Fiizzz(I.2)

Description

Quiz on Fiizzz(I.2), created by Johnny Sins on 03/25/2024.
Johnny Sins
Quiz by Johnny Sins, updated 4 months ago
Johnny Sins
Created by Johnny Sins 4 months ago
75
0

Resource summary

Question 1

Question
17. Care eritrocite sunt supuse hemolizei excesive?
Answer
 •  Eritrocite vechi sau „învechite”
 •  Eritrocite cu defecte membranare
 •  Eritrocite cu anomalii enzimatice
 •  Eritrocite cu anomalii de hemoglobină
 •  Eritrocite afectate de agenți externi
 •  Eritrocite în contextul unor boli autoimune

Question 2

Question
18. Care este rolul deficitului de NO în patogenia HTA esențiale?
Answer
 •  Creșterea expresiei enzimei de conversie a ET-1
 •  Creșterea expresiei receptorilor ETA
 •  Micțorarea expresiei receptorilor ETB localizați pe endoteliocit
 •  Eliberarea ET-1 din granulele matricei extracelulare ale peretelui vascular

Question 3

Question
19. Care este caracteristica agranulocitozei în anemia aplastică?
Answer
 • Creşterea numărului de limfocite şi monocite în singele periferic
 • Lipsa leucocitelor neutrofile şi eozinofile în singele periferic
 • Creşterea numărului de leucocitelor neutrofile şi eozinofile în singele periferic
 • Creşterea numărului de neutrofile hipersegmentate în singele perifericc
 • Lipsa reticulocitelor în singele periferic

Question 4

Question
19. Care este caracteristica agranulocitozei în anemia aplastică?
Answer
 • Creşterea numărului de limfocite şi monocite în singele periferic
 • Diminuarea severă sau lipsa leucocitelor granulate în singele periferic
 • Creşterea numărului de leucocite agranulate în singele periferic
 • Creşterea numărului de neutrofile hipersegmentate în singele periferic
 • Diminuarea severă a numărului de reticulocite în singele periferic

Question 5

Question
20. Care este caractersitica generală a anemiilor hemolitice dobândite?
Answer
 • Distrugerea prematură a eritrocitelor
 • Dereglarea utilizării fierului
 • Creşterea eritropoiezei
 • Scăderea eritropoiezei
 • Utilizarea normală a fierului

Question 6

Question
20. Care este caractersitica generală a anemiilor hemolitice dobândite?
Answer
 • Dereglarea utilizării fierului
 • Creşterea eritropoiezei
 • Scăderea eritropoiezei
 • Utilizarea normală a fierului
 • Retenţia fierului

Question 7

Question
20. Care este caractersitica generală a anemiilor hemolitice dobândite?
Answer
 • Dereglarea utilizării fierului
 • Creşterea eritropoiezei
 • Utilizarea normală a fierului
 • Scăderea eritropoiezei
 • Retenţia produșilor de degradare a hemoglobinei

Question 8

Question
21. Care este cauza hipervolemiei în insuficiența cardiacă cronică?
Answer
 • Staza venoasă
 • Dilatarea artrelor
 • Retenţia hidrosalină
 • Diminuarea diurezei
 • Intensificarea eritropoezei

Question 9

Question
21. Care este cauza hipervolemiei în insuficiența cardiacă cronică?
Answer
 • Staza venoasă
 • Mobilizarea sângelui depozitat
 • Dilatarea arterelor
 • Sporirea filtraţiei glomerulare
 • Diminuarea diurezei

Question 10

Question
22. Care este cauza hipervolemiei în insuficiența cardiacă?
Answer
 •  Infecții bacteriene severe
 •  Inflamații cronice
 •  Anemie megaloblastică
 •  Boli renale
 •  Stări post-transfuzionale

Question 11

Question
23. Care este cauza leucocitozei neutrofile cu deviere nucleară spre dreapta?
Answer
 •  Anemie pernicioasă
 •  Boala actinică
 •  Afecțiuni cu caracter degerativ

Question 12

Question
24. Care este cauza leucocitozei neutrofile cu deviere nucleară spre stânga forma hiperregenerativă?
Answer
 • Boala actinică
 • Aplaziа măduvei osoase
 • Intoxicatii cu benzol
 • Septicemie
 • Suprarăcirea organismului

Question 13

Question
24. Care este cauza leucocitozei neutrofile cu deviere nucleară spre stânga forma hiperregenerativă?
Answer
 • Boala actinică
 • Aplaziа măduvei osoase
 • Intoxicatii cu benzol
 • Bacteriemie , in alte grile septicemie
 • Suprarăcirea organismului

Question 14

Question
25. Care este cauza limfocitozei absolute?
Answer
 • Tuberculoză
 • Septicemie
 • Astmul bronşic
 • Leucoza limfoidă cronică
 • Infarct miocardic

Question 15

Question
26. Care este cauza limfocitozei relative?
Answer
 • Limfocitoza relativă se constată în afecţiunile însoţite de neutropenie, agranulocitoză, în bolile virotice, febra tifoidă ş.a., reflectând o suprimare a granulocitopoiezei.
 • Sifilisu
 • Tripacu
 • Gonoreea

Question 16

Question
27. Care este cauza posibilă a hipercorticismului secundar?
Answer
 • Tumoare hormonsecretoare a hipotalamusului
 • Tumoare hormonsecretoare a adenohipofizei
 • Tumoare hormonsecretoare a a corticosuprarenalelor
 • Hipersensibilitatea suprarenalelor la corticoliberină
 • Dereglarea feed-back-ului hormonal

Question 17

Question
28. Care este lanțul patogenetic ce determină sindromul gastrointestinal din cadrul anemiei B12 deficitare?
Answer
 •  Deficit Vit,B12  deficit de metilcobolaminădegradarea transformării acidului tetrahidrofolic în acid metiltetrahidrofolicdereglarea sintezei Timidinmonofosfatului, acidului glutamic, complexelor purinice și pirimidinice dereglarea sintezei ADN  mitoză atipică sindrom gastrointestinal
 • ..
 • ...

Question 18

Question
29. Care este mecanismul anemiei aplastice în urma administrării preparatelor citostatice?
Answer
 •  Are loc supresia măduvei spinării cu inhibarea sintezei de ADN
 • 11
 • 22

Question 19

Question
30. Care este mecanismul epuizării funcționale și dezvoltării cardiosclerozei în miocardul hipertrofiat?
Answer
 • Insuficienţa coronariană relativă
 • Hipoxia hipermetabolică a miocardului
 • Suprasolicitarea miocardioctelor rămase intacte
 • Creşte presiunea în cavitatea pericardului
 • Scade presiunea de perfuzie în coronare

Question 20

Question
31. Care este mecanismul fiziopatologic al agranulocitozei primare?
Answer
 •  Anemie aplastică
 • Anemie
 • Aplastică
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE PE - 1
lydia_ward
Chemistry General Quiz - 2
lauren_johncock
Chemistry Module C1: Air Quality
James McConnell
Circle Theorems
I Turner
Physics P3 Fashcards
Holly Bamford
IB Biology Topic 4 Genetics (SL)
R S
Forms of Business Ownership Quiz
Noah Swanson
Test your English grammar skills
Brad Hegarty
General Physiology of the Nervous System Physiology PMU 2nd Year
Med Student
1_PSBD New Edition
Ps Test
GoConqr Guide to Flowcharts for Business
Sarah Egan