Genetica tot 2 361-390

Description

Quiz on Genetica tot 2 361-390, created by Andrei USMF on 04/01/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
559
0

Resource summary

Question 1

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 1 copil cu fenilcetonurie. După rezultatele electroforezei produşilor PCR stabiliţi tipul mutatiei:
Answer
 • Recesiva
 • Dominanta
 • Deletie nucleotidica
 • Insertie nucleotidica
 • Genica

Question 2

Question
Bolile genetice sunt determinate de:
Answer
 • Mutaţii în mai multe gene
 • Mutaţii ale unei gene
 • Acţiunea exclusivă a factorilor de mediu
 • Anomalii cromozomiale numerice
 • Anomalii cromozomiale structurale

Question 3

Question
Selectati proprietatile genei CFTR:
Answer
 • Pleiotropie
 • Plasticitate
 • Specificitate
 • Polimorfism
 • Stabilitate

Question 4

Question
Mutatiile genei LDLR determina hipercolesterolemia familiala cu complicatii severe determinare de ateroscleroza vaselor sanguine cerebrale, coronariene, renale, etc. Identificati fenomenele ce rezulta din exemplul dat.
Answer
 • Pleiotropia secundara
 • Heterogenitatea alelica
 • Penetranta incompleta
 • Pleiotropia primara
 • Expresivitatea variabila

Question 5

Question
Fenotipul unei persoane include:
Answer
 • Caractere morfologice normale si patologice
 • Caractere biochimice normale si patologice
 • 30 000 perechi gene nucleare
 • 37 de gene mitocondriale
 • Caractere fiziologice normale si patologice

Question 6

Question
Selectati componente necesare testarii genei DMD prin tehnica Southern-blot:
Answer
 • ADN-genomic
 • Enzime de restrictie
 • Primeri specifici
 • Sonde complimentare
 • Taq-polimeraza

Question 7

Question
Proprietatea de a transmite caracterele descendenţilor este:
Answer
 • Variabilitatea
 • Ereditatea
 • Determinată de biosinteza proteinei
 • Universală
 • Determinată de replicarea ADN

Question 8

Question
Mutatia de tipul "-69C>T" poate fi la nifel de:
Answer
 • Exon
 • Promotor
 • Terminator
 • Intron
 • Orice regiune genica

Question 9

Question
Care fenomen explică schimbările fenotipice multiple, determinate de mutaţia unei singure gene?
Answer
 • Expresivitatea
 • Proliferarea
 • Pleiotropia
 • Penetranţa
 • Anticipaţia

Question 10

Question
Identificati gena autosomala:
Answer
 • F9
 • COL1A1
 • F8
 • DMD
 • FMR1

Question 11

Question
O persoană gustătoare are mama şi un frate negustător. Care este genotipul tatălui?
Answer
 • Gg
 • GG
 • Nici un răspuns nu este corect
 • GG sau Gg
 • gg

Question 12

Question
Mutatiile genei FBN1 determina sdr Marfan ce se manifesta prin anomalii cardiace, scheletice si oculare. Identificati proprietatea genei FBN1 descrisa in fraza precedenta:
Answer
 • Polimorfismul
 • Pleiotropie secundara
 • Integritatea
 • Poligenia
 • Pleiotropie primara

Question 13

Question
În fig. A este reprezentat arborele genealogic al unei familii cu 4 persoane cu sindrom Marfan. După rezultatele electroforezei produşilor PCR stabiliţi genotipul tuturor membrilor familiei date:
Answer
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 AA; III3 nn.
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 AA; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.
 • I-1 aa; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 An; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.
 • I-1 An; I-2 nn; II-1 An; II-2 nn; II-3 nn; II-4 nn; III-1 nn; III-2 An; III3 nn.

Question 14

Question
Un bolnav cu sindromul Klinefelter (47,XXY), este Xg(a+ ), mama lui este Xg(a-), iar tatăl - Xg(a+). Indicaţi unde şi când s-a produs nondisjuncţia meiotică a gonosomilor:
Answer
 • Nondisjunctie în prima diviziune meiotică maternă
 • Nondisjunctie în prima diviziune meiotică paternă
 • Nondisjunctie în a doua diviziune meiotică paternă
 • Nondisjunctie în a doua diviziune meiotică maternă
 • Nondisjunctie postzigotică

Question 15

Question
Noţiunea "Genomul celulei" se referă la:
Answer
 • ADN mitocondrial
 • 46 cromosomi
 • Toate moleculele de ADN celular
 • ADN nuclear
 • Genele structurale şi reglatoare ale nucleului şi mitocondriilor

Question 16

Question
La care dintre părinţi şi la ce etapă a avut loc nedisjuncţia cromosomilor? Mama Xg(a-), tata Xg(a+), copilul 45,XO, Xg(a-).
Answer
 • La tată în meioza I
 • La mamă în meioza I sau meioza II
 • La tată în meioza I sau II
 • Este imposibil de identificat
 • La mamă în meioza I

Question 17

Question
În următoarea situaţie precizaţi care bărbat NU poate fi tatăl copilului: Mama: A1 , M , Rh negativ, se Copil: B, MN, Rh negativ, se Tatal:
Answer
 • A2 , M , Rh pozitiv, Se
 • A1 , M , Rh pozitiv, se
 • A2B, N, Rh negativ, se
 • B, N, Rh pozitiv, Se
 • A1B, N, Rh negativ, Se

Question 18

Question
În următoarea situaţie care bărbat NU poate fi tatăl copilului? Mama: B, M, Rh pozitiv, Hp 1-1 Copil: O, MN, Rh negativ, Hp 1-2 Tatăl:
Answer
 • A1B, M , Rh pozitiv, Hp 2-2
 • A1, N, Rh negativ, Hp 2-2
 • A1, N, Rh negativ, Hp 1-2
 • A1B, MN, Rh pozitiv, Hp 1-2
 • A2B, N, Rh negativ, Hp 1-1

Question 19

Question
Selectati proprietatile genei LDLR:
Answer
 • Ereditate X-lincata
 • specificitate
 • Ereditate autosomala
 • integritate
 • discretie

Question 20

Question
Selectati componente necesare testarii genei F8C prin tehnica PCR:
Answer
 • 1 primer specific genei
 • ADN genomic
 • 2 primeri specifici genei
 • 2 sonde complimentare genei
 • 1 sonda complimentara genei

Question 21

Question
Identificati mutatiile exonice
Answer
 • amorfe
 • izomorfe
 • neomorfe
 • hipomorfe
 • hipermorf

Question 22

Question
Identificati mutatiile exonice:
Answer
 • 408C>G
 • 348-349delAG
 • (CCG)76
 • IVS3+1G>T
 • -47A>C

Question 23

Question
Mutaţiile genomice pot fi:
Answer
 • Parţiale
 • Induse
 • Dinamice
 • Înlănţuite cu cromozomul X
 • Dominante

Question 24

Question
Componente necesare pentru tehnica PCR:
Answer
 • ADN genomic
 • Restrictaze
 • Patru tipuri de dezoxiribonucleozidtrifosfaţi
 • Primeri sintetici
 • Enzima Taq-polimeraza

Question 25

Question
Identificati gena responsabila de hipercolesterolemia familiala:
Answer
 • LDLR
 • HBA
 • CFTR
 • COL1A1
 • COL4A5

Question 26

Question
Lipsa enzimei fenilalanilhidroxilaza la copii cu fenilcetonurie semnifica:
Answer
 • Mutatie hipomorfa in gena PAH
 • Mutatie neomorfa in gena PAH
 • Mutatie hipermorfa in gena PAH
 • Mutatie izomorfa in gena PAH
 • Mutatie amorfa in gena PAH

Question 27

Question
Samesens mutatia poate fi:
Answer
 • neutra
 • semiletala
 • letala
 • evolutiva
 • adaptiva

Question 28

Question
Prin tehnica Southern-blot se determină:
Answer
 • Prezenţa sau lipsa unor situsuri de restricţie
 • Structura primară ADN
 • Structura ARN
 • Polimorfismul ADN
 • Poziţia genei în genom

Question 29

Question
Selectati proprietatile genei FBN1:
Answer
 • Pleiotropie
 • Ereditate X-lincata
 • Plasticitate
 • Ereditate autosomala
 • Polimorfism

Question 30

Question
Identificati gena X-lincata:
Answer
 • PKD1
 • HBB
 • FBN1
 • FMR1
 • HBA
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev