La Ciutat Medieval

Meritxell Urbano
Quiz by Meritxell Urbano, updated more than 1 year ago More Less
Meritxell Urbano
Created by Meritxell Urbano almost 4 years ago
31
0
0

Description

Test de la unitat La ciutat Medieval 2n ESO
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Quines d'aquestes innovacions van fer possible l'augment de la producció agrícola?
Answer
 • La rotació triennal
 • Els fems d'animals
 • La rotació biennal
 • Els molins d'aigua i de vent

Question 2

Question
En què consisteix la rotació triennal?
Answer
 • La rotació triennal consisteix en dividir un terreny en tres parcel·les i cultivar cereals, llegums i enciams en cada una d'aquestes parcel·les.
 • La rotació triennal consisteix en dividir un terreny en tres parcel·les, i cada any alternar el terç que es deixa en guaret, amb els terços per conrear cereals i lleguminoses.
 • La rotació triennal consisteix en deixar la terra en guaret durant tres anys.
 • La rotació triennal consisteix en alternar cada tres anys el conreu de cereals, llegums i hortalisses.

Question 3

Question
Digues si la següent afirmació és certa o falsa: "L'increment de la producció agrícola va permetre millorar l'alimentació de la població, i això va fer que augmentés la resistència a les malalties. Aquest canvi va originar un augment de la població."
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Les ciutats medievals estaven completament envoltades per...
Answer
 • Fosses
 • Muralles
 • Castells
 • Esglésies

Question 5

Question
Els carrers de les ciutats medievals acostumaven a ser:
Answer
 • Amplis i nets
 • Amplis i bruts
 • Estrets i bruts
 • Estrets i nets

Question 6

Question
Quins dels següents edificis podries trobar en una ciutat medieval?
Answer
 • Mas
 • Palau
 • Catedral
 • Llotja

Question 7

Question
El call era el barri on habitava la població de religió musulmana.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Els incendis eren freqüents i es propagaven ràpidament perquè les cases eren de fusta i estaven molt pròximes les unes amb les altres.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
La ciutat medieval es va convertir en un [blank_start]centre de producció[blank_end] d'objectes manufacturats. Els artesans d'un mateix ofici acostumaven a viure al mateix [blank_start]carrer[blank_end], que rebia el nom de l'activitat que s'hi feia: argenters, oller, tintorers, flassaders... Els artesans de cada ciutat s'organitzaven en [blank_start]gremis[blank_end] per oficis, per protegir-se de la [blank_start]competència[blank_end] dels artesans d'altres llocs i per supervisar la producció. Dins del gremi hi havia una [blank_start]jerarquia[blank_end] molt rígida: primer s'havia de ser [blank_start]aprenent[blank_end], al cap d'uns anys es passava a ser [blank_start]oficial[blank_end] i, finalment, a [blank_start]mestre[blank_end] artesà, que ja podia tenir el seu propi [blank_start]taller[blank_end] i disponia d'eines pròpies. El tallers eren, a la vegada, l'habitatge del mestre artesà. El gremi es preocupava de mantenir unes [blank_start]normes[blank_end]: cap artesà no podia fer el seu ofici sense permís del gremi, i tots els artesans havien de treballar les mateixes [blank_start]hores[blank_end]. A més, el gremi controlava la quantitat i la qualitat dels articles que es produïen i es fixava el [blank_start]preu[blank_end] final.
Answer
 • carrer
 • centre de producció
 • gremis
 • competència
 • jerarquia
 • aprenent
 • oficial
 • mestre
 • taller
 • normes
 • hores
 • preu

Question 10

Question
Quin nou grup social va sorgir i va anar adquirint més importància a les ciutats?
Answer
 • Noblesa
 • Monjos
 • Artesans
 • Burgesia

Question 11

Question
Quins canvis culturals es van originar amb el ressorgiment urbà?
Answer
 • Els llibres de viatges
 • La creació de les universitats
 • L'aparició de nous instruments musicals
 • La literatura en llengua vernàcula

Question 12

Question
Les obres medievals més rellevants escrites en llengua catalana són la Crònica de Jaume I i les obres de Ramon Llull.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
La universitat més antiga d'Europa és la Universitat de [blank_start]Bolonya[blank_end].
Answer
 • Bolonya

Question 14

Question
Quin nom rep la ruta comercial del Mar Bàltic?
Answer
 • Seda
 • Hansa
 • Trebisonda
 • Bruges

Question 15

Question
Llegeix el següent text i digues quin tipus de docuement és: "En nom de Déu, amén. EL 13 d'octubre del 1360, jo Jacobo Gabriel de Bruges, et saludo Tomás Basin. En nom meu pagaràs a Marco Contarini a Venècia, el pròxim 13 de desembre, dos-cents ducats d'or que jo he rebut a Bruges de la mà de Piero de Bon com a pagament de les mercaderies (draps) rebudes al port d'aquesta ciutat. Que Déu et guardi. Amén."
Answer
 • Norma gremial
 • Mals usos
 • Carta de privilegi
 • Lletra de canvi

Question 16

Question
Els documents on els monarques reconeixien la condició de lliures als habitants d'una ciutat, atorgaven el dret d'establir el seu propi govern i oferien permisos per obrir mercats rebien el nom de...
Answer
 • Mals usos
 • Cartes de privilegi
 • Parlaments
 • Cartes de franquesa

Question 17

Question
Quan va arribar la pesta a Europa?
Answer
 • 1350
 • 1290
 • 1347
 • 1331

Question 18

Question
Fixa't en la següent gràfica i acaba la frase: La causa de la crisi demogràfica a Anglaterra va ser la [blank_start]Pesta Negra[blank_end].
Answer
 • Pesta Negra

Question 19

Question
Quins factors van provocar la crisi que es va desencadenar a la Baixa Edat Mitjana (s. XIV)?
Answer
 • Les males collites
 • Les guerres entre senyors feudals
 • La lliga hanseàtica
 • La Pesta Negra

Question 20

Question
L'art gòtic va néixer a Itàlia a mitjan del segle XII i es va estendre per Europa al llarg del segle XIII.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Tema 5: La Unión Europea
Joaquín Ruiz Abellán
La Unión Europea
Diego Santos
¿Cuánto sabes de la Unión Europea?
Tic Magis
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Test sobre Los Reyes Católicos - La Organización del Estado
maya velasquez
Las Ciencias Sociales
paolaf_mata99
Test de Inglés para la Prepa Abierta 3
Raúl Fox
La Segunda Guerra Mundial - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Las Ciencias Sociales
Ana Llorach
Test ciencias sociales y competencias
crisferroeldeluna
Test de Física - Selectividad
Virginia Vera