NAMAZ KE MASAEEL {TEST-3}

Asiya Abdul Raoof
Quiz by Asiya Abdul Raoof, updated 4 months ago
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 5 years ago
2215
0

Description

The fundamentals of PRAYER
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Q1. Bani Israel ko ghulami mein kahan masjid banane ka hukum mila ?
Answer
 • Har mohallay mein
 • Apne gharon mein
 • Bheed bhaad se dur

Question 2

Question
Q2. Sub se pehle Taqwa par kis masjid ki bunyad rakhi gai ?
Answer
 • Masjid-e-Nabawi
 • Masjid-e-Qiblatain
 • Masjid-e-Quba

Question 3

Question
Q3. Jo Allah ki raza ke liye masjid banayga Allah uske liye waisa hi ghar banayga :-
Answer
 • Dunya mein
 • Jannat mein
 • Jannat aur dunya dono mein

Question 4

Question
Q4. Mohallay mein masjid banai jae, unhe saaf sutra aur ____________ rakha jae.
Answer
 • Hawa daar
 • Khushbodaar
 • Roshan

Question 5

Question
Q5. Masjid mein tijaarat aur kisi cheez ki ghumshudgi ka aylaan kiya jasakta hai.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Ghumshudgi ka aylaan kiya jasakta hai

Question 6

Question
Q6. Hume khubsurat aur manqash (piece of art) masajid ta'amir karne ka hukum mila hai ?
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Malum nahi

Question 7

Question
Q7. Masjid ki safai aur dekh bhaal _______________ hai.
Answer
 • Farz
 • Sunnat
 • Wajib

Question 8

Question
Q8. Khubsurat aur phool daar chadr (printed) par namaz padh kar Nabi (s.a.w.s) ne kya mehsus kiya ?
Answer
 • Pasand farmaya
 • Pasand na farmaya
 • Khushgawaar

Question 9

Question
Q9. Masjid Allah (s.w.t) ki pasandida jaghe hai, jabke badtareen jaghe kya hai ?
Answer
 • Bazaar
 • Khushi ki mehfile
 • Gham ki majlis

Question 10

Question
Q10. Kacchi piyaaz aur lehsun (onion & garlic) kha kar masjid mein ane se koi harj nahi ?
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Malum nahi

Question 11

Question
Q11. Tamaam anbiya ke liye zameen ko masjid aur matti ko paak karne wali banaya hai ?
Answer
 • Sahih
 • Anbiya Bani Israel ko ye sahulat di gai
 • Sirf Nabi (s.a.w.s) ke liye khaas hai

Question 12

Question
12. Masjid-e-Nabawi mein namaz ka sawab baqi tamaam masajid (except Masjid-e-Haraam) ke muqable mein kitne gunah zyada hai ?
Answer
 • 100 gunah
 • 500 gunah
 • 1000 gunah

Question 13

Question
Q13. Masjid-e-Haraam, Masjid-e-Nabawi aur Masjid-e-Aqsa ke alawa kisi aur masjid ke liye namaz aur ziyarat ke sawab ki niyaat se safr ikhtiyar karna kaisa hai ?
Answer
 • Bais ajr hai
 • Jaiz nahi hai
 • Koi harj nahi

Question 14

Question
Q14. Masjid-e-Quba mein namaz padhne ka sawab kis ke barabar hai ?
Answer
 • 1000 namazon
 • Umrah
 • 50 namazon

Question 15

Question
Q15. Qabron par masjid banwane se mana kiya gaya hai.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Koi harj nahi

Question 16

Question
Q16. Har Jumah ke Jumah qabrastaan jakar waldain ke liye dua karne se unki maghfirat hojati hai ?
Answer
 • Ye Mauzu hadith hai
 • Ye Sahih hadith hai
 • Ye Hasan hadith hai

Question 17

Question
Q17. Masjid mein dakhil hone aur nikalte waqt ki masnoon duaein hume sikhai gai hai.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Sirf dakhile ki dua sabit hai

Question 18

Question
Q18. Masjid mein hudood bhi nafiz kiye jasakte hai.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Baaz halat mein aisa kiya ja sakta hai

Question 19

Question
Q19. Azaan ki awaaz masjid mein sunkar baghair namaz padhe nahi nikla ja sakta.
Answer
 • Sahih
 • Galat
 • Koi harj nahi

Question 20

Question
Q20. Masjid ta'amir karwa dena hi kafi nahi. Masjid ki dekh bhal aur ______________________ bhi humari zimedari hai.
Answer
 • Unko abaad karna
 • Unka pehra dena
 • Dono jawabat durust hai
Show full summary Hide full summary

Similar

NAMAZ KE MASAEEL {TEST-5}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-2}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-4}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-18}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-13}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-8}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-1}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-7}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-12}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-10}
Asiya Abdul Raoof
NAMAZ KE MASAEEL {TEST-14}
Asiya Abdul Raoof