
 • d) Hamaan

Question 10

Question
Enligt Koranen på domedagen, vilken av följande uttalande kommer uttalas från profeten Muhammed?
Answer
 • a) Min Herre, mitt folk har övergett min Sunna
 • b) Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran, min Hadith och Sunna
 • c) Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran.
 • d) Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran och min familj.

Question 11

Question
Vad är de viktigaste karaktär av en ledare?
Answer
 • a) Kunskap och hälsa
 • b) Rikedom och hälsa
 • c) Kunskap och var släkt med profeten
 • d) Alla av de ovan

Question 12

Question
Vilken av följande påstående stämmer INTE överens med Koranen?
Answer
 • a) Himlen och jorden var en solid massa som expanderades in i existens.
 • b) Alla levande ting är skapad av vatten.
 • c) Jorden är rund, ägg liknande.
 • d) Alla påstående stämmer överens med Koranen.

Question 13

Question
Om Gud eller Profeten Muhammed nedvärderas min plikt som muslim är...
Answer
 • a) organisera motrörelse sen till attack.
 • b) vänder mig till imamen för vägledning.
 • c) öppna en fredlig dialog eller gå därifrån i fred.
 • d) starta en debatt.

Question 14

Question
Vilken av följande insekt är INTE nämnd i Koranen?
Answer
 • a) Mygga
 • b) Bi
 • c) Myra
 • d) Löss

Question 15

Question
Vilken av följande folk blev straffad på grund av deras korrumperade affärs verksamheter?
Answer
 • a) Noahs folk
 • b) Sabas folk
 • c) Midyans folk
 • d) Aad's folk

Question 16

Question
Vem var budbäraren till Madyans folk?
Answer
 • a) Shuaib
 • b) Hood
 • c) Saleh
 • d) Job

Question 17

Question
Monoteist är en person som...
Answer
 • a) tror på flera gudar.
 • b) praktisera sin religion.
 • c) tror på Treenighetsläran.
 • d) tro på att det finns endast en Gud.

Question 18

Question
Vilken profet namngav muslimer namnet "muslim"?
Answer
 • a) Muhammed
 • b) Abraham
 • c) Saleh
 • d) Moses

Question 19

Question
Islams ikoniska symbol är...
Answer
 • a) ingen av nedan.
 • b) månen och en stjärna.
 • c) öppen Koran.
 • d) moské och Koran.

Question 20

Question
Hur mycket av inkomsten ska man ge i zakat?
Answer
 • a) 2,5% av inkomsten
 • b) måttligt utan att snåla/slösa
 • c) 1/10 av inkomsten
 • d) det som bestämt av ens imam

Question 21

Question
Vem proklamerade om sitt budbärareskap redan som barn?
Answer
 • a) Jesus
 • b) Elias
 • c) Josef
 • d) Ishmael

Question 22

Question
Vad var synden av Lot's folk?
Answer
 • a) idoldyrkan
 • b) Homosexualitet
 • c) förtryck av kvinnor
 • d) bedrägeri

Question 23

Question
Vilken av följande påstående stämmer överens med Koranen?
Answer
 • a) Ni bör dela er själva in till olika sekter.
 • b) Endast Koranen kan inte vägleda dig till frälsning.
 • c) Muhammed var den högsta av alla budbärare.
 • d) Ingen av de ovan.

Question 24

Question
Adam hade två söner vars den ena mördade den andra. Vad var huvud motivet för mordet?
Answer
 • a) Stöld på egendom.
 • b) På grund av att en offergåva accepterades enbart från den ena.
 • c) För uppmärksamhet från Adam.
 • d) En olyckshändelse.

Question 25

Question
När sonen till Adam mördade sin egen bror. "GUD skickade en korp för att skrapa jorden, och lära honom hur han skulle begrava sin bror.". Vad kan vi lära oss från detta?
Answer
 • a) trots arrogans människor behöver lära sig saker från djur.
 • b) korpar begravar sina döda
 • c) kremera döda kroppar är förbjudet
 • d) korpar blev symbolen för de döda

Question 26

Question
Hur många kapitel i Koranen är döpta med Guds attribut?
Answer
 • a) 3
 • b) 4
 • c) 6
 • d) 7

Question 27

Question
Koranen är repetitiv. Det finns ett kapitel där en vers i den repeteras 31 gånger. Vilken av dessa kapitel är det?
Answer
 • a) kapitel 19 "Maria"
 • b) kapitel 38 "S (Saad)"
 • c) kapitel 31 "Luqman"
 • d) kapitel 55 "Den Nådigaste"

Question 28

Question
"Ni ska inte acceptera någon information, om ni inte själva bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och _______ , och ni ansvarar för att använda dem. Fyll in den tomma rutan med ett av dessa ord.
Answer
 • a) handen
 • b) tungan
 • c) Hjärtat
 • d) pennan

Question 29

Question
"De sa, "O Shuaib, beordrar din ____ dig om att vi måste överge vad våra föräldrars dyrkade, eller sköta våra affärer hur vi vill? Nog är väl du känd för att vara barmhärtig, vis." Fyll in den tomma rutan med ett av dessa ord.
Answer
 • a) tro
 • b) bön
 • c) religion
 • d) vänner

Question 30

Question
Gud upprepar inte sina mirakel/tecken, för att Gud visar större mirakel efter varje mirakel.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Translations and transformations of functions
Christine Laurich
Surahthush Shams
Husna Fazeelath
Surah al-Baqarah Ayah 284 | Urdu Tafseer
Al Huda Canada
Surah Ale Imran Ayahs 190 - 191 Quiz
Al Huda Canada
Surah al-Duha Quiz
Al Huda Canada
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
AQA GCSE Product Design Questions
Bella Statham
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
Marketing - Business Studies
EMI D