tot 1.1

Description

Quiz on tot 1.1, created by kk ss on 03/23/2024.
kk ss
Quiz by kk ss, updated 4 months ago
kk ss
Created by kk ss 4 months ago
71
0

Resource summary

Question 1

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la efectul stimulator al PaCO2 sporite asupra ventilaţiei
Answer
 • nu variază cu timpul
 • este mai pronunţat primele ore
 • sporeşte primele 24 ore
 • sporeşte primele 24 ore apoi se reduce
 • este redus primele ore

Question 2

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la reducerea efectelor ventilatorii ale hipercapniei prelungite
Answer
 • este cauzată de diminuarea permeabilităţii pentru CO2 a barierei hematoencefalice
 • este cauzată de creşterea bicarbonaţilor în lichidul cerbrospinal
 • este cauzată de creşterea eliminării bicarbonaţilor cu urina
 • este cauzată de reducerea bicarbonaţilor în lichidul cerbrospinal
 • este cauzată de reducerea bicarbonaţilor in sânge

Question 3

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la realizarea reflexului Hering-Breuer
Answer
 • un rol major îl joacă receptorii din foiţele pleurale.
 • un rol major îl joacă receptorii de intindere localizaţi în pereţii bronşiilor şi bronşiolelor.
 • un rol major îl joacă proprioceptorii muşchilor respiratori.
 • un rol major îl joacă receptorii iritanţi din straturile epiteliale şi subepiteliale în alveole.
 • un rol major îl joacă receptorii localizaţi pericapilar în pereţii alveolelor.

Question 4

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la realizarea reflexului Hering Breuer
Answer
 • căile conductorii trec în cadrul nervului glosofaringian
 • nu este declanşat de volume curente normale la adulţi
 • este declanşat de volume ce depăşesc de trei ori volumul curent normal
 • are un rol protector contra volumelor respiratorii elevate
 • participă în controlul respiraţiei la nou născuţi

Question 5

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte referitor la activitatea centrului pneumotaxic
Answer
 • la excitare reduce durata inspiraţiei
 • la excitare reduce volumul curent
 • la excitare produce bradipnoe
 • la excitare produce tahipnoe
 • la excitare produce apnea la inspiraţie

Question 6

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte referitor la activitatea centrului pneumotaxic
Answer
 • la distrugere sporeşte durata ciclului respirator
 • la distrugere apare bradipnoe
 • la distrugere apare tahipnoe
 • la distrugere apare apnee la inpiraţie dacă a fost făcută vagotomia
 • la distrugere se reduce volumul curent

Question 7

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la efectul Bohr
Answer
 • favorizează cedarea O2 în ţesuturi din cauza vazodilataţiei produse de hipoxie
 • favorizează cedarea O2 în ţesuturi din cauza vazodilataţiei produse de adenozină.
 • favorizează cedarea O2 în ţesuturi din cauza creşterii ADP intracelular
 • favorizează cedarea O2 în ţesuturi din cauza reducerii afinităţii Hb produse de CO2
 • favorizează cedarea O2 în ţesuturi din cauza reducerii PO2

Question 8

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la PaO2 a sângelui din atriul stâng
Answer
 • este 104 mm Hg
 • depăşeşte PaO2 din alveole
 • este 95 mm Hg
 • este mai joasă ca PaO2 din alveole
 • este egală cu PaO2 din alveole

Question 9

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la gradientul de presiune parţială a O2
Answer
 • între capilare şi ţesuturi variază în funcţie de cantitatea de difosfoglicerat
 • între capilare şi ţesuturi variază în funcţie de efectul Bohr
 • este 64 mm Hg între alveole şi capilarele
 • este 5- 6 mm Hg între capilarele şi ţesut
 • este 5- 6 mm Hg între capilarele şi alveole

Question 10

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la importanţa surfactantului
Answer
 • deficienţa măreşte elastanţa pulmonară
 • deficienţa reduce elastanţa pulmonară
 • deficienţa reduce complianţa pulmonară
 • deficienţa reduce tensiunea superficială
 • deficienţa măreşte complianţa pulmonară

Question 11

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la complianţa pulmonară
Answer
 • creşte odată cu mărirea elastanţei
 • creşte odată cu mărirea reculului elastic al plămânilor
 • creşte la deficit de surfactant
 • scade odată cu mărirea reculului elastic al plămânilor
 • este echivalentă cu ∆P /∆ V

Question 12

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte referitor la complianţa pulmonară
Answer
 • scade odată cu mărirea elastanţei
 • scade odată cu mărirea reculului elastic al plămânilor
 • este mai mică ca complianţa complexului plămân-torace
 • este 200 ml/cm H2O
 • este 110 ml/cm H2O
 • este echivalentă cu ∆V /∆ P

Question 13

Question
Alegeţi afirmaţile corecte referitor la volumul de aer intraalveolar relatat la anumită valoare a presiunii transpulmonare
Answer
 • nu depinde de valoarea complianţei pulmonare
 • se măreşte odată cu creşterea complianţei pulmonare
 • se micşorează odată cu creşterea complianţei pulmonare
 • este mai mare în timpul expiraţiei
 • este mai mare în timpul inspiraţiei
 • este acelaşi în timpul inspiraţiei şi expiraţiei

Question 14

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte referitor la efectul stimulator al PaCO2 sporite asupra ventilaţiei
Answer
 • este cauzat de de mărirea H+ în lichidul cerebrospinal
 • este potenţat de sporirea pH-ului sângelui
 • este potenţat de hipoxie
 • este cauzat de de mărirea HCO3 - în lichidul cerebrospina
 • cauzat de acţiunea H+ asupra receptorilor centrali şi periferici

Question 15

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la efectul stimulator ventilator al hipoxiei
Answer
 • hipoxia depolarizează celulele senzitive ale corpusculilor aortali şi carotidieni prin reducerea permeabilităţii canalelor de K+ senzitive la O2
 • hipoxia produce vazoconstricţie la nivel pulmonar
 • apare la Pa O2 < 60 mm Hg
 • este produs de stimularea chemoreceptorilor periferici
 • este produs de stimularea chemoreceptorilor centrali

Question 16

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la capacitatea de O2 a sângelui
Answer
 • este determinată mai mult de temperatura sângelui
 • este determinată mai mult de CO2 din hematii
 • este determinată mai mult de pH-ul sângelui
 • este determinată mai mult de cantitatea de Hb
 • este determinată mai mult de solubilitatea O2

Question 17

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la transportul CO2
Answer
 • nu este legat cu cantitatea de bicarbonaţi
 • este transportat mai mult în formă de bicarbonaţi
 • este transportat mai mult fizic dizolvat
 • este transportat mai mult ca compus carbaminic
 • CO2 facilitează formarea HbO2

Question 18

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la efectele hipoventilaţiei
Answer
 • măreşte pO2 alveolar
 • reduce pCO2 alveolar
 • reduce PO2 alveolar
 • produce vazoconstricţie cerebrală
 • produce vazodilataţie cerebrală

Question 19

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la rolul surfactantul
Answer
 • este format de alveolocite de tip I
 • tensiunea superficială este direct proporţonală cu concentraţia de dipalmitoilfosfatidilcolină
 • excesul de dipalmitoilfosfatidilcolină este cauza bolii membranelor hialinice la nou născuţi
 • modifică tensiunea superficială în funcţie de diametrul alveolei
 • asigură o tensiune superficială mai ridicată decât apa

Question 20

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la activitatea chemoreceptorii perferici
Answer
 • sunt stimulaţi direct de CO2
 • sunt stimulaţi de de Pa O2 <60 mm Hg
 • sunt stimulaţi de de pH arterial 7.4
 • sunt stimulaţi la un pH arterial 7.25
 • sunt stimulaţi de PaO2 80-90 mm Hg

Question 21

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte referitor la schimbul de gaze în ţesuturi
Answer
 • creşterea de PCO2 reduce afinitatea Hb către O2
 • creşterea de PCO2 măreşte afinitatea Hb către O2
 • creşterea de PCO2 măreşte pH-ul
 • creşterea de PCO2 produce vazodilataţia
 • creşterea de PCO2 scade pH-ul

Question 22

Question
Alegeţi afirmaţia corecta referitor la coeficientul de difuziune a O2
Answer
 • este mai mare comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 este transportat prin difuzie facilitată
 • nu diferă de cel a CO2
 • este mai mic comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 este mai puţin solubil
 • este mai mare comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 are un gradient de presiune mai mare
 • este mai mare comparativ cu cel a CO2, deoarece O2 se combina cu Hb

Question 23

Question
Alegeţi afirmaţia corecta referitor la concentraţia CO2
Answer
 • este cea mai mică în spaţiul mort anatomic la sfârşitul inspiraţiei
 • este cea mai mică în spaţiul mort anatomic la sfârşitul expiraţiei
 • este cea mai mică în alveole la sfârşitul expiraţiei
 • este cea mai mică în alveole la sfârşitul inspiraţiei
 • este cea mai mică în sângele arterial

Question 24

Question
Alegeţi afirmaţia corecta referitor la concentraţia a O2
Answer
 • este cea mai mare în sângele arterial
 • este cea mai mare în alveole la sfârşitul inspiraţiei
 • este cea mai mare în alveole la sfârşitul expiraţiei
 • este cea mai mare în spaţiul mort anatomic la sfârşitul inspiraţiei
 • este cea mai mare în spaţiul mort anatomic la sfârşitul expiraţiei

Question 25

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la curba de disociere a HbO2
Answer
 • devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea PaO2
 • devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG
 • devierea spre stânga poate fi produsă de creşterea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG
 • devierea spre stânga poate fi produsă de scăderea pH-ului
 • devierea spre stânga poate fi produsă de creşterea pH-ului

Question 26

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la curba de disociere a HbO2
Answer
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea PaO2
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de creşterea temperaturii, pCO2, 2,3-DPG
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de scăderea pH-ului
 • devierea spre dreapta poate fi produsă de creşterea pH-ului

Question 27

Question
Alegeţi afirmaţile corecte referitor la ventilaţia cu volumuri curente de 200 ml la frecvenţa de 30 respiraţii/ minută
Answer
 • măreşte durata apneei voluntare
 • poate produce hipercapnie cu acidoză respiratorie
 • poate produce hipoxemie
 • poate produce hipocapnie cu alcaloză respiratorie
 • va asigura homeostazia găzoasă

Question 28

Question
Alegeţi afirmaţile incorecte referitor la spirografie:
Answer
 • permite estimarea capacităţii inspiratorii
 • permite estimarea capacităţii reziduale funcţonale
 • permite estimarea capacităţii vitale
 • permite estimarea volumului rezidual
 • permite estimarea volumului curent

Question 29

Question
Hipoxia stimulează respiraţia prin:
Answer
 • Stimulare corpusculilor aortali şi carotidieni de pH-ul scăzut al sângelui
 • Stimulare corpusculilor aortali şi carotidieni de PaO2 scăzut
 • Diminuarea pH-ului in lichidul cerebrospinal
 • Hipoxie cerebrală
 • Stimularea chemoreceptorilor periferici şi centrali

Question 30

Question
Reflexul Hering-Breuer la adulţi
Answer
 • Întrerupe inspiraţia la volumuri respiratorii normale
 • Implică chemoreceptorii centrali şi periferici
 • Îşi are originea din mechanoreceptorii pulmonari
 • Întrerupe inspiraţia la volumuri respiratorii elevate
 • Implică chemoreceptorii pulmonari

Question 31

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la centrul apneustic
Answer
 • Reduce durata inspiraţiei
 • Provoacă o respiraţie rapidă superficială la animalul vagotomizat după secţiune mediopontină
 • Provoacă o respiraţie rapidă superficială la animalul vagotomizat
 • Poate produce o inspiraţie prelungită în unele împrejurări
 • Este esenţial pentru a asigura ritmul respirator de bază

Question 32

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte referitor la la centrul respirator bulbar
Answer
 • Activitatea lui este mărită în Blestemul Ondinei
 • Primeşte mesaje aferente de la mechanoreceptori
 • Este sursa ritmului respirator de bază
 • Nu este influienţat de influienţe stimulatorii şi inhibitorii suprapontine
 • Primeşte mesaje aferente de la chemoreceptori

Question 33

Question
Receptorii pulmonari de destindere:
Answer
 • Măresc durata inspiraţiei
 • Reduc frecvenţa descărcărilor la inspiraţie
 • Inhibă faza de inspiraţie
 • Transmit impulsurile aferente prin nervul glosofaringian
 • Recepţionează mărirea volumului pulmonar

Question 34

Question
În reglarea reflexă a respiraţie nu participă:
Answer
 • Chemoreceptori vasculari
 • Proprioceptori musculari
 • Receptori viscerali din rinichi şi ficat
 • Baroreceptorii vasculari
 • Receptor alveolari

Question 35

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la hiperventilaţia voluntară
Answer
 • se reduce afinitatea Hb către O2
 • se măreşte afinitatea Hb către O2
 • se produce vazoconstricţia la nivelul vaselor cerebrale
 • se produce vazodilataţia la nivelul vaselor cerebrale
 • se reduce durata apnei voluntare

Question 36

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la complianţa pulmonară
Answer
 • Este mai redusă la nivelul unei inspiraţii profunde
 • Este mai redusă la nivelul unei expiraţii profunde
 • Este de 110 ml /cm H2O
 • Redusă de surfactant
 • Mărită de ţesutul cicatrizant din plămâni

Question 37

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte
Answer
 • în timpul somnului nonREM ventilaţia nu diferă de starea de veghe
 • în timpul somnului nonREM se reduce ventilaţia pulmonară
 • în timpul somnului nonREM se măreşte ventilaţia pulmonară
 • în timpul somnului REM respiraţia este iregulată
 • în timpul somnului nonREM respiraţia este iregulată

Question 38

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la complianţa pulmonară
Answer
 • este mai înaltă la nivelul unei inspiraţii profunde
 • este mai înaltă la nivelul unei expiraţii profunde
 • este de 200 ml /cm H2O
 • este redusă de surfactant
 • este redusă de ţesutul cicatrizant din plămâni

Question 39

Question
Starea de veghe comparativ cu somnul ortodoxal (NonREM)
Answer
 • măreşte ventilaţia pulmonară
 • Reduce variabilitatea indicilor respiratori
 • măreşte impactul structurilor suprapontine în controlul respiraţiei
 • reduce ventilaţia pulmonară
 • nu influienţează ventilaţia pulmonară

Question 40

Question
Controlul voluntar explicit a respiraţiei este realizat
Answer
 • în reflexele de tuse şi strănut
 • în actul deglutiţiei
 • este realizat direct prin căile corticospinale
 • hipertermie şi febră
 • în cadrul reacţiilor posturale

Question 41

Question
La un pacient cu transplant a ambilor plămâni se observă
Answer
 • dilatarea bronşiilor la aplicarea atropinei
 • reflexul Hering- Breuer la respiraţie cu volume mărite
 • reflexul Hering- Breuer la respiraţie cu volume normale
 • reflexul de strănut
 • reflexul de tusă la stimulare receptorilor din căile respiratorii inferioare

Question 42

Question
La un pacient cu transplant a ambilor plămâni nu se observă:
Answer
 • Efecte ventilatorii la reducerea PaO2 şi creşterea PaCO2
 • Reflexul Hering- Breuer la respiraţie cu volume mărite
 • Efecte ventilatorii la reducerea pH-ului
 • Reflexul de strănut
 • Modificări respiratorii la deglutiţie

Question 43

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la reglarea respiraţiei:
Answer
 • CO2 stimulează direct chemoreceptorii periferici
 • Baroreceptorii arteriali, pulmonari şi cardiaci afectează activitatea centrilor respiratori
 • Chemoreceptorii centrali sunt afectaţi de PaO2 de 60 mm Hg
 • Chemoreceptorii periferici sunt stimulaţi de creşterea concentraţiei H+ din sânge
 • Chemoreceptorii centrali sunt stimulaţi de creşterea concentraţiei H+ din sânge

Question 44

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la centrul apneustic:
Answer
 • a distrugere produce o respiraţie adâncă cu oprirea respiraţiei în faza inspiratorie
 • întrerupe inspiraţia, conrolând volumul inspirat şi frecvenţa respiratorie
 • stimulează inspiraţia
 • este localizat în partea superioară a punţii
 • este localizat în partea inferioară a punţii

Question 45

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la centrul pneumotaxic:
Answer
 • la excitare produce o respiraţie adâncă cu oprirea respiraţiei în faza inspiratorie
 • întrerupe inspiraţia, conrolând volumul inspirat şi frecvenţa respiratorie
 • stimulează inspiraţia
 • este localizat în partea superioară a punţii
 • este localizat în partea inferioară a punţii

Question 46

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la grupul respirator dorsal:
Answer
 • activitatea este modulată de impulaţia cu origine în chemoreceptori şi mecanoreceptori
 • eferenţele sunt realizate prin motoneuronii ce activează diafragmul
 • este implicat în generarea ritmului respirator de bază
 • este responsabil in special pentru expiraţia forţată
 • primeşte aferenţe pin intermediul nervului vag şi glosofaringean

Question 47

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la grupul respirator ventral:
Answer
 • determină includerea muşchilor respiratori auxiliari
 • sporeşte activitatea in cadrul unei ventilaţii mărite
 • este responsabil pentru expiraţia pasivă
 • este responsabil pentru expiraţia activă
 • conţine neuroni inspiratori şi expiratori

Question 48

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la grupul respirator dorsal:
Answer
 • activitatea nu este modulată de centrul pneumotaxic
 • eferenţele sunt realizate prin motoneuronii ce activează muşchii auxiliari
 • este implicat în generarea ritmului respirator de bază
 • este responsabil in special pentru expiraţia forţată
 • este constituit în special de neuroni expiratori

Question 49

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la hipeventilaţia voluntară:
Answer
 • produce vazoconstricţia vaselor cerebrale
 • produce o legătură mai trainică a HbO2
 • poate induce o perdere a conştiinţei din cauza unei hiperoxii cerebrale
 • produce hipoxie cerebrală
 • diminuază stimularea chimică a centrului respirator
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev