Genetica tot 2 301-330

Description

Quiz on Genetica tot 2 301-330, created by Andrei USMF on 03/30/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
705
0

Resource summary

Question 1

Question
Procedeele studiului acizilor nucleici sunt
Answer
 • Extragerea si purificarea ADN sau ARN
 • Fragmentarea ADN cu enzime de polimerizare
 • Izolarea fragmentelor de interes
 • Clonarea fragmentelor izolate
 • Analiza secventelor de interes

Question 2

Question
Etapele PCR sunt
Answer
 • Digestia enzimatica a ADN-lui
 • Denaturarea ADN la +96 grade C
 • Ligarea primerilor la +50 grade C
 • Reparatia ADN
 • Extinderea primerilor la +72 grade C

Question 3

Question
Componentele necesare pentru tehnica PCR
Answer
 • Primeri sintetici
 • Restrictaze
 • ADN genomic
 • Patru tipuri de dezoxiribonucleozidtrifosfati
 • Enzima Taq-polimeraza

Question 4

Question
Aplicatiile practice ale tehnicii PCR
Answer
 • Obtinerea moleculelor de ARN
 • Identificarea persoanelor
 • Identificarea proteinelor celulare specifice
 • Identificarea agentilor patogeni
 • Detectarea mutatiilor

Question 5

Question
Amplificarea in vitro se bazeaza pe
Answer
 • Principiul replicarii semiconservative
 • Proprietatea de denaturare a ADN-lui
 • Fenomenul de hibridare
 • Principiul complementaritatii
 • Proprietatea de reparare a ADN-lui

Question 6

Question
Avantajele tehnicii PCR
Answer
 • Necesita o cantitate mica de ADN
 • Nu se pot produce mutatii
 • Este o metoda rapida
 • Asigura amplificarea ADN-lui intregului genom
 • Produsele amplificarii pot fi folosite in calitate de sonde moleculare

Question 7

Question
Etapele tehnicii Southern-blot
Answer
 • Denaturarea fragmentelor bicatenare cu o solutie alcalina
 • Separarea fragmentelor de restrictie prin electroforeza
 • Transferul capilar al fragmentelor de ADN pe filtre de nitroceluloza
 • Hibridarea cu primeri specifici
 • Autoradiografia

Question 8

Question
Prin tehnica Southern-blot se determina
Answer
 • Prezenta sau lipsa unor situsuri de restrictie
 • Pozitia genei in genom
 • Polimorfismul ADN
 • Structura primara ADN
 • Structura ARN

Question 9

Question
Tehnica Sanger
Answer
 • Reprezinta sinteza in vitro a ADN, utilizand ca matrita ADN-ul studiat
 • Se bazeaza pe principiul complementaritatii
 • Reactia este blocata specific in pozitia unei baze anumite
 • ADN-ul este supus seriei de patru reactii specifice fiecarei baze
 • Se aplica sonde moleculare

Question 10

Question
Componentele tehnicii Sanger
Answer
 • ADN matrita
 • Didezoxiribonucleozidtrifosfati marcati
 • Sonde marcate fluoriscent
 • ADN polimeraza
 • Dezoxiribonucleozidtrifosfati

Question 11

Question
Importanta tehnicii Sanger
Answer
 • Determinarea paternitatii
 • Determinarea structurii primare a ADN
 • Determinarea purtatorilor de gene normale sau mutante
 • Determinarea structurii situsurilor de restrictie
 • Determinarea secventelor ARNm

Question 12

Question
Este specific pentru tehnica Northern-blot
Answer
 • Fenomenul de hibridare cu sonde marcate
 • Transferul ARN pe filtre de nailon
 • Digestia enzimatica a ADN
 • Electroforeza in conditii de denaturare
 • Permite identificarea transcriptelor genelor analizate

Question 13

Question
Tehnica Western-blot
Answer
 • Permite identificarea expresiei genei
 • Consta in identificarea proteinei specifice
 • Proteinele sunt transferate pe filtre de nailon
 • Proteinele sunt tratate cu anticorpi marcati radioactiv
 • Permite identificarea ARN-ului celular

Question 14

Question
Situsul de restrictie
Answer
 • Reprezinta un marker genetic
 • Determina polimorfismul fragmentelor de restrictie
 • Ocupa o pozitie particulara in genom
 • Se intalneste numai la eucariote
 • Nu este recunoscut de endonucleaze de restrictie

Question 15

Question
Samesens mutatia poate fi la nivel de:
Answer
 • exon
 • intron
 • promotor
 • terminator
 • orice regiune genica

Question 16

Question
Non-sens mutatia poate fi la nivele de:
Answer
 • intron
 • promotor
 • situs PolyA
 • terminator
 • exon

Question 17

Question
Ce risc are o femeie care a născut un copil cu boala hemolitică a nou-născutului şi are soţul Rh+ homozigot, sa aibă un alt copil cu aceeaşi afecţiune?
Answer
 • 50%
 • 25%
 • 75%
 • 100%
 • 0%

Question 18

Question
Selectati gonotipul bolnavilor cu sindrom Alport:
Answer
 • XAY
 • An
 • aa
 • AA
 • XaY

Question 19

Question
Identificati gena responsabila de Osteogeneza imperfecta:
Answer
 • DMD
 • COL1A1
 • HD
 • FMR1
 • PAH

Question 20

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 1 copil cu fenilcetonurie. După rezultatele electroforezei produşilor PCR stabiliţi: genotipul tuturor membrilor familiei date:
Answer
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 NN; II-2 Na; II-3 aa.
 • I-1 NN I-2 Na; II-1 NN; II-2 Na; II-3 aa.
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 NN; II-2 NN; II-3 aa.
 • I-1 Na; I-2 Na; II-1 Na; II-2 Na; II-3 aa.
 • I-1 Na; I-2 NN; II-1 NN; II-2 Na; II-3 aa.

Question 21

Question
Sdr Alport se caracterizeaza prin triada hematurie, hipoacuzie si defecte de vedere. Studiile familiale au aratat ca nu toti pacientii manifesta la fel sindromul dat; unii prezinta forme complete, altii forme incomplete ale sindromului; unii progreseza stre insuficienta renala, altii prezinta forme usoare ale bolii. Acestea pot fi explicate de:
Answer
 • Amprentarea genomica
 • Expresivitatea variabila a genei COL4A5
 • Penetranta incompleta
 • DUM
 • Anticipatie

Question 22

Question
Mutatiile genei PAH determina fenilcetonuria cu numeroase coplicatii ale excesului de PHE si deficitului de TYR. Identificati proprietatea genei PAH descrisa in fraza precedenta:
Answer
 • Specificitatea
 • Pleiotropia primara
 • Ereditatea autosomala
 • Polimorfismul
 • Pleiotropia secundara

Question 23

Question
Identificati gena autosomala:
Answer
 • DMD
 • F8
 • COL4A5
 • FMR1
 • HBA

Question 24

Question
Identificati gena responsabila de sdr Marfan:
Answer
 • FMR1
 • PKD1
 • PAH
 • ABL
 • FBN1

Question 25

Question
Mutatia de tipul IVS4+1G>A poate fi la nivel de:
Answer
 • Intron
 • Exon
 • Orice regiune genica
 • Terminator
 • Promotor

Question 26

Question
Într-o familie tata are sindromul Marfan (patologie autosomală dominantă). Indicaţi riscul genetic pentru urmaşi:
Answer
 • 5%
 • 10%
 • 75%
 • 50%
 • 25%

Question 27

Question
Identificati mutatiile intronice:
Answer
 • Hipomorfe
 • Neomorfe
 • Hipermorfe
 • Amorfe
 • Izomorfe

Question 28

Question
Mutatiile in gena FBN1 ce determina defectul fibrilinei 1 si sdr Marfan pot implica:
Answer
 • Terminatorul genei FBN1
 • Promotorul genei FBN1
 • Enhancerul genei FBN1
 • Exonii genei FBN1
 • Intronii genei FBN1

Question 29

Question
Selectati proprietatile genei PKD1:
Answer
 • Polimorfism
 • Ereditate X-lincata
 • Ereditate autosomala
 • Specificitate
 • Pleiotropie

Question 30

Question
Identificati mutatiile reglatoare:
Answer
 • -155-154delA
 • 105G>C
 • 105-107delCAG
 • 105-106insATTC
 • -105G>C
Show full summary Hide full summary

Similar

Causes of the Cold War Quiz
Fro Ninja
Algebra
Alex Maraio
Key Biology Definitions/Terms
mia.rigby
Cold War Causes Revision
Tom Mitchell
Biology Unit 4: Respiration and Photosynthesis
Charlotte Lloyd
Science Additional B3 - Animal and Plant Cells Flashcards
Stirling v
GCSE Biology B1 (OCR)
Usman Rauf
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
Music Therapy - CBMT practice exam #1
Jessica H.
1PR101 2.test - Část 7.
Nikola Truong
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong