tot 1.3

Description

Quiz on tot 1.3, created by kk ss on 03/23/2024.
kk ss
Quiz by kk ss, updated 4 months ago
kk ss
Created by kk ss 4 months ago
50
0

Resource summary

Question 1

Question
Alegeţi factorii ce măresc ventilaţa pulmonara:
Answer
 • concentraţia redusă a ionilor de H+ în sânge;
 • concentratia mărita a ionilor de H+ în lichidul cefalorahidian ;
 • presiunea partiala crescuta a CO2 în sânge;
 • presiunea partiala crescuta a O2 în sânge;
 • adrenalina in doze mici;

Question 2

Question
Alegeţi afirmaţia ce nu este proprie functiilor nerespiratorii ale plaminilor:
Answer
 • apărare contra agresiunilor aerogene
 • sinteza de proteine
 • menţinerea homeostaziei găzoase
 • rezervor (depou) de singe (10-12%)
 • conversia angiotensinei I în angiotensină II

Question 3

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la efectele simpatice la nivel pulmonar:
Answer
 • constrictă vasele pulmonare
 • reduce volumul spaţiului mort, mărind astfel ventilaţia alveolară
 • dilată vasele pulmonare
 • micşorează rezistenţa opusă fluxului aerian prin bronhodilatare
 • măreşte rezistenţa opusă fluxuilui aerian prin bronhoconstricţie

Question 4

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la capacitatea pulmonara totala:
Answer
 • nu include volumul rezidual
 • include volumul rezidual
 • nu include volumul volumul spaţiului mort
 • include volumul curent
 • include volumul expirator de rezerva

Question 5

Question
Ce reprezinta spirometria:
Answer
 • determinarea presiunilor în căile respiratorii
 • determinarea rezistenţei opuse fluxului de aer
 • determinarea amplitudinii mişcarilor respiratorii
 • determinarea volumelor pulmonare
 • determinarea vitezei fluxului de aer prin caile respiratorii

Question 6

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la căile respiratorii şi alveole:
Answer
 • prezenţa surfactantului este obligatorie in alveole
 • alveolele servesc numai pentru schimbul de gaze
 • bronhiolele determină rezistenţa maxima a aerului
 • căile respiratorii au rol important în protejarea plămînilor de particulele de praf
 • structurile cartilaginoase din căile respiratorii previn colabarea peretelui acestora

Question 7

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte refertitor la volumele si capacităţile pulmonare la o capacitate pulmonară totală de 6,0 l:
Answer
 • volumul respirator maxim pe secundă poate fi de circa 3,5l
 • volumul expirator de rezervă, în repaus, poate fi de circa 1,0 l
 • capacitatea reziduală funcţională este de circa 2,0 l
 • capacitatea vitală este egală cu capacitatea pulmonară totală
 • volumul curent de repaus este de circa 1,0 l

Question 8

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte refertitor la ventilaţie şi schimbul de gaze:
Answer
 • capacitatea de difuziune a CO2 în plămîni este circa 20 ori mai mare ca O2, deoarece coeficientul său de solubilitate este de 24 ori mai mare ca a O2
 • în ortostatism, ventilaţia alveolară este totdeauna mai mare la baza plămînilor;
 • spaţiul mort anatomic este independent de volumul total;
 • spaţiul mort fiziologic este puţin mare, ca spaţiul mort anatomic;
 • resistenţa maximală opusă fluxul de aer apare la nivelul bronhiolelor terminale

Question 9

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte refertitor la ritmul respirator:
Answer
 • în cursul expiraţiei, creşte tonusul muşchilor intercostali externi
 • principalul muşchi respirator este diafragma
 • respiraţia continuă şi dacă toate aferenţele nervoase sunt întrerupte
 • centrii respiratori, pentru generarea ritmului respirator, sunt localizaţi în bulbul rahidian
 • muşchii respiratori au o activitate intrinsecă ritmică

Question 10

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la volumul de aer rămas în plămâni după o expiraţie normală:
Answer
 • este capacitatea pulmonară totală
 • este volumul rezidual şi volumul expirator de rezervă
 • este volumul inspirator de rezervă
 • este volumul expirator de rezervă şi volumul curent
 • este capacitatea inspiratorie

Question 11

Question
procentul de HbO2 va creşte :
Answer
 • la scăderea pH-ul arterial
 • la mărirea temperaturei
 • la mărirea concentraţiei de Hb
 • la mărirea pO2 arterial
 • la mărirea pCO2 arterial

Question 12

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la ritmul respirator de bază :
Answer
 • este generat de cerebel
 • este generat de nucleul parabrohial
 • este generat de centrul respirator bulbar
 • este generat de centrul pneumotaxic
 • este generat de centrul apneustic

Question 13

Question
Alegeţi afirmaţia incorectă referitor la volumul respirator curent:
Answer
 • are valori variabile în funcţie de talia individului
 • este inclus în volumul inspirator de rezevă
 • este de aproximativ 500 ml
 • este inclus în capacitatea inspiratorie
 • reprezintă ventilaţia de repaus, în timpul unui singur ciclu respirator

Question 14

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la efectul Haldane- pO2 din sânge influenţează:
Answer
 • capacitatea de saturare a Hb cu O2
 • capacitatea de transport a CO
 • capacitatea de disociere a HbO2
 • gradientul de presiune parţială a CO2
 • capacitatea de transport a CO2

Question 15

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la presiunea intrapleura la inspiraţie:
Answer
 • este egală cu presiunea din atmosferă
 • este egală cu presiunea intralveolară
 • devine mai pozitivă
 • devine mai negativă
 • este egală cu presiunea transpulmonară

Question 16

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la devierea spre stânga a curbei de disociere a HbO2:
Answer
 • indică creşterea afinităţii Hb pentru O2
 • este produsă de scăderea pH-ului
 • indică modificările pulmonare de fixare a O2
 • reprezintă reducerea afinităţii HbO2 (creşterea P50 )
 • este produsă de creşterea concentraţiei difosfogliceratului

Question 17

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la ritmul respirator de bază:
Answer
 • este generat de cortexul motor
 • este generat de hipotalamusul şi sistemul limbic
 • este generat de centrul apneustic
 • este generat de grupul dorsal de neuroni respiratori bulbari
 • este generat de centrul pneumotaxic

Question 18

Question
Alegeţi muşchii ce asigură expiraţia forţată:
Answer
 • muşchii scaleni
 • muşchii sternocleidomastoidieni
 • muşchii abdominali
 • diafragmul
 • muşchii intercostali interni

Question 19

Question
Spirograful poate fi utilizat pentru estimarea:
Answer
 • volumului expirator de rezervă
 • capacităţii pulmonare totale
 • volumului rezidual
 • volumul expirator maxim pe secundă
 • capacităţii funcţionale reziduale

Question 20

Question
Mărirea ventilaţiei nu poate fi produsă prin stimularea:
Answer
 • receptorii J (juxtacapilari)
 • algoreceptorii periferici
 • presoreceptorii pulmonari
 • receptorii I de iritaţie (receptori cu adaptare rapidă)
 • chemoreceptorii periferici

Question 21

Question
În timpul inspiratiei obisnuite are loc:
Answer
 • scăderea presiunii alveolare
 • relaxarea diafragmului
 • revenirea toracelui la dimensiunile de repaus
 • creşterea presiunii alveolare
 • scăderea presiunii pleurale

Question 22

Question
Alegeţiile afirmaţia corecte referitor la spaţiul mort anatomic:
Answer
 • valorile spaţiului mort fiziologic pot fi mărite considerabil faţă de cele ale spaţiului mort anatomic în unele condiţii patologice
 • reprezintă 15% din capacitatea funcţională reziduală
 • reprezintă 5% din capacitatea totală pulmonară;
 • reprezintă 5% din capacitatea funcţională reziduală (150 ml),
 • este identic cu capacitatea funcţională reziduală;

Question 23

Question
Alegeţiile afirmaţia corectă referitor la coeficientul respirator:
Answer
 • creşte la un subiect care trece de la o dietă predominant glucidică, la o dietă mai bogată în lipide
 • creşte în cursul hiperventilaţiei
 • scade în ambele situaţii de mai sus
 • scade în cursul acidozei metabolice
 • scade în cursul efortului fizic intens

Question 24

Question
Alegeţiile afirmaţia ce nu ţine de funcţile plămânilor:
Answer
 • menţinerea echilibrului fluido-coagulant
 • eliberarea în circulaţie a adrenalinei,, vasopresinei şi oxitocinei
 • conversia angiotensinei I în angiotenssină II
 • fibrinoliza
 • prevenirea trecerii embolilor spre aortă

Question 25

Question
Care din următorii factori afectează, în cea mai mare măsură, capacitatea sîngelui de a transporta O2
Answer
 • cresterea temperaturii sîngelui
 • CO2 din hematii
 • micsorarea pH-ul plasmei
 • micsorarea cantitatii de hemoglobină
 • scaderea solubilitatii O2

Question 26

Question
Alegeţiile afirmaţiile corecte referitor la contracţia diafragmului:
Answer
 • micşorează presiunea intraabdominală
 • produce scăderea tendinţei de retracţie a plămînului
 • produce creşterea diametrului anteroposterior al abdomenului
 • produce creşterea presiunii intrapleurale
 • produce scăderea presiunii intrapleurale

Question 27

Question
Alegeţiile afirmaţiile corecte referitor la o inspiraţie normală:
Answer
 • tensiunea superficială alveolară se măreşte
 • presiunea intrapleurală este mai mare ca presiunea de recul elastic al plămînului
 • presiunea intrapleurală este mai mică ca cea atmosferică
 • presiunea alveolară este mai mică ca cea atmosferică
 • presiunea alveolară este mai mare ca cea intrapleurală

Question 28

Question
Alegeţi afirmaţia corectă referitor la transportul CO2 :
Answer
 • este transportat în principal ca compus carbaminic
 • pătrunde în capilare prin difuziune din ţesuturi
 • dacă se adaugă sângelui, nu determină modificarea concentraţiei de ion bicarbonic
 • este transportat în sîngele arterial în principal în formă moleculară, dizolvată
 • facilitează fixarea O2 pe hemoglobină

Question 29

Question
Alegeţi afirmaţiile ce nu caracterizează circulaţia pulmonară:
Answer
 • este unicul circuit care primeşte debitul cardiac în totalitate
 • arterele au o musculatură netedă redusă
 • în reglare predomină mecanisme nervoase vegetative
 • are o capacitate crescută de adaptare, prin creşterea fluxului
 • este un circuit cu presiune scăzută

Question 30

Question
Alegeţi afirmaţiile corecte referitor la surfactant:
Answer
 • este secretat de celule epiteliale alveolare tip I
 • este secretat de celule epiteliale alveolare tip II
 • împiedică filtrarea lichidelor din interstiţiu şi capilare spre alveolele pulmonare
 • nu asigură stabilitatea formei alveolelor
 • este o peliculă subţire de lipoproteine tensioactive
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev