Genetica tot 2 331-360

Description

Quiz on Genetica tot 2 331-360, created by Andrei USMF on 03/30/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
580
0

Resource summary

Question 1

Question
Selectati proprietatile genei F8:
Answer
 • Polimorfism
 • Pleiotropie
 • Specificitate
 • Ereditate autosomala
 • Plasticitate

Question 2

Question
Alfa- si Beta-talasemiile reprezinta genocopii explicate de:
Answer
 • Heterogenitatea nealelica a hemoglobinopatiilor
 • Actiunea epistatica a genelor HBA si HBB
 • Poligenia cumulativa a genelor HBA si HBB
 • Actiunea complementara a genelor HBA si HBB
 • Heterogenitatea alelica a hemoglobinopatiilor

Question 3

Question
Selectati bolile ce se pot transmite dupa modelul de mai jos:
Answer
 • Anemia S
 • Distrofia musculara Duchenne
 • Hemofilia B
 • Hemofilia A
 • Boala polichistica renala

Question 4

Question
Selectati bolile ce se pot transmite dupa modelul de mai jos:
Answer
 • Hemofilia B
 • Sdr X-fra
 • Boala Huntington
 • Hemofilia A
 • Hipercolesterolemia familiala

Question 5

Question
Selectati bolile ce se pot transmite dupa modelul de mai jos:
Answer
 • Hemofilia B
 • Mucoviscidoza
 • Anemia S
 • Sdr Marfan
 • Hemofilia A

Question 6

Question
Selectati proprietatile genei DMD:
Answer
 • Mutabilitate
 • Recombinare
 • Pleiotropie
 • Ereditate X-lincata
 • Ereditate autosomala

Question 7

Question
Aplicaţiile practice ale tehnicii PCR:
Answer
 • Identificarea persoanelor
 • Detectarea mutaţiilor
 • Identificarea agenţilor patogeni
 • Obţinerea moleculelor de ARN
 • Identificarea proteinelor celulare specifice

Question 8

Question
Metodele de analiză a ADN-ului se utilizează pentru:
Answer
 • Identificarea persoanelor
 • Elaborarea preparatelor medicamentoase
 • Diagnosticul bolilor canceroase
 • Elaborarea metodelor terapiei tradiţionale
 • Identificarea genelor mutante sau normale

Question 9

Question
Identificati gene X-lincate:
Answer
 • Xg
 • XIST
 • AZF
 • SRY
 • DAX1

Question 10

Question
Identificati gene X-lincate:
Answer
 • F9
 • PKD1
 • COL4A5
 • LDLR
 • F8

Question 11

Question
Identificati gene X-lincate:
Answer
 • PAH
 • FMR1
 • DMD
 • COL1A1
 • FBN1

Question 12

Question
Identificati gene autosomale:
Answer
 • HBA
 • PKD1
 • FBN1
 • HBB
 • FMR1

Question 13

Question
Identificati gene autosomale:
Answer
 • PKD1
 • COL4A5
 • HD
 • DMD
 • COL1A1

Question 14

Question
Identificati gene autosomale:
Answer
 • F9
 • ABL
 • TP53
 • F8
 • CFTR

Question 15

Question
Cantitati reduse de FVIII la pacientii cu Hemifilie A poate fi explicata prin:
Answer
 • Mutatie hipomorfa in gena F8C
 • Mutatie hipermorfa in gena F8C
 • Mutatie izomorfa in gena F8C
 • Mutatie amorfa in gena F8C
 • Mutatie neomorfa in gena F8C

Question 16

Question
Sindromul Marfan se transmite:
Answer
 • Autosomal-recesiv
 • X - dominant
 • X - recesiv
 • Poligenic
 • Autosomal-dominant

Question 17

Question
Identificati gena responsabila de mucoviscidoza:
Answer
 • CFTR
 • LDLR
 • HBB
 • HBA
 • TP53

Question 18

Question
Mutatiile amorfe sau hipomorfe in gena F8C determina Hemofilia A. Identificati fenomenul genetic scos in evidenta in fraza precedenta.
Answer
 • Anticipatia
 • Pleotropia primara
 • Heterogenitatea alelica
 • Pleiotropia secundara
 • Heterogenitatea non-alalica

Question 19

Question
Anticipatia in sdr X-fra este determinata de:
Answer
 • Amprentarea genei paterne
 • Amrentarea genei materne
 • Lyonizarea crs X la femei
 • Mutatii frame shift in gena FMR1
 • Mutatii dinamice in gena FMR1

Question 20

Question
Mutatia de tipul IVS12-2A>C poate fi la nivel de:
Answer
 • Intron
 • Orice regiune genica
 • Exon
 • Promotor
 • Terminator

Question 21

Question
Selectati tipul de transmitere a fenilcetonuriei:
Answer
 • XR
 • Holandric
 • XD
 • AR
 • AD

Question 22

Question
Care caractere se manifestă în stare hemizigotă la bărbaţi şi în stare homozigotă la femei?
Answer
 • Recesive autozomale
 • Y-linkate
 • Recesive gonosomale
 • Codominante
 • Autozomale dominante

Question 23

Question
O persoană secretoare are mama şi un frate nesecretor. Care este genotipul tatălui?
Answer
 • Sese sau sese
 • SeSe
 • sese
 • Sese
 • SeSe sau Sese

Question 24

Question
La care mod de transmitere gena se manifestă fenotipic numai în prezenţa a două alele identice?
Answer
 • Y- lincat
 • Multifactorial
 • Autosomal dominant
 • Autosomal recesiv
 • X - lincat

Question 25

Question
Mutatia de tipul M369V poate fi calificata ca:
Answer
 • Missense
 • Nonsense
 • Nu este suficienta informatie pentru a evalua tipul de mutatie
 • Samesense
 • Sens

Question 26

Question
O persoana gustătoare, cu ambele bunici negustătoare, poate avea: a) [ ] Numai copii gustători, indiferent de genotipul soţului b) [x] Părinţi cu genotipurile Gg şi gg c) [x] Genotipul GG sau Gg d) [ ] Genotipul gg e) [x] Părinţi cu genotipurile Gg şi Gg
Answer
 • Numai copii gustători, indiferent de genotipul soţului
 • Părinţi cu genotipurile Gg şi gg
 • Genotipul GG sau Gg
 • Genotipul gg
 • Părinţi cu genotipurile Gg şi Gg

Question 27

Question
Mutatiile in una din genele PKD1 sau PKD2 sau PKD3 determina boala polichistica renala manifestata prin chisti renali (100%), chisti hepatici(70%), anevrisme(10-30%), etc. Identificati fenomenele descrise in fraza precedenta:
Answer
 • Heterogenitatea nealelica
 • Pleiotropia secundara
 • Pleiotropia primara
 • Expresivitate variabila
 • Heterogenitatea alelica

Question 28

Question
Identificati mutatiile dinamice:
Answer
 • (CAG)145
 • del CAG
 • (CAG)100
 • (CAG)45
 • ins CAG

Question 29

Question
Restrictaza:
Answer
 • Este o enzimă bacteriană
 • Are rol de protecţie
 • Recunoaşte o succesiune specifică de nucleotide
 • Hidrolizează ADN celular propriu
 • Participă la ligarea secvenţelor de ADN

Question 30

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 4 persoane cu sindrom Marfan. După rezultatele electroforezei produşilor PCR identificati heterozigotii:
Answer
 • II-1
 • II-3
 • II-2
 • I-2
 • I-1
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev