tot 1.2

Description

Quiz on tot 1.2, created by kk ss on 03/23/2024.
kk ss
Quiz by kk ss, updated 4 months ago
kk ss
Created by kk ss 4 months ago
54
0

Resource summary

Question 1

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la valorile mai reduse a PaO2:
Answer
 • sunt în sângele arterial
 • sunt în sângele venos
 • sunt în aerul alveolar
 • sunt în aerul expirat
 • sunt în aerul atmosferic

Question 2

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la factorul ce nu afectează formarea HbO2:
Answer
 • temperatura
 • 2, 3- DPG şi pH
 • Viteza de circulatie
 • PCO2
 • PO2

Question 3

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la frecvenţa respiraţiei la adult normal în repaus:
Answer
 • 20-22 resp/min
 • 22-26 resp/min
 • 12-16 resp/min
 • 30-40 resp/min
 • 40-60 resp/min

Question 4

Question
Alegeţi afirmaţia corectă. Volumul de aer , implicat în schimbul de gaze în repaus este format din:
Answer
 • Capacitatea totală minus volumul spaţiului mort
 • Volumul expirator de rezerva si volumul inspirator de rezerva minus volumul spaţiului mort
 • Volumul curent şi volumul rezidual minus volumul spaţiului mort
 • Volumul curent şi capacitatea reziduală funcţională minus volumul spaţiului mort
 • Capacitatea inspiratorie minus volumul spaţiului mort

Question 5

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la factorii ce afectează difuzia O2 în plămâni:
Answer
 • Este afectată de conţinutul de difosfoglicerat (2,3- DPG)
 • Este afectat de suprafaţa de difuzie a membranei respiratorii
 • Se realizează conform conform gradientului PO2 dintre aerul alveolar şi sânge
 • Este afectată de pH-ul sângelui
 • Se realizează conform gradientului PO2 între aerul atmosferic şi sânge

Question 6

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la presiunea pleurală
Answer
 • Din diferenţa cu presiune intralveolară rezultă histereza
 • Din diferenţa cu presiune atmosferică rezultă presunea transpulmonară
 • Este mai negativă la inspiraţie
 • Din diferenţa cu presiune intralveolară rezultă presunea transpulmonară
 • Este egală cu presiunea transpulmonară

Question 7

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la transportul CO2
Answer
 • Compuşii carbaminici transportă 23% de CO2
 • Hemoglobina leaga H+ rezultat din disocierea H2CO3, contibund la menţinerea pH-ului
 • în ţesuturi anhidraza carbonică catalizează formarea H2CO3
 • în ţesuturi H2O şi Cl- trec din eritrocit în plazmă
 • în ţesuturi HCO3- este transportat în plazmă şi Cl- trece în eritrocit

Question 8

Question
Alegeţi afirmaţa incorectă referitor la transportul CO2
Answer
 • sărurile acidului carbonic transportă 70 % de CO2
 • abilitatea hemoglobinei de a lega H+ rezultat din disocierea H2CO3 contibue la menţinerea pH-ului
 • anhidraza carbonică catalizează formarea H2O şi CO2 în plămâni
 • anhidraza carbonică catalizează formarea H2CO3 în plămâni, ce contibue la menţinerea pH-ului sângelui
 • în plămâni HCO3- este transportat în eritrocite şi Cl- trece în plazmă

Question 9

Question
Chemoreceptorii centrali (cu rol în reglarea respiraţiei) sunt sensibili la:
Answer
 • modificările PO2 a sângelui arterial
 • modificarile HCO3- din lichidul lichidul cerebrospinal
 • modificarile CO2 din lichidul cerebrospinal
 • modificarile concentraţiei ionilor H+ din lichidul cerebrospinal
 • modificarile pH-ului sângelui arterial

Question 10

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte:
Answer
 • ifosfogliceratul (2,3- DPG) scade afinitatea pentru O2 a Hb
 • acidoza ionizează radicalii aminici şi ca consecinţă scade formarea de carbhemoglobină
 • CO2 se fixează de grupa NH2 a HbO2 fapt ce măreşte afinitatea Hb catre O2
 • CO se fixează cu uşurinţă la ferul hemic, fapt ce deplasează curba de disociere a HbO2 spre stânga
 • ferul hemic ce se află în stare feroasă fixează O2

Question 11

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la difosfoglicerat (2,3- DPG):
Answer
 • creşterea cantităţii de 2,3- DPG deplasează spre stânga curba de disociere a HbO2
 • creşterea cantităţii de 2,3- DPG deplasează spre dreapta curba de disociere a HbO2
 • 2,3- DPG constitue factor de adaptare în hipoxie produsă de tulburarea circulaţiei în ţesuturi
 • Sinteza 2,3- DPG este stimulată de hipoxie, alcaloză, reducerea cantităţii de Hb
 • 2,3- DPG scade afinitatea pentru O2 a Hb micşorând pH-ul eritocitar şi fixânduse de lanţul β a dezoxi-Hb

Question 12

Question
Alegeţi modificările respiratorii ce apar la secţionarea maduvei spinarii la nivelul C1:
Answer
 • măreşte durata timpului de expiraţie
 • nu afecteaza respiratia
 • bradipnee
 • tahipnee
 • apnee

Question 13

Question
Alegeţi modificările respiratorii în timpul deglutitiei:
Answer
 • expiraţia prelungită
 • nu se modifică
 • bradipnee
 • tahipnee
 • apnee de scurtă durată

Question 14

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la mecanismul respiraţiei în repaus:
Answer
 • expiraţia devine activă în poziţie ortostatică
 • ambele faze sunt pasive
 • ambele faze sunt active
 • este activă numai expiraţia
 • este activă numai inspiraţia

Question 15

Question
În inspiraţie plămânii urmează mişcarile cutiei toracice datorita:
Answer
 • bronhomotricităţii
 • ţesutului pulmonar elastic
 • scăderii presiunii intrapulmonare
 • scăderii presiunii intrapleurale
 • surfactantului

Question 16

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la chemoreceptorii sensibili la hipoxie:
Answer
 • sunt localizaţi în bulbul rahidian
 • sunt localizaţi în organe cu metabolism intens
 • impulsurile aferente sunt conduse prin nervii vag şi glosofaringean
 • sunt localizaţi în corpusculii carotidian şi aortic
 • sunt localizaţi în muşchi respiratori

Question 17

Question
Apnea apare în caz de secţiune:
Answer
 • între colicolii cuadrigemeni, concomitent cu vagotomia
 • zona mediopontina
 • la nivelul bulbar inferior (sub decusatia piramidala)
 • sub segmentul spinal C5
 • la nivelul şantului bulbopontin

Question 18

Question
Apnea nu apare în caz de sectiune:
Answer
 • La nivelul sementului spinal C1
 • zona mediopontina
 • sub decusatia piramidala (nivelul bulbar inferior)
 • sub segmentul spinal C5
 • la nivelul şantului bulbopontin

Question 19

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la schimbul de gaze în plămâni şi ţesuturi:
Answer
 • prin transport cu carauşi
 • prin transport activ
 • prin filtrare
 • prin difuziune
 • prin osmoza

Question 20

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la forma cea mai importantă de transport a CO2:
Answer
 • acid carbonic
 • legată de proteine
 • bicarbonaţi de sodiu în plazmă
 • carbamaţi (HbCO2)
 • fizic dizolvată în plazmă

Question 21

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la presiunea intrapleurală în timpul inspiratiei normale:
Answer
 • +2 mm Hg
 • -3 mm Hg
 • +5 mm Hg
 • -9 mm Hg
 • -20 mm Hg

Question 22

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la volumul spatiului mort:
Answer
 • 500 ml
 • 750 ml
 • 150 ml
 • 350 ml
 • 1200 ml

Question 23

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la capacitatea pulmonala totala:
Answer
 • 4000-4500 ml
 • 2000-2500 ml
 • 5000 - 6000 ml
 • 1000-1500 ml
 • 3000-3500 ml

Question 24

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la centrul pneumotaxic:
Answer
 • este localizat în regiunea dorsală bulbul rahidian
 • este localizat în regiunea ventrolaterală a bulbul rahidian
 • este localizat în partea inferioară a punţii
 • este localizat în nucleul parabrohial în partea superioară punţii
 • este localizat în regiunea anterioară a hipotalamusului

Question 25

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la pneumotorax:
Answer
 • presiunea intrapleurală este mai mare ca cea atmosferică în pneumotorax deschis
 • poate deplasa organele mediastinului
 • presiunea intrapleurală este mai mare decît cea atmosferica în pneumotorax valvular
 • presiunea intrapleurală este egală cu cea atmosferica în pneumotorax deschis
 • este produs artificial cu scop de a trata cavernele tuberculoase

Question 26

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la presiunea intrapulmonară:
Answer
 • este mai mai mare faţă de presiunea atmosferică la expiraţie şi inspiraţie
 • este mai mai mică faţă de presiunea atmosferică la inspiraţie
 • este egală cu presiunea atmosferică la expiraţie
 • este mai mai mică faţă de presiunea atmosferică la expiraţie
 • este mai mica faţă de presiunea atmosferica la inspiraţie şi la expiraţie

Question 27

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la mechanismul respiraţiei forţate:
Answer
 • expiraţia este pasivă în poziţia clinostatică
 • ambele faze sunt active
 • ambele faze sunt pasive
 • este activă numai expiratia
 • este activă numai inspiratia

Question 28

Question
Un gram de hemoglobina poate fixa urmatoarea cantitate (in ml) de O2:
Answer
 • 0,54
 • 3,14
 • 2,58
 • 1,34
 • 14

Question 29

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la mecanismul expiraţiei obişnuite:
Answer
 • expiraţia este pasivă numai în poziţia clinostatică
 • este pe seama elasticitatii pulmonare
 • este pe seama contracţiei muschilor intercostali interni şi a diafragmului
 • se implică elasticitatea ligamentelor si cartilajelor costale
 • este pe seama contracţiei muschilor toracali si abdominali

Question 30

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la modificările produse de hipoventilatie:
Answer
 • hiperoxie şi acidoză metabolică
 • hipoxie, hipercapnie şi acidoză respiratorie
 • hipocapnie şi alcaloză respiratorie
 • normocapnie şi hipoxie
 • hipercapnie, hipocapnie şi acidoză respiratorie

Question 31

Question
Alegeţi valorile normale ale presiunilor partiale ale O2 şi CO2:
Answer
 • pO2 sânge arterial 95 mm Hg - pO2 tisular 46 mm Hg
 • pO2 alveolar 104 mm Hg - pO2 sânge venos 40 mm Hg
 • pCO2 alveolar 46 mm Hg - pCO2 sânge venos 40 mm Hg
 • pCO2 alveolar 40 mm Hg - pCO2 sânge venos 46 mm Hg
 • pO2 alveolar 110 mm Hg - pO2 sânge venos 70 mm Hg

Question 32

Question
Alegeţi valorile normale ale presiunilor partiale ale O2 şi CO2:
Answer
 • pO2 sânge arterial în capilare pulmonare104 mmHg - pO2 sânge în atriul stâng 95 mm Hg
 • pO2 sânge arterial 95 mm Hg - pO2 tisular 46 mm Hg
 • pCO2 alveolar 46 mm Hg - pCO2 sânge venos 40 mm Hg
 • pCO2 alveolar 40 mm Hg - pCO2 sânge venos 20 mm Hg
 • pO2 arterial 95 mm Hg - pO2 tisular 40 mm Hg

Question 33

Question
Alegeţi afirmaţiile incorecte referitor la efectele măririi cantităţii de CO2:
Answer
 • vasodilataţie în ţesuturi
 • creşterea afinitatii hemoglobinei pentru O2
 • scaderea pH
 • creşterea pH
 • scaderea afinitaţii hemoglobinei pentru O2

Question 34

Question
Cresterea temperaturii la nivel tisular nu determină:
Answer
 • mărirea afinitaţii Hb pentru O2
 • vasoconstrictie
 • vasodilataţie
 • efectul Bohr
 • disocierea HbO2

Question 35

Question
Capacitatea vitală a plamânilor nu include:
Answer
 • volumul spaţiului mort
 • volumul inspirator de rezerva (VIR)
 • volumul rezidual (VR)
 • volumul expirator de rezerva (VER)
 • volumul curent (VC)

Question 36

Question
Cu un spirometru nu putem determina direct:
Answer
 • volumul expirator de rezerva
 • capacitatea vitala
 • volumul curent
 • capacitatea functională reziduală
 • volumul inspirator de rezervă

Question 37

Question
Alegeţi factorii ce deviază spre dreapta curba de disociere a oxihemoglobinei:
Answer
 • cresterea difosfogliceratului
 • reducerea difosfogliceratului
 • cresterea pCO2
 • scaderea pCO2
 • reducerea temperaturii

Question 38

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la rolul surfactantului:
Answer
 • scade tensiunea superficială intraalveolară
 • provoacă atelectaza alveolelor
 • asigură stabilitatea alveolelor
 • măreşte tensiunea superficială intraalveolară
 • micşorează complianţa pulmonară

Question 39

Question
Alegeţi factorul ce nu afectează direct rata difuziunii gazelor prin membrana respiratorie:
Answer
 • gradientele alveolo capilare de presiune parţială a gazelor respiratorii
 • coeficientul de difuziune alveolo-capilar
 • volumul spaţiului mort anatomic
 • marimea suprafetei membranei
 • grosimea membranei

Question 40

Question
Alegeţi afirmaţiile ce nu sunt proprii volumului rezidual :
Answer
 • aerul alveolar care este expulzat din plămâni parţial doar la deschiderea cutiei toracice
 • poate fi măsurat cu ajutorul spirometrului la expiraţie maximă
 • aerul din alveolele neperfuzate ce nu participă în schimbul de gaze
 • împeună cu volumul expirator de rezevă formează capacitatea funcţională reziduală
 • aerul ce rămâne în alveole după expiraţie maximă

Question 41

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la mechanismul respiraţiei:
Answer
 • muşchii intercostali interni participă la expiraţie forţată
 • muşchii intercostali interni participă la inspiraţie normală şi forţată
 • muşchii diafragmului participă numai în expiraţie forţată
 • muşchii intercostali externi participă la inspiraţie normală
 • muşchii abdomenului participă la expiraţie normală
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev