Histologia tot 2 sem 4 31-60

Description

Quiz on Histologia tot 2 sem 4 31-60, created by Andrei USMF on 03/14/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 4 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
1540
0

Resource summary

Question 1

Question
Lobulul hepatic clasic este centrat de:
Answer
 • vena hepatică
 • canaliculul biliar
 • vena centrală
 • vena centrală, canalul biliar şi artera perilobulară
 • vena portală, canalul biliar şi artera hepatică

Question 2

Question
Insulele pancreatice Langerhans:
Answer
 • posedă funcţie exocrină
 • posedă funcţie endocrină
 • conţin celule beta şi celule alfa
 • secretă insulina şi glucagonul
 • secretă tripsina şi lipază

Question 3

Question
Tunica mucoasă a intestinului gros:
Answer
 • formează vilozităţi
 • formează cripte intestinale
 • conţine celule parietale şi celule principale
 • participă la absorbţia apei şi electroliţilor
 • conţine în lama proprie a mucoasei noduli limfoizi

Question 4

Question
În tubul digestiv epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat este prezent în:
Answer
 • regiunea caudală a rectului
 • porţiunea fundică a stomacului
 • intestinul subţire
 • esofag
 • porţiunea pilorică a stomacului

Question 5

Question
Glandele fundice ale stomacului conţin celule:
Answer
 • parietale
 • mioepiteliale
 • principale
 • mucoase
 • Paneth

Question 6

Question
Celulele parietale ale glandelor fundice stomacale secretă:
Answer
 • pepsinogen
 • mucus
 • cloruri
 • factorul antianemic (Castle)
 • hormoni tisulari

Question 7

Question
Absorbţia apei şi a electroliţilor în tubul digestiv are loc preponderent în:
Answer
 • esofag
 • stomac
 • duoden şi ileon
 • apendicele vermicular
 • intestinul gros

Question 8

Question
Celulele principale ale glandelor stomacale:
Answer
 • secretă cloruri
 • derivă din crestele neurale
 • posedă canalicule intracelulare
 • secretă pepsinogen
 • au reticul endoplasmatic rugos bine dezvoltat

Question 9

Question
Celulele mioepiteliale se întâlnesc în glandele:
Answer
 • parotide
 • sudoripare
 • stomacale
 • pancreas
 • ficat

Question 10

Question
Triada hepatică include:
Answer
 • vena centrală
 • canaliculul biliar intralobular
 • vena interlobulară
 • artera interlobulară
 • canalul biliar interlobular

Question 11

Question
Lama submucoasă a tubului digestiv conţine glande în:
Answer
 • gingii
 • esofag
 • stomac
 • duoden
 • intestinul gros

Question 12

Question
Canalul intercalar al glandei parotide este tapetat de epiteliu:
Answer
 • pluristratificat pavimentos necornificat
 • bistratificat
 • anizomorf ciliat
 • unistratificat prismatic
 • unistratificat cubic

Question 13

Question
Din sacul dentar se dezvoltă:
Answer
 • smalţul
 • pulpa dintelui
 • dentina
 • cimentul
 • ligamentul parodontal

Question 14

Question
Exocrinocitele parietale ale glandelor proprii din stomac elaborează:
Answer
 • mucus
 • pepsinogen
 • chimozina
 • cloruri
 • factorul antianemic

Question 15

Question
Epiteliul vilozităţii intestinale conţine:
Answer
 • epiteliocite columnare cu "bordura de absorţie"
 • exocrinocite caliciforme
 • exocrinocite cu granulaţie acidofilă
 • endocrinocite
 • epiteliocite nediferenţiate

Question 16

Question
În hepatocite sunt bine dezvoltate organitele:
Answer
 • reticulul endoplasmatic granular
 • reticulul endoplasmatic neted
 • lizozomii
 • cilii
 • mitocondriile

Question 17

Question
Sucul pancreatic conţine:
Answer
 • pepsină
 • tripsină
 • lipază
 • insulină
 • amilază

Question 18

Question
Papilele circumvalate ale limbii:
Answer
 • sunt situate între corpul şi rădăcina limbii
 • suprafaţa superioară a lor se află aproape la acelaşi nivel cu tunica mucoasă
 • în jurul papilei se situează o fisură numită şanţ
 • au o bază îngustă, iar partea liberă este lată şi aplatisată
 • în ţesutul conjunctiv ale papilelor se observă fascicule de fibre musculare striate

Question 19

Question
Glanda parotidă este o glandă:
Answer
 • simplă tubulo-alveolară ramificată, după caracterul secreţiei este proteică
 • compusă alveolară ramifică, după caracterul secreţiei este proteică
 • compusă tubulară ramificată, după caracterul secreţiei este mixtă
 • compusă alveolară, ramificată, după caracterul secreţiei este mucoasă
 • compusă alveolo-tubulară, ramificată, după caracterul secreţiei este sero-mucoasă

Question 20

Question
Smalţul conţine:
Answer
 • substanţe neorganice - 3-4% substanţe organice - 96-97%
 • substanţe organice - 3-4 % substanţe neorganice - 96-97%
 • substanţe organice - 30% substanţe neorganice - 70%
 • substanţe organice -70% substanţe neorganice -30 %
 • substanţe organice -28 % substanţe neorganice -72%

Question 21

Question
Glandele proprii ale stomacului conţin:
Answer
 • exocrinocite principale
 • exocrinocite parietale
 • mucocite cervicale
 • celule columnare
 • celule endocrine

Question 22

Question
Exocrinocitele cu granulaţie acidofilă din cripta intestinală:
Answer
 • servesc drept sursă de regenerare pentru celulele epiteliale
 • elimină dipeptidaze
 • elimină mucus
 • secretă serotonina şi motilina
 • elimină secreţie, ce neutralizează acidul clorhidric, care se află în chim

Question 23

Question
Epiteliul tunicii mucoase la intestinul gros conţine:
Answer
 • epiteliocite columnare
 • exocrinocite caliciforme
 • endocrinocite
 • celule nediferenţiate
 • celule principale

Question 24

Question
În cadrul lobulului hepatic clasic hepatocitele formează:
Answer
 • cordoane hepatice
 • foliculi
 • acine hepatice
 • triade hepatice
 • insule hepatice

Question 25

Question
Cimentoblastele dintelui derivă din:
Answer
 • sacul dentar
 • celulele osteogene ale mandibulei
 • papila dentară
 • lama dentară
 • organul smalţului

Question 26

Question
Tunica mucoasă a esofagului la organismul adult este tapetată de epiteliu:
Answer
 • unistratificat anizomorf prismatic ciliat
 • pluristratificat pavimentos necornificat
 • de tranziţie
 • pluristratificat pavimentos cornificat
 • unistratificat izomorf prismatic

Question 27

Question
Epiteliul tunicii mucoase a stomacului se dezvoltă din:
Answer
 • somite
 • mezenchim
 • ectoderm
 • splanchnotom
 • entoderm

Question 28

Question
Glandele proprii ale stomacului sunt situate оn:
Answer
 • lama submucoasă
 • lama musculară a tunicii mucoase
 • lama proprie a tunicii mucoase
 • tunica seroasă
 • tunica musculară

Question 29

Question
Factorul antianemic (Castle) din sucul gastric este elaborat de:
Answer
 • epiteliocitele nediferenţiate
 • exocrinocitele parietale
 • endocrinocite
 • mucocitele cervicale
 • exocrinocitele principale

Question 30

Question
Criptele intestinului subţire conţin celule:
Answer
 • columnare
 • principale
 • cu granule acidofile (Paneth)
 • nediferenţiate
 • parietale
Show full summary Hide full summary

Similar

enzymes and the organ system
Nour
Cory & Manuel_1
cory.jones2010
CHEMISTRY C1 5
x_clairey_x
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
Carbohydrates
anna.mat1997
HRCI Glossary of Terms A-N
Sandra Reed
A View from the Bridge
Mrs Peacock
FUNCTIONALIST ROLE OF EDUCATION
ashiana121
GCSE - AQA: C1.1 The Fundamental Ideas in Chemistry
Olly Okeniyi
Coasts
humaira gafar
Core 1.9 Paper and Board blank test
T Andrews