DS-101

Seb Jansen
Quiz by Seb Jansen, updated more than 1 year ago
Seb Jansen
Created by Seb Jansen about 6 years ago
152
0

Description

Studying on steroids

Resource summary

Question 1

Question
Java kent zowel de == operator als de equals methode om gelijkheid te testen. Welke van de volgende uitspraken zijn waar?
Answer
 • Als equals() niet wordt overriden in klasse A. dan is voor twee instanties a en b van die klasse a.equals(b) niet gedefinieerd.
 • equals() wordt gedefinieerd in Object
 • Als x == y dan ook x.equals(y)
 • Als x.equals(y) dan is ook x == y.

Question 2

Question
Polymorfisme wordt gezien als een belangrijk kenmerk in object oriented programming. Welke van de volgende uitspraken is NIET overeenkomstig met het principe van polymorfisme?
Answer
 • Een array kan references bevatten naar objecten van verschillende klassen.
 • Van een klasse kun je verschillende soorten objecten instantieren.
 • Een methode kan objecten van verschillende typen teruggeven (return).
 • Objecten van verschillende klassen kunnen meegegeven worden aan dezelfde methode.

Question 3

Question
Er is een klasse waar elke klasse altijd van erft. Welke klasse is dat?
Answer
 • Class
 • Interface
 • Object
 • Abstract

Question 4

Question
Noem twee voordelen van het gebruik van ADT's. Het is makkelijker om op een [blank_start]hoog[blank_end] niveau software te bouwen. Code wordt als gevolg makkelijker te begrijpen en te [blank_start]testen[blank_end]. In vele gevallen zorgt het voor een hogere graad van [blank_start]productiviteit[blank_end].
Answer
 • testen
 • hoog
 • productiviteit

Question 5

Question
Welke van de volgened uitspraken is/zijn waar? 1. Een recursieve functie meot altijd een resultaat naar de caller terug geven. 2. Een recursieve functie roept altijd zichzelf direct of indirect aan.
Answer
 • 1 waar, 2 waar
 • 1 onwaar, 2 waar
 • 1 waar, 2 onwaar
 • 1 onwaar, 2 onwaar

Question 6

Question
Bekijk de volgende methode: public int fun(int n, int k){ if (k == 0){ return n; } else { return fun(k, n % k); } } Wat is het resultaat van de aanroep fun(40, 16)?
Answer
 • 16
 • 1
 • 24
 • 8

Question 7

Question
Het uitrekenen van een vermenigvuldiging a * b kan recursief worden gedefinieerd. Welke definitie is de juiste?
Answer
 • a * 1 = a, en a * b = a * (b - 1) + b
 • a * 0 = a, en a * b = a * (b - 1) + b
 • 1 * b = b, en a * b = (a - 1) * b + b
 • a * 0 = 0, en a * b = a * (b + 1) + a

Question 8

Question
Wat is de uitvoer van de aanroep print(2) met de volgende definitie van de methode print()? void print(int i) { for (int t = 0; t < i; t++) System.out.println(i); if (i > 1){ System.out.print("Y"); print(i-1); } for (int t = 0; t < i; t++) System.out.print(i); } Answer: [blank_start]22Y1122[blank_end]
Answer
 • 22Y1122

Question 9

Question
Bekijk de volgende functie: publci void fun(int a, int b){ if (a < b) { fun(a + 1, b); } System.out.println(a + "-" + b): } Wat is de resultaat van de aanroep fun(1,5)? [blank_start]5-5[blank_end] [blank_start]4-5[blank_end] [blank_start]3-5[blank_end] [blank_start]2-5[blank_end] [blank_start]1-5[blank_end]
Answer
 • 5-5
 • 4-5
 • 3-5
 • 2-5
 • 1-5

Question 10

Question
Bij de implementatie van een Linked List zijn een Link klasse en een LinkList klasse gemaakt. De Link klasse heeft de variabelen: String name; Link next; De LinkList klasse heeft de variabelen: Link first; Link last; Hier is sprake van een:
Answer
 • Iterator List
 • Double-Ended List
 • Doubly Linked List
 • Singly Linked List

Question 11

Question
De interface java.util.Iterator<Item> belooft een aantal methodes. Welke zijn dat?
Answer
 • boolean isEmpty();
 • Item next();
 • boolean hasNext();
 • public void nextItem();

Question 12

Question
Wat is de uitvoer van deze LinkedListApp? Wat wordt er getoond op het uitvoerscherm? /* class Link */ class Link { public int iData; public int dData; public Link next; } public Link(int id, int dd) { iData = id; dData = dd; } public void displayLink(){ System.out.print(dData); } class LinkList { private Link first; public LinkList(){ first = null; } public void insertFirst(int id, int dd) { Link newLink = new Link(id, dd); newLink.next = first first = newLink; } public void displayList() Link current = first; while (current != null){ current.displayLink(); current = current.next; } } } class LinkApp { public static void main(Stringp[ args) { LinkList theList = new LinkList(); theList.insertFirst(1, 3); theList.insertFirst(2,7); theList.insertFirst(3, 2); theList.insertFirst(4, 9); } }
Answer
 • 9273
 • 3729
 • 1234
 • 4321

Question 13

Question
De acties van een gebruiker in een tekstverwerkingsprogramma, die met een undo button ongedaan kunnen worden gemaakt, kun je het este opslaan en verwerken met:
Answer
 • Stack
 • Queue
 • Priority Queue
 • Deque

Question 14

Question
Gegeven een stack Stack<Item> met methoden void push(Item) en Item pop(). We willen aan deze class een methode Item peek() toevoegen. Deze methode meoet het bovenste element van de stack terug geven zonder het er vanaf te halen. Item peek() { ... } Welke code moet op de stippeltjes? Maak gebruik van de methoden push en pop. Ga er vanuit dat de stack niet leeg is. [blank_start]stack.push(last);[blank_end]
Answer
 • stack.push(last);

Question 15

Question
Wat is de output van de volgende code: int[] list = {3, 1, 4, -1, -1, 1, 5, -1, 9}; Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>(); for (int number : list) { for (int number : list) { if (number != -1){ stack.push(number); } else { System.out.print(stack.pop()); } } Answer: [blank_start]415[blank_end]
Answer
 • 415
Show full summary Hide full summary

Similar

Databases 2
Wendy Schneider
OCR Chemistry - Atoms, Bonds and Groups (Definitions)
GwynsM
C2 - Formulae to learn
Tech Wilkinson
OCR AS Biology - Lipids
Chris Osmundse
Basic Physics Concepts
Andrea Leyden
English Literary Terminology
Fionnghuala Malone
Plant and animal cells
charlotteireland
Frankenstein by Mary Shelley
nina.stuer14
ExamTime Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Plant Anatomy Quiz
Kit Sinclair
Regular Verbs Spanish
Oliver Hall