Biochimie pag 28-34

Description

Quiz on Biochimie pag 28-34, created by K T on 03/15/2024.
K T
Quiz by K T, updated 4 months ago
K T
Created by K T 4 months ago
545
0

Resource summary

Question 1

Question
6.24. În care stări patologice poate fi depistată proteinuria de 0,3-1,0g/24 ore?
Answer
 • sindrom urinar izolat
 • sindrom nefritic
 • sindrom nefrotic
 • sindrom uremic
 • hematurie

Question 2

Question
6.25. Selectați proteinele ce pot fi depistate în urină în proteinuria selectivă:
Answer
 • haptoglobina
 • IgG și IgM
 • albuminele
 • siderofilina
 • alfa-1 glicoproteina

Question 3

Question
6.26. Proteinuria > 3g/24 ore are consecințe metabolice extinse. Selectați consecințele macroproteinuriei neselective:
Answer
 • risc cardiovascular înalt și progresia Bolii cronice renale (BCR)
 • afectarea sistemului respirator
 • hipoproteinemie < 65 g/l
 • sindromul citolizei hepatice
 • edeme generalizate

Question 4

Question
6.27. Selectați patologiile ce pot cauza sindromul nefrotic:
Answer
 • cistita acută
 • litiaza renală
 • diabetul zaharat
 • mielomul multiplu
 • amiloidoza renală

Question 5

Question
6.28. Care sunt indicatorii ce stratifică riscul și instalarea insuficienței renale acute conform criteriilor RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, and End-stage kidney disease):
Answer
 • creatinina serică în creștere
 • creatinina serică în descreștere
 • debitul urinar în creștere
 • debitul urinar
 • debut latent

Question 6

Question
6.29. Ce parametri biochimici sunt utilizații pentru definirea şi stratificarea riscului bolii cronice de rinichi conform KDIGO 2012 Kidney Disease Improving Global Outcomes)
Answer
 • urea
 • raportul albumină/creatinină urinară
 • RFG ( rata filtrării glomerulare)
 • Ionograma serică
 • Ionograma urinară

Question 7

Question
6.30 Care sunt factorii ce determină dinamica filtrării glomerulare în normă (125mL/min)?
Answer
 • presiunea efectivă de filtrare
 • presiunea din ansa Henle
 • presiunea oncotică din capsula Bowman
 • permeabilitatea filtrului renal
 • numărul de podocite

Question 8

Question
6.31. Selectați afirmația corectă referitoare la funcțiile nefronului:
Answer
 • ultrafiltrarea este un proces pasiv dependent de presiunea de filtrare
 • ultrafiltrarea determină cantitatea și calitatea urinei și se realizează în TCP (tub contort proximal)
 • aminoacizii și glucoza se reabsorb în totalitate în ansa Henle
 • segmentul descendent al ansei Henle nu este permeabil pentru apă
 • cantitatea și compoziția urinei sunt în totalitate reglate direct hormonal

Question 9

Question
6.32. Selectați afirmațiile corecte referitoare la procesele metabolice din celulele țesutului renal:
Answer
 • ATP este necesar pentru sinteza intensivă a transportatorilor proteici membranari
 • este foarte activă sinteza de trigliceride
 • enzimele gluconeogenezei nu sunt expresate
 • intensiv se catabolizează proteinele filtrate până la AA
 • fosforilarea oxidativă nu este activă în stratul cortical

Question 10

Question
6.33. Selectați afirmațiile corecte referitoare la procesele metabolice din celulele țesutului renal
Answer
 • fosforilarea oxidativă este mai activă în stratul medular decât cel cortical
 • ATP este necesar pentru transportul activ membranar
 • oxidarea lipidelor este sursă de ATP
 • enzimele gluconeogenezei sunt expresate
 • formarea de chilomicroni

Question 11

Question
6.34. Selectați afirmațiile corecte referitoare la pH urinar:
Answer
 • în alimentație vegetariană pH urinei crește
 • în alimentație bogată în proteine pH urinei scade
 • în diabet zaharat urina este puternic bazică
 • în vome persistente urina se acidifiază
 • în infectii urinare pH urinar nu se modifică

Question 12

Question
6.35. Selectați afirmațiile corecte cu referire la izostenurie:
Answer
 • este eliminarea urinei cu densitate identică plasmei deproteinate
 • se atestă dereglări de reabsorbție la nivelul tubular
 • se depistează ultrafiltrat cu densitate scăzută
 • densitatea urinii secundare este persistent crescută
 • cantitatea urinii secundare este persistent scăzută

Question 13

Question
Referitor la reglarea aportului de apă în organism sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • creșterea osmolarității lichidului extracelular produce deplasarea apei din celule spre lichidul extracelular.
 • are loc deshidratarea neuronilor hipotalamici și stimularea centrului setei
 • lichidul extracelular hiperosmolar stimulează osmoreceptorii din hipotalamus și inhibă sinteza și eliberarea ADH.
 • cu cât este mai mare osmolaritatea plasmei cu atât sunt mai mari pierderile de apă cu urina.
 • hormonul antidiuretic contribuie la creșterea osmolarității plasmatice.

Question 14

Question
Referitor la reglarea cantității de apă din organism sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • micșorarea osmolarității lichidului extracelular produce deplasarea apei din celule spre lichidul extracelular.
 • are loc hiperhidratarea neuronilor hipotalamici și stimularea centrului setei
 • lichidul extracelular hiperosmolar stimulează osmoreceptorii din hipotalamus/ se intensifică sinteza și eliberarea ADH.
 • cu cât este mai mare osmolaritatea plasmei cu atât sunt mai mici pierderile de apă cu urina.
 • hormonul antidiuretic contribuie la creșterea osmolarității plasmatice.

Question 15

Question
Cea mai gravă consecință a hipokaliemiei este:
Answer
 • Bradicardie
 • Stop cardiac
 • Hipotensiune arterială
 • Tahicardie
 • hipernatremia

Question 16

Question
Hiponatremie hipervolemică se întâlnește în următoarele cazuri:
Answer
 • Insuficiență cardiacă congestivă
 • Ciroză hepatică
 • Hipoaldosteronism
 • Sindromul nefrotic
 • Hiperhidratare

Question 17

Question
Sindromul secreției hormonale antidiuretice inadecvate se identifică:
Answer
 • hiponatremie euvolemică
 • hiponatremie hipovolemică
 • hipernatremie hipervolemică
 • hipernatremie hipovolemică
 • hiperhidratare

Question 18

Question
Stomacul se implică în reglarea echilibrului acido-bazic prin:
Answer
 • secretă de H+ ce determină reținerea HCO3 în LEC
 • în acidoza respiratorie celulele parietale (oxintice) produc mai mult HCl (din excesul de CO2)
 • în ulcerele peptice însoțite de vome se poate instala alcaloza metabolică
 • secretă compensator baze pentru a scădea aciditatea gastrică
 • diareile severe duc la pierderi masive de acizi

Question 19

Question
Referitor la implicațiile intestinului subțire în reglarea echilibrului acido - bazic sunt corecte afirmațiile:
Answer
 • secretă H+ și determina reținerea HCO3în LEC
 • în acidoza respiratorie celulele parietale (oxintice) produc mai mult HCl (din excesul de CO2)
 • în ulcerele peptice însoțite de vome se poate instala alcaloza metabolică
 • secretie alcalina compensatorie pentru a scădea aciditatea gastrică
 • diaree severă care poate duce la acidoza metabolică

Question 20

Question
Referitor la raportul bază/acid sunt corecte afirmațiile
Answer
 • este micșorat în acidoze metabolice (puțină bază)
 • este micșorat în acidoză respiratorie (mult acid)
 • este micșorat in acidoze mixte(puțin bicarbonat și mult PaCO2)
 • este micșorat în acidoze metabolica (multă HCO3- baza)
 • este micșorat în acidoză respiratorie (puțin PaCO2 acid)

Question 21

Question
Analizați următorul profil seric:
Answer
 • cetoacedoză și acidoză hipercloremică
 • acidoza respiratorie compensată
 • acidoza metabolică hipercloriemică
 • cetoacedoza diabetică

Question 22

Question
Analizați următorul profil seric:
Answer
 • alcaloza respiratorie necompensată
 • acidoză metabolică necompensată
 • acidoză metabolică compensată renal
 • acidoza respiratorie necompensată

Question 23

Question
Analizați următorul profil seric:
Answer
 • acidoza respiratorie compensată renal
 • acidoză metabolică compensată renal
 • acidoză metabolică necompensată
 • alcaloza respiratorie necompensată

Question 24

Question
Unui pacient cu acuze de dureri după o intervenție chirurgicală i s-a administrat intravenos sulfat de morfină. Pacientul are o rată respiratorie 7/min, o respirație superficială și nu răspunde adecvat la stimuli. Rezultatele de laborator sunt: pH = 7,15 (scăzut) C02 = 68 mmHg (mărită) HC03 = 22 mEq/L (normal) 1.1 Alegeți diagnoza corectă:
Answer
 • alcaloză metabolică compensată
 • acidoză metabolică decompensată
 • alcaloză respiratorie decompensată
 • acidoză respiratorie necompensată

Question 25

Question
Care pot fi cauzele dezechilibrului acidoză respiratorie necompensată?
Answer
 • intoxicaţii (metanol, etilenglicol)
 • producţia sporită de acid sulfuric și fosforic
 • depresia sistemului nervos
 • producţia sporită de acizi grași și corpi cetonici

Question 26

Question
O femeie în vârstă de 70 de ani suferă de două zile de vomă persistentă. Ea pare a fi letargică și slăbită și are mialgie. Se observă că are membrane mucoase uscate și umplerea capilară durează >4 secunde. Este diagnosticată ca având gastroenterită și deshidratare. Măsurarea gazelor din sângele arterial arată pH 7,5, PaO2 85 mm Hg, PaCO2 40 mm Hg și HCO3 34 mmol/L. Ce tulburare acido-bazică este prezentată?
Answer
 • Alcaloza metabolică, necompensată
 • alcaloză metabolică compensată
 • acidoză metabolică decompensată
 • alcaloză respiratorie decompensată
Show full summary Hide full summary

Similar

A Christmas Carol - Characters
chloeprincess10
An Inspector calls Themes
anya14
Korean Grammar Basics
Eunha Seo
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
PSYA1 - attachment, AQA psychology
T W
Animal Farm CONTEXT
Lydia Richards2113
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
Rossetti Links
Mrs Peacock
NSI / PSCOD/ ASSD
Yuvraj Sunar