Genetica tot 2 211-240

Description

Quiz on Genetica tot 2 211-240, created by Andrei USMF on 03/27/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
884
0

Resource summary

Question 1

Question
Identificati componente necesare amplificarii genei COL1A1:
Answer
 • Restrictaze
 • ADN-polimeraze
 • Sonde complementare marcate
 • 1 primer complementar marcat
 • 2 primeri complimentari

Question 2

Question
Selectati componente necesare secventierei genei CFTR:
Answer
 • Restrictaze
 • Taq-polimeraze
 • Sonde complimentare
 • 1 primer complimentar
 • 2 primeri complimentari

Question 3

Question
Selectai componente necesare analizei RFLPs a genei LDLR:
Answer
 • Restrictaze
 • ADN-polimeraze
 • Tag-polimeraze
 • 2 primeri specifici genei
 • 1 primer specific genei

Question 4

Question
Selectati componente necesare testarii filiatiei prin tehnica PCR:
Answer
 • ADN-genomic
 • dNTP
 • ddNTP
 • Taq-poloimeraza
 • Sonde complementare

Question 5

Question
Taq-polimeraza este necesara pentru tehnica:
Answer
 • PCR
 • RT-PCR
 • Sanger
 • Southern-blot
 • Nothern-blot

Question 6

Question
In figura A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 3 copii cu boala Gaucher (patologie lizosomală gravă). După rezultatele electroforezei produşilor PCR stabiliţi genotipul tuturor membrilor familiei date:
Answer
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 aa; II-2 Na; II-3 NN; II-4 aa; II-5 aa.
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 aa; II-2 Na; II-3 Na; II-4 aa; II-5 aa.
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 aa; II-2 NN; II-3 Na; II-4 aa; II-5 aa.
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 NN; II-2 Na; II-3aa; II-4 NN; II-5 NN.
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 aa; II-2 Na; II-3 NN; II-4 Na; II-5 aa.

Question 7

Question
In fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 3 copii cu boala Gaucher (patologie lizosomală gravă). După rezultatele electroforezei produşilor PCR identificati persoanele heterozigote:
Answer
 • I-1
 • I-2
 • II-1
 • II-2
 • II-3

Question 8

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 3 copii cu boala Gaucher (patologie lizosomală gravă). După rezultatele electroforezei produşilor PCR stabiliţi tipul mutatiei:
Answer
 • Genica
 • Recesiva
 • Dominanta
 • Del nucleotidica
 • Ins nucleotidica

Question 9

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 4 persoane cu sindrom Laron. După rezultatele electroforezei produşilor PCR stabiliţi genotipul tuturor membrilor familiei date:
Answer
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.
 • I-1 aa; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 AA; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 nn; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 AA; III3 nn

Question 10

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 4 persoane cu sindrom Laron. După rezultatele electroforezei produşilor PCR identificati heterozigotii:
Answer
 • I-1
 • I-2
 • II-1
 • II-2
 • II-3

Question 11

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 4 persoane cu sindrom Laron. După rezultatele electroforezei produşilor PCR stabiliţi tipul mutatiei:
Answer
 • Genica
 • Dominanta
 • Recesiva
 • Deletie nucleotidica
 • Insertie nucleotidica

Question 12

Question
Analizati figura si identificati tehnica utilizata:
Answer
 • Southern-blot
 • Sanger
 • Nothern-blot
 • PCR
 • RT-PCR

Question 13

Question
Analizati rezultatele electroforezei si identificati secventa nucleotidica obtinuta:
Answer
 • 5-...AACGTGCCATAAATCGT ....-3
 • 5- ...TGCTAAATACCGTGCAA ...- 3
 • 5-...AACGTGCCATAATCGT ....-3
 • 3-...AACGTGCCATAAATCGT ....-5
 • 5- ...TGGCTAATTACCGTGCAA ...- 3

Question 14

Question
Analizati schemele si stabiliti tehnica utilizata:
Answer
 • PCR
 • Sanger
 • Southern-blot
 • Nothern-blot
 • FISH

Question 15

Question
Analizati schemele si stabiliti genotipurile persoanelor testate:
Answer
 • (1) aa; (2) AA; (3) Aa
 • (1) Aa; (2) AA; (3) aa
 • (1) aa; (2) Aa; (3) AA
 • (1)Aa; (2) aa; (3) Aa
 • (1) AA; (2) Aa; (3) Aa

Question 16

Question
ADN pentru analiză se obţine din:
Answer
 • Orice celulă somatică
 • Eritrocite
 • Leucocite sau orice celulă nucleată
 • Trombocite
 • Mai frecvent din celulele sexuale

Question 17

Question
Enzimele de restricţie:
Answer
 • Se utilizează în tehnica PCR
 • Recunosc ADN monocatenar
 • Se întâlnesc la eucariote
 • Recunosc secvenţe specifice bicatenare de ADN
 • Sunt de un singur tip

Question 18

Question
Situsurile de restricţie:
Answer
 • Reprezintă secvenţe de ARN
 • Reprezintă secvenţe specifice de ADN bicatenar
 • Se întâlnesc numai la eucariote
 • Au o lungime de 30 pb
 • Se repetă o singură dată în genom

Question 19

Question
Rolul enzimelor de restricţie:
Answer
 • Clivează ADN-ul propriu
 • Participă la formarea legăturilor fosfodiesterice
 • Iniţiază sinteza ADN
 • Obţinerea in vitro a fragmentelor de ADN cu diferită lungime
 • Participă la repararea ADN

Question 20

Question
Clonarea reprezintă:
Answer
 • Procesul de obţinere a mai multor copii diferite de ADN din una iniţială
 • Refacerea structurii bicatenare a ADN
 • Transferul unui fragment de ADN de către bacteriofagi
 • Procesul de obţinere a mai multor copii ale unui fragment de ADN
 • Obţinerea diferitor molecule de ADN

Question 21

Question
Pentru PCR NU se utilizează:
Answer
 • ADN matriţă
 • Primeri sintetici
 • Patru tipuri de dezoxiribonucleozidtrifosfaţi
 • ARN-polimeraza
 • Taq-polimerază

Question 22

Question
Reacţia de polimerizare în lanţ reprezintă:
Answer
 • Amplificarea artificială a unor fragmente de genă
 • Sinteza necomplementară in vitro
 • Amplificarea in vivo a fragmentelor de ADN
 • Sinteza copiilor de ARN
 • Sinteza ADN-recombinant

Question 23

Question
Fragmentele de restricţie:
Answer
 • Sunt întotdeauna de aceiaşi lungime
 • Se obţin în urma clivării ADN cu restrictaze
 • Fiecare fragment reprezintă o genă
 • Sunt monocatenare
 • Conţin numai exoni

Question 24

Question
Caracteristicile primerilor pentru PCR:
Answer
 • Sunt secvenţe oligonucleotidice monocatenare
 • Sunt secvenţe oligonucleotidice bicatenare
 • Se întâlnesc în celula bacteriană
 • Sunt fragmente de ADN cu o lungime mare
 • Stopează sinteza ADN

Question 25

Question
Este o condiţie necesară pentru desfăşurarea PCR:
Answer
 • Cunoaşterea poziţiei exacte a situsurilor de restricţie
 • Prezenţa unei modificări în ADN
 • Utilizarea unui regim de temperatură specific
 • Utilizarea unor vectori specifici de clonare
 • Prezenţa gazdei de clonare

Question 26

Question
Restrictaza:
Answer
 • Este o enzimă bacteriană
 • Recunoaşte o succesiune specifică de nucleotide
 • Participă la ligarea secvenţelor de ADN
 • Are rol de protecţie
 • Hidrolizează ADN celular propriu

Question 27

Question
Amplificarea ADN reprezintă:
Answer
 • Determinarea succesiunii nucleotidelor în genă
 • Copierea repetată a ADN prin replicare
 • Digestia ADN
 • Mărirea numărului de copii cu ajutorul enzimelor
 • Obţinerea ADN monocatenar

Question 28

Question
Indicaţi etapele izolării ADN:
Answer
 • Fragmentarea ADN genomic
 • Lizarea celulelor
 • Separarea nucleelor
 • Hidroliza lipidelor
 • Deproteinizarea cu solvenţi organici

Question 29

Question
Enzimele de restricţie:
Answer
 • Hidrolizează ADN în fragmente
 • Realizează reparaţia ADN
 • Pot forma fragmente cu capete adezive
 • Recunosc situsurile de restricţie din ARN
 • Se utilizează de geneticieni în calitate de "foarfece"

Question 30

Question
Determinaţi etapele PCR:
Answer
 • Sinteza primerilor
 • Unirea complementară a primerilor
 • Denaturarea ADN nou sintetizat
 • Sinteza enzimatică a ADN
 • Digestia cu restrictaze
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev