22-42

Description

Quiz on 22-42, created by xx cc on 03/16/2024.
xx cc
Quiz by xx cc, updated 4 months ago
xx cc
Created by xx cc 4 months ago
69
0

Resource summary

Question 1

Question
Modificările ECG la pacienții cu pericardită vor include următoarele modificări ale undelor și intervalelor:
Answer
 • Anomalii ale undei P
 • Segment P-Q> 0,20 sec
 • QRS> 0,1 sec
 • Subdenivelare ST cu modificări reciproce în aVR
 • Aplatizarea undelor T

Question 2

Question
Pericardita poate fi suspectată la pacienții cu următorul pattern ECG:
Answer
 • Complex QRS larg (> 0,1 sec)
 • Bloc de ram drept al fascicolului His
 • Subdenivelare ST cu modificări reciproce în aVR
 • Bloc de ram stâng al fascicolului His
 • Aplatizarea undelor T

Question 3

Question
Alegeți afirmațiile corecte despre modificările ECG la pacienții cu pericardită:
Answer
 • Pericardita este asociată clasic cu modificări ECG care evoluează prin 3 etape
 • Pericardita este asociată clasic cu modificări ECG care evoluează pe parcursul a 4 etape
 • Pericardita este asociată clasic cu modificări ECG care evoluează în 2 etape
 • Pericardita este asociată clasic cu modificări ECG care evoluează prin 5 etape
 • Pericardita este asociată clasic cu modificări ECG care nu evoluează în etape

Question 4

Question
Următoarea imagine ECG, care prezintă subdenivelarea PR și supradenivelarea ST în V5, este caracteristic pentru:
Answer
 • Infarct miocardic acut
 • Toxicitate digitalica (semnul Dali)
 • HiperK
 • Pericardită
 • HipoK

Question 5

Question
Numiți semnele ECG caracteristice pentru pacienții cu pericardită:
Answer
 • Supradenivelare concavă a segmentului ST și depresia segmentului PR în I, II, III, aVL, aVF și V2-6
 • Depresia reciprocă a ST și supradenivelarea PR în aVR (± V1)
 • Tahicardia sinusală este, de asemenea, frecventă în pericardita acută din cauza durerii și / sau a efuziunii pericardice
 • Supradenivelare concavă a segmentului ST și depresia segmentului PR în II, III și aVF
 • Supradenivelare concavă a segmentului ST și depresia segmentului PR în V2-4

Question 6

Question
Care este semnul ECG care va fi înregistrat la pacienții cu pericardită?
Answer
 • Supradenivelare concavă a segmentului ST și depresia segmentului PR în I, II, III, aVL, aVF și V2-6 cu depresia reciprocă a ST și supradenivelarea PR în aVR (± V1)
 • Subdenivelare ST caracteristică semnului „Salvador Dali”
 • Supradenivelare ST și inversarea undei T în derivațiile II, III și AVF
 • Interval PR> 0,20 sec
 • Amplitudinea undei T> 5mm

Question 7

Question
Care este moficările ECG în trombembolia arterei pulmonare?
Answer
 • Semne de hipertrofie a ventriculului drept: raport R / S mai mare de 1 în derivația V1 sau amplitudinea undai R în V1 > 7 mm
 • Pattern „S1Q3T3”
 • Indicele Sokolov-Lyon pozitiv
 • Indicele Cornell pozitiv
 • Devierea axei electrice a cordului spre stânga

Question 8

Question
Următoarea imagine ECG, pattern S1Q3T3, este caracteristică pentru:
Answer
 • Cord pulmonar cronic
 • IMA anterior
 • Trombembolia arterei pulmonare
 • Hipertensiune arterială
 • Bloc de ram stâng al fascicolului His

Question 9

Question
Semnele caracteristice pentru pacienții cu trombembolia arterei pulmonare sunt următoarele:
Answer
 • Pattern S1Q3T3
 • Tahicardie sinusală
 • Bradicardie sinusală
 • Pattern S3Q3T3
 • Subdenivelare ST în derivațiile precordiale V2-V6

Question 10

Question
Semnele ECG pentru cordul pulmonar cronic sunt următoarele:
Answer
 • Devierea axei electrice a cordului spre stânga
 • Devierea axei electrice a cordului spre dreapta
 • Bloc de ram drept al fascicolului His
 • Raport R/S > 1 in V1
 • Raport R/S > 1 in V6

Question 11

Question
Semnele ECG pentru cordul pulmonar cronic sunt următoarele:
Answer
 • P pulmonale: unda P >2.5mm în derivațiile (II, III, AVF) sau >1.5mm în V1/V2
 • Bloc de ram drept al fascicolului His
 • Bloc de ram stâng al fascicolului His
 • Indicele Sokolov-Lyon pozitiv
 • UndaR > 7mm în V1

Question 12

Question
Semnele ECG pentru cordul pulmonar cronic sunt următoarele:
Answer
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventricolului stâng
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventricolului drept
 • Semne de dilatare a artiului stâng
 • Semne de dilatare a artiului drept
 • Bloc de ram drept al fascicolului His

Question 13

Question
Semnele ECG pentru cordul pulmonar cronic sunt următoarele:
Answer
 • Devierea axei electrice a cordului spre dreapta
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului drept
 • P pulmonale
 • P mitralis
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului stâng

Question 14

Question
Modificările ECG la pacienții cu hipertensiune arterială sunt următoarele:
Answer
 • Devierea axei electrice a cordului spre dreapta
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului drept
 • P pulmonale
 • Devierea axei electrice a cordului spre stânga
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului stâng

Question 15

Question
Modificările ECG la pacienții cu hipertensiune arterială sunt următoarele:
Answer
 • Indice Cornell pozitiv
 • Bloc de ram drept al fascicolului His
 • Bloc de ram stâng al fascicolului His
 • Indice Sokolov-Lyon pozitiv
 • Unda R > 7mm in V1

Question 16

Question
Modificările ECG la pacienții cu hipertensiune arterială sunt următoarele:
Answer
 • RI>RII>RIII
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului stâng
 • P pulmonale
 • P mitralis
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului drept

Question 17

Question
Modificările ECG la pacienții cu hipertensiune arterială (cord hipertensiv) sunt următoarele:
Answer
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului drept
 • P-Q >0.20sec
 • Semne de hipertrofie a mușchiului ventriculului stâng
 • Unda Q patologică
 • Pattern S3Q3T3

Question 18

Question
Modificările ECG la pacienții cu hipertensiune arterială (cord hipertensiv) sunt următoarele:
Answer
 • Supradenivelare concavă a segmentului ST și depresia segmentului PR în I, II, III, aVL, aVF și V2-6
 • Devierea axei electrice a cordului spre stânga și indicele Sokolov-Lyon și Cornell pozitiv
 • Devierea axei electrice a cordului spre dreapta și raport R/S >1 în V1
 • Pattern S3Q3T3
 • Subdenivelare ST caracteristică semnului Salvador Dali

Question 19

Question
Modificările ECG la pacienții cu hipertensiune arterială (cord hipertensiv) sunt următoarele:
Answer
 • Devierea axei electrice a cordului spre stânga
 • Devierea axei electrice a cordului spre dreapta
 • Bloc de ram stâng al fascicolului His
 • Indice Sokolov-Lyon pozitiv
 • Indice Cornell pozitiv

Question 20

Question
De modificarea cărui element al ECG este reprezentată zona de ischemie în infarct miocardic acut ?
Answer
 • undei Q
 • segmentului ST
 • undei U
 • undei T
 • undei P

Question 21

Question
De modificarea cărui element al ECG este reprezentată zona de leziune în infarct miocardic acut ?
Answer
 • undei Q
 • segmentului ST
 • undei U
 • undei T
 • undei P
Show full summary Hide full summary

Similar

Unit 1: Government and Politics: The Constitution
LittleLauren:)
A Christmas Carol - Characters
chloeprincess10
GRE Prep - Reading Comprehension
Abood
A2 Organic Chemistry - Reactions
yannycollins
Biology AS Level UNIT 1
Valentin Andrei
Geography - Population
Grace Evans
AQA AS Biology - Pathogens and Disease
dillyrules
Roles of Education
Isobel Wagner
Tests for Positive Ions: Flame Test Colours
bella.mort
Vocabulary Words
Jenna Trost
Cloud Data Integration Specialist Certification
James McLean