1-21

Description

Quiz on 1-21, created by xx cc on 03/16/2024.
xx cc
Quiz by xx cc, updated 4 months ago
xx cc
Created by xx cc 4 months ago
96
0

Resource summary

Question 1

Question
Care estesemnul ECG caracteristicaritmieirespiratoriii?
Answer
 • lipsa undei P înaintea complexului QRS
 • prezențaundelor „f” întrecomplexele ORST
 • scurtareaciclică a intervalelor R -R la inspiraţie
 • complexul QRS > 0,15 sec
 • alungireaciclică a intervalelor R-R la inspiraţie

Question 2

Question
Tahicardia supraventriculară paroxistică se caracterizează prin:
Answer
 • frecvență cardiacă scăzută
 • accesul de tahicardie începe brusc
 • accesul de tahicardie începe lent
 • manevrele ”vagale” nu opresc accesul de tahicardie
 • intervale R-R diferite

Question 3

Question
Menționați semnul ECG caracteristic pentru tahicardia ventriculară paroxistică:
Answer
 • undă P negativădupăcomplexul QRS
 • prezenţa undei delta
 • interval P-Q < 0,12 sec
 • complexe QRS anormale, cumodificări secundare S-T, T
 • unde ,,F,, patologice între complexele QRS

Question 4

Question
Selectați semnul ECG caracteristic pentru extrasistolia atrială:
Answer
 • complexe QRS anormale, cumodificărisecundare S-T
 • unde „f” patologice între intervalele R –R
 • interval P-Q < 0,12 sec
 • prezența prematură a undei P înaintea complexului QRST
 • pauză compensatorie completă

Question 5

Question
Selectați răspunsul corect, caracteristic ECG în extrasistola atrială:
Answer
 • complex QRS nemodificat
 • pauza este compensatorie
 • undele P sunt identice pe tot parcursul ECG
 • apariția undelor ,,F,, sub formă de ferestrău
 • complex QRS modificat

Question 6

Question
Extrasistolia supraventriculară (din nodul atrio-ventricular) se caracterizează ECG prin:
Answer
 • pauză compensatorie
 • unda P este absentă, înainte sau după QRS, dar cu P negativ
 • frecvența atrială și ventriculară > 160 bătăi/min
 • intervalul PQ> 0,2 mm/sec
 • complexul QRS este lărgit

Question 7

Question
Unul din semnele ECG menționate NU corespunde extrasistolei ventriculare:
Answer
 • unda P negativă după complexul QRS
 • segmentul ST şi unda T sunt de sens opus faţă de de flexiunea principală a QRS
 • durata complexului QRS >0,12 sec
 • interval P-Q în limite normale
 • pauză compensatorie completă

Question 8

Question
Menționați semnul ECG caracteristic pentru bradicardia sinusală:
Answer
 • intervalele R-R neregulate
 • frecvența atrială și ventriculară 59-40 b/min
 • complexul QRS > 0,15 sec
 • intervalul PQ- 0,22 sec
 • frecvența atrială și ventriculară > 70 bătăi /min

Question 9

Question
Selectați afirmațiile corecte în fibrilația atrială paroxistică ”vagală”:
Answer
 • se declanșează postprandial sau în timpul somnului
 • este întâlnită mai frecvent la bărbați
 • se declanșează în stare de repaus
 • apare în timpul stresului emoțional
 • se întâlneste mai frecvent la femei

Question 10

Question
Selectați afitmațiile corecte în fibrilația atrială paroxistică ”adrenergică”:
Answer
 • se declanșează în stare de repaos
 • se declanșează preponderant dimineața
 • mai frecvent la femei
 • apare în timpul efortului fizic
 • este provocată de situații stresante

Question 11

Question
Notificați semnele ECG caracteristice tahicardiei sinusale:
Answer
 • interval P-Q > 20 sec
 • complexe QRS normale
 • FCC-90-150 (180) bătăi/min
 • scurtarea intervalului R-R
 • modificare lentă a frecvenței cardiace

Question 12

Question
Tahicardia atrioventriculară joncțională nonparoxistică este cauzată de:
Answer
 • infarct miocardic
 • intervenții chirurgicale pe cord
 • hipocalciemii
 • intoxicații cu glicozide cardiace
 • hipopotasemie

Question 13

Question
Selectați mecanismele tahicardiei joncționale atrioventriculare reciproce:
Answer
 • depolarizarea atriilor precede depolarizarea ventriculelor
 • depolarizarea concomitentă a atriilor și ventriculelor
 • impulsul circulă în interiorul nodului atrioventricular
 • activarea ventriculelor anterograd prin sistemul His-Purkijne
 • activarea retrogradă a atriilor

Question 14

Question
Extrasistola atrială se caracterizează ECG prin:
Answer
 • unda P negative după complexul QRS
 • complex QRS normal
 • lipsa undei P
 • pauză compensatorie incompletă
 • undele P premature precedează complexul QRS

Question 15

Question
Extrasistolele polimorfe se caracterizează ECG prin:
Answer
 • provin din acelaș focar
 • intervalele de cuplare sunt egale
 • provin din focare diferite
 • intervalele de cuplare variază
 • extrasistoliile, în aceeași derivație, au forme diferite

Question 16

Question
Selectați manifestările ECG ale extrasistoliei ventriculare:
Answer
 • lipsa undei P
 • pauză compensatorie completă
 • interval P-Q >0,2 sec
 • complex QRS modificat
 • complex QRS normal

Question 17

Question
În extrasistolia atrioventriculară superioară pe ECG se înregistrează:
Answer
 • pauză compensatorie incompletă
 • interval P-Q >0,20 sec
 • complex QRS normal
 • undă P negativă în DII,DIII, înaintea complexului QRS
 • undă P negativă în DII, DIII după complexul QRS

Question 18

Question
CM. Care sunt caracteristicele ECG în extrasistolia atrioventriculară medie?
Answer
 • pauză compensatorie completă
 • unda P este înglobată în complexul QRS
 • undă P negativă în DII, DIII după complexul QRS
 • undă P negativă în DII, DIII înaintea complexului QRS
 • complex QRS normal

Question 19

Question
CM. Extrasistolia atrioventriculară inferioară se caracterizează ECG prin:
Answer
 • pauză compensatorie incompletă
 • unda P negativă după complexul QRS
 • complex QRS >0,15 sec
 • lipsa undei P
 • complex QRS normal

Question 20

Question
Clasificarea extrasistoliilor ventriculare după Lawn-Wolf include:
Answer
 • clasa I – extrasistole solitare monomorfe->30 extrasistole/oră
 • clasa II- extrasistole solitare polimorfe
 • clasa III- extrasistole ventriculare polimorfe
 • clasa IV-extrasistole ventriculare recurente (duplete, triplete, salve)
 • clasa V-extrasistole ventriculare precoce de tip R pe T

Question 21

Question
Pericardita este asociată clasic cu modificările ECG care evoluează prin următoarele etape:
Answer
 • Etapa 1 - subdenivelare de ST și PR cu modificări reciproce in aVR (care apar în primele două săptămâni)
 • Etapa 2 - normalizarea modificărilor ST; aplatizare undei T (de la 1 la 3 săptămâni)
 • Etapa 3 - undele T aplatizate devin inversate (3 până la câteva săptămâni)
 • Etapa 4 - ECG revine la normal (după câteva săptămâni de evoluție a bolii)
 • Etapa 5 - modificări permanente ale ECG care vor fi o dovadă a bolii pericardice anterioare
Show full summary Hide full summary

Similar

OCR Chemistry - Atoms, Bonds and Groups (Definitions)
GwynsM
GCSE Biology Quiz
joannaherbert
Themes in Pride and Prejudice
laura_botia
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
An Inspector Calls: Mr Arthur Birling
Rattan Bhorjee
PHR SPHR Labor Union Terminology
Sandra Reed
BELIEVING IN GOD- UNIT 1, SECTION 1- RELIGIOUS STUDIES GCSE EDEXCEL
Khadijah Mohammed
Globalisation Case Studies
annie
4 Lesson Planning Tips for Teachers
Micheal Heffernan
GCSE AQA Physics 2 Circuits
Lilac Potato
SFDC App Builder 1 (176-200ish)
Connie Woolard