Histologie tot 3 151-180

Description

Quiz on Histologie tot 3 151-180, created by Andrei USMF on 04/11/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 2 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 3 months ago
1284
0

Resource summary

Question 1

Question
Numiti indicatia din imagine
Answer
 • Celule nediferentiale
 • Celule bazale
 • Celule olfacotrii
 • Corpusculii neuro-epiteliali
 • Celulele Clara

Question 2

Question
Numiti indicatiile din imagine
Answer
 • Epiteliu ciliat cubic
 • Epiteliu prismatic ciliat
 • Mezoteliu
 • Pleura viscerala
 • Pleura parientala

Question 3

Question
Numiti indicatiile din imagine
Answer
 • Epiteliu ciliat cubic
 • Epiteliu prismatic ciliat
 • Mezoteliu
 • Pleura viscerala
 • Pleura parientala

Question 4

Question
Nefronul:
Answer
 • toate porţiunile nefronului sunt formate din epiteliu
 • epiteliul este unistratificat
 • în toate porţiunile nefronului este prezentă membrana bazală
 • toţi tubii nefronului sunt însoţiţi de reţeaua capilară peritubulară
 • de la tubul proximal începe tubul colector

Question 5

Question
Selectaţi părţile componente ale nefronului:
Answer
 • glomerulul vascular
 • tubul contort şi rectiliniu proximal
 • tubul atenuat
 • tubul rectiliniu şi contort distal
 • tubul renal colector

Question 6

Question
Peretele tubului rectiliniu distal al nefronului este tapetat de:
Answer
 • celule epiteliale cubice
 • celule epiteliale cu "margine оn perie"
 • celule epiteliale pavimentoase
 • celule mezangiale
 • celule endoteliale

Question 7

Question
Mucoasa căilor urinare este tapetată de:
Answer
 • epiteliul unistratificat anizomorf
 • epiteliul pluristratificat pavimentos
 • epiteliul de tranziţie
 • epiteliul cu "margine оn perie"
 • epiteliul unistratificat izomorf

Question 8

Question
Selectaţi sursa de dezvoltare a rinichilor şi căilor urinare:
Answer
 • somitele
 • sacul vitelin
 • mezenchimul
 • nefrotomul mezodermului
 • ectodermul

Question 9

Question
Peretele tubului atenuat al nefronului este tapetat de:
Answer
 • celule cu "bordura în perie"
 • celule ciliate cu organitele foarte bine dezvoltate
 • celule pavimentoase cu citoplasma clară şi săracă în organite
 • celule cubice cu striaţie bazală
 • celule cilindrice joase

Question 10

Question
Indicaţi substanţele, secretate în sânge de aparatul reninic (juxtaglomerular) al rinichiului:
Answer
 • aldosteronul
 • renina
 • prostaglandinele
 • vasopresina
 • eritropoietinele

Question 11

Question
Selectaţi părţile componente ale căilor urinare:
Answer
 • rinichii, ureterele, vezica urinară, uretra
 • calicele, bazinetele renale, ureterele, vezica urinară şi uretra
 • ureterele, vezica urinară, uretra
 • tubii colectori, ureterele, bazinetele renale
 • rinichii, calicele, ureterele, tubii colectori

Question 12

Question
Care din formaţiunile enumerate intră în componenţa nefronului.
Answer
 • capsula nefronului
 • partea descendentă a ansei Henle
 • partea ascendentă a ansei Henle
 • tubul colector
 • tubul contort proximal

Question 13

Question
Rinichiul secretă:
Answer
 • eritropoetine
 • prostaglandine
 • renina
 • angiotensina tip II
 • angiotensina tip I

Question 14

Question
Tubul contort proximal al nefronului este tapetat de epiteliu:
Answer
 • unistratificat prismatic
 • unistratificat cubic
 • unistratificat pavimentos
 • pluristratificat pavimentos necornificat
 • pluristratificat pavimentos cornificat

Question 15

Question
Bariera de filtraţie în rinichi este constituită din:
Answer
 • endoteliu fenestrat
 • endoteliu nefenestrat
 • membrană bazală tristratificată
 • foita externa a capsulei glomerulare
 • foiţa internă a capsulei glomerulare

Question 16

Question
Componentele aparatului reninic (juxtaglomerular) sunt:
Answer
 • macula densă
 • podocitele
 • celulele juxtaglomerulare
 • endoteliul fenestrat
 • celulele juxtavasculare

Question 17

Question
Filtrul renal:
Answer
 • filtrează urina primară, transformând-o în urina secundară
 • este format de endoteliul fenestrat al capilarelor, membrană bazală tristratificată, podocite
 • filtrează componentele plasmei sanguine, formând urina primară
 • este format de epiteliul tubului contort proximal, membrană bazală, peretele capilarului sinusoid
 • nu permite trecerea eritrocitelor din sânge

Question 18

Question
Tubii renali contorţi proximali ai nefronului:
Answer
 • sunt tapetaţi de un strat de celule epiteliale cubice cu „marginea în perie" şi striaţie bazală
 • sunt tapetaţi de celule epiteliale pavimentoase cu „marginea în perie"
 • sunt tapetaţi de epiteliul de tranziţie
 • participă la reabsorbţia proteinelor, glucozei, apei, electroliţilor
 • participă la formarea urinei primare

Question 19

Question
Nefronul include:
Answer
 • capsula nefronului
 • tubul contort proximal
 • tubul atenuat
 • tubul colector
 • arteriolele aferentă şi eferentă

Question 20

Question
Aparatul reninic sau juxtaglomerular al rinichiului:
Answer
 • are in componenta sa celule juxtavasculare
 • secretă renina
 • secretă hormonul antidiuretic
 • asigură reabsorbţia apei în tubii contorţi
 • asigură filtraţia plasmei sanguine

Question 21

Question
Podocitele capsulei nefronului:
Answer
 • secretă renina
 • acoperă suprafaţa tubilor renali
 • reprezintă celule epiteliale cu "bordura de absorbţie"
 • reprezintă celule aplatizate cu citotrabecule şi citopodii
 • formează foiţa internă a capsulei Bowman

Question 22

Question
Selectaţi structurile, factorii din celulele tubului proximal contort al nefronului implicate în reabsorbţia glucozei:
Answer
 • mitocondriile
 • plicile citolemei la polul bazal
 • fosfataza acidă a "marginii în perie"
 • fosfataza alcalină a "marginii în perie"
 • lizozomii

Question 23

Question
Aparatul prostaglandinic al rinichilor este compus din:
Answer
 • celulele interstiţiale
 • celulele mezangiale
 • nefrocitele tubilor colectori
 • macula densă
 • celulele juxtaglomerulare

Question 24

Question
Nefronul conţine:
Answer
 • glomerul vascular
 • capsula glomerulului
 • tubul proximal contort şi rectiliniu
 • tubul distal rectiliniu şi contort
 • tubul colector

Question 25

Question
Celulele care formează foiţa internă a capsulei corpuscului renal sunt:
Answer
 • nefrocitele cubice
 • nefrocitele cilindrice
 • nefrocitele pavimentoase
 • podocitele
 • celulele mezangiale

Question 26

Question
Celulele aparatului reninic (juxtaglomerular) al rinichilor elaborează:
Answer
 • aldosteronul
 • renina
 • eritropoietinele
 • prostaglandinele
 • vasopresina

Question 27

Question
Rinichiul:
Answer
 • este format din substanţa corticală şi substanţa medulară
 • substanţa medulară formează 8-12 piramide
 • substanţa corticală pătrunde între piramide sub formă de coloane renale
 • substanţa medulară pătrunde în substanţa corticală formând razele medulare
 • între piramidele medulare sunt situate arterele arcuate

Question 28

Question
Celulele tubului contort proximal al nefronului asigură funcţia de:
Answer
 • filtraţie şi formare a urinei primare
 • reabsorbţie din urina primară în sânge a proteinelor şi glucozei, parţial a apei şi electroliţilor
 • numai reabsorbţia apei şi electroliţilor
 • sinteză a reninei
 • acidulare a urinei

Question 29

Question
Tubul contort distal al nefronului se deschide în:
Answer
 • canalul papilar
 • substanţa medulară
 • coloanele renale
 • tubul colector
 • razele medulare

Question 30

Question
Unitatea morfofuncţională a rinichilor este:
Answer
 • substanţa corticală
 • substanţa medulară
 • nefronul
 • lobulul renal
 • corpusculul renal
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Bulbul rahidian, puntea, cerebelul – conformație externă, structură
T Adela
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Biochimie 101-120
Rodion Stoev