genetica tot 2 271-300

Description

Quiz on genetica tot 2 271-300, created by Andrei USMF on 03/29/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
773
0

Resource summary

Question 1

Question
Genele de clasa I:
Answer
 • codifică pentru toate tipurile de ARNr;
 • un promotor asigură transcrierea unui grup de gene;
 • la om sunt localizate în cromozomii 13, 14, 15, 20, 21;
 • la om sunt lipsite de introni;
 • se repetă de mai multe ori în acelaşi cromozom

Question 2

Question
Genele pentru ARNt la eucariote:
Answer
 • sunt transcrise de ARN-polimeraza III;
 • formează unităţi transcripţionale multigenice;
 • sunt transcrise în citozol;
 • diferite unităţi transcripţionale se deosebesc prin numărul şi tipul genelor;
 • promotorii se supun transcripţiei.

Question 3

Question
Caracteristica genelor la procariote:
Answer
 • promotorii sunt recunoscuţi direct de ARN-polimeraze;
 • boxa Pribnow este responsabilă de interacţiunea cu ADN- polimeraza;
 • genele sunt transcrise de o singură ARN-polimerază;
 • genele pentru ARNt şi ARNr formează unităţi transcripţionale mixte;
 • genele nu conţin introni.

Question 4

Question
Caracteristica genelor structurale la procariote:
Answer
 • frecvent sunt organizate în unităţi policistronice;
 • genele participante într-un lanţ metabolic sunt dispuse alături;
 • unităţile transcripţionale, concomitent cu gene structurale, conţin şi gene pentru ARNt şi ARNr;
 • secvenţa operatoare este localizată în regiunea terminatorului;
 • sunt transcrise de o singură ARN-polimerază.

Question 5

Question
Caracteristica genomului uman:
Answer
 • practic toate celulele somatice conţin aceeaşi informaţie ereditară;
 • majoritatea ADN este localizat în nucleol;
 • ADN-satelit reprezintă gene repetitive;
 • numărul de gene în cromozomi este diferit;
 • numărul de gene active diferă în diferite ţesuturi.

Question 6

Question
Familiile de gene repetitive:
Answer
 • Au provenit prin duplicaţia unei gene ancestrale;
 • drept exemplu pot servi genele pentru ARNr 5S;
 • au aceeaşi structură;
 • diferiţi membri ai familiei exercită aceeaşi funcţie, dar au secvenţe diferite;
 • de obicei, sunt în exces.

Question 7

Question
Familiile de gene nerepetitive se caracterizează prin:
Answer
 • drept exemplu pot servi genele pentru ARNr;
 • fiecare membru are particularităţi distincte;
 • structura şi funcţiile tuturor membrilor sunt identice;
 • diferiţi membri se pot activa în perioade diferite ale ontogenezei;
 • pot conţine pseudogene.

Question 8

Question
Particularităţile genomului mitocondrial uman:
Answer
 • conţine puţine secvenţe necodificatoare;
 • genele structurale codifică proteine ale metabolismului energetic;
 • replicarea ADN mitocondrial, de obicei, are loc la începutul fazei S a ciclului celular;
 • conţine doar două gene pentru ARNr: 18S şi 28S;
 • conţine gene ce codifică pentru enzimele implicate în replicaţie şi transcripţie.

Question 9

Question
Caracteristica genelor mitocondriale la om:
Answer
 • au specificitate de ţesut;
 • formează unităţi transcripţionale multigenice mixte;
 • genele structurale sunt separate prin gene pentru ARNt;
 • particularităţile codului genetic mitocondrial permit descifrarea a 61 codoni cu ajutorul a 22 tipuri ARNt;
 • la om cea mai lungă secvenţă necodificatoare este reprezentată de promotori;

Question 10

Question
Elementele genetice migratoare se caracterizează prin:
Answer
 • frecvenţa de transpoziţie este influenţată de diverşi factori;
 • sunt specifice pentru procariote, în timp ce la om lipsesc;
 • inserţia în poziţie nouă poate perturba activitatea genelor vecine;
 • pot determina apariţia mutaţiilor;
 • pot să determine crossing-overul inegal

Question 11

Question
Silencerii:
Answer
 • sunt secvenţe caracteristice pentru procariote;
 • interacţionează cu proteinele ataşate la terminator;
 • diminuează rata de interacţiune a ARN-polimerazei cu elementele reglatoare ale genei;
 • pot fi situaţi în faţa promotorului sau după terminator;
 • pot fi localizaţi la distanţă diferită de genă

Question 12

Question
ADNc reprezinta
Answer
 • ADN celular
 • ADN ce contine introni
 • ADN fara introni
 • ADN genomic
 • Molecula hibrida

Question 13

Question
La sinteza ADNc se utilizeaza enzima
Answer
 • Taq-polimeraza
 • Reverstranscriptaza
 • Primaza
 • Telomeraza
 • Topizomeraza

Question 14

Question
Hibridarea acizilor nucleici in vitro
Answer
 • Este conditionata de formarea legaturilor fosfodiesterice
 • Consta in unirea a doua molecule bicatenare
 • Este conditionata de complementaritatea bazelor azotate
 • Reprezinta hidroliza legaturilor de hidrogen
 • Este o etapa obligatorie in clonarea ADN

Question 15

Question
Hibridizarea moleculara reprezinta
Answer
 • Formarea heteroduplexelor de ADN
 • Alungirea ADN monocatenar
 • Proceul de denaturare a moleculelor de ADN
 • Sinteza complementara a ARN
 • Procesul de reparare a ADN-lui

Question 16

Question
In calitate de matrita pentru sinteza ADNc se utilizeaza
Answer
 • ADN genomic extras din limfocitele umane
 • ADN bicatenar marcat radioactiv
 • O secventa de nucleotide sintetizata in vitro
 • Fragmente de ADN clonat
 • O molecula de ARNm

Question 17

Question
Hibridizarea moleculara in cazul analizei Southern-blot reprezinta
Answer
 • Sinteza complementara a ARN
 • Procesul de topire a ARN
 • Procesul de topire a ADN-lui bicatenar
 • Procesul de formare a structurilor bicatenare a ADN:fragment de restrictie-sonda
 • Sinteza ARN pe matrita de ADN

Question 18

Question
In calitate de gazda de clonare NU sunt utilizate
Answer
 • Celulele bacteriene
 • Celulele animale
 • Plasmidele
 • Celulele vegetale
 • Celulele drojdiilor

Question 19

Question
Moleculele de ADN recombinat obtinute in vitro
Answer
 • Sunt lipsite de punctul ORI
 • Pot fi multiplicate numai in vitro
 • Se obtin cu ajutorul restrictazelor si ligazelor
 • Constau doar din ADN vector
 • Intreaga molecula are aceeasi origine

Question 20

Question
Prin metoda autoradiografiei se vizualizeaza
Answer
 • Fragmente de ADN marcate radioactiv
 • Fragmente de ADN colorate cu bromura de ethidium
 • Fragmente de ADN numai de o lungime
 • Fragmente de ARN
 • Fragmente de ADN cu lungime redusa

Question 21

Question
Hibridarea in situ NU determina
Answer
 • Gena dintr-un cromozom
 • Numarul exact al moleculelor de ARNm dintr-un tesut
 • ADN viral
 • Numarul de organizatori nucleolari
 • Deletiile cromozomiale submicroscopice

Question 22

Question
In calitate de vector de clonare se utilizeaza
Answer
 • ADN genomic
 • ADNc
 • ADN plasmidic
 • ADN viral
 • ADN modificat al adenovirusului

Question 23

Question
Vectorii de clonare
Answer
 • Se sintetizeaza cu ajutorul ARN-polimerazelor
 • Sunt raspanditi in natura
 • Contin situsuri de replicare autonoma
 • Se utilizeaza pentru identificarea ADN-complementar
 • Transfera fragmente de ADN strain

Question 24

Question
Indicati etapele clonarii ADN in vivo
Answer
 • Restrictia si selectia fragmentelor pentru multiplicare
 • Restrictia vectorului de clonare
 • Ligarea ADN vector si a fragmentului de ADN de interes
 • Schimbarea ciclica a regimului de temperatura
 • Transferul moleculelor recombinate in celula gazda

Question 25

Question
Determinarea succesiunii nucleotidelor in gena este necasara pentru
Answer
 • A cunoaste functia genei si reglarea activitatii ei
 • Sinteza primerilor pentru PCR
 • Elaborarea metodelor pentru depistarea mutatiilor
 • Elaborarea metodelor terapiei genice
 • Studierea histologica a celulelor modificate

Question 26

Question
In calitate de vector pentru clonarea ADN se utilizeaza
Answer
 • Plasmide
 • Cosmide
 • Fagi
 • ADN viral
 • Bacterii

Question 27

Question
Etapele clonarii in vivo sunt
Answer
 • Obtinerea fragmentului de interes pentru clonare
 • Selectia vectorului de clonare si digestia cu restrictaze
 • Obtinerea ADN recombinat
 • Hibridizarea specifica a ADN genomic cu ADN-primeri
 • Transferul ADN recombinat in celula gazda

Question 28

Question
ADNc
Answer
 • Se formeaza prin reverstranscriptie
 • Contine numai regiuni codificatoare ale genei
 • Este o copie exacta a genei la eucariote
 • Este o copie a ARN mesager
 • Este utilizat pentru identificarea genelor

Question 29

Question
Hibridizarea in situ a acizilor nucleici
Answer
 • Se efectueaza pe preparate histologice sau cromozomiale
 • Nu se utilizeaza pe preparate arhivate
 • Este determinata de specificitatea sondei ADN pentru un anumit cromozom
 • Permite identificarea nivelului de exprese a genei in tesut
 • Determina ARNm intr-o celula particulara

Question 30

Question
Etapele de extragere a ADN sunt
Answer
 • Lizarea celulelor cu detergenti
 • Hidroliza proteinelor
 • Precipitarea in alcool de 70% si pastrarea la -20 grade C
 • Purificarea cu cloroform si fenol
 • Separarea membranelor celulare prin centrifugare
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev