Övningsprov trafik

Description

Övningsprov för trafikfrågor
Emelie Forsell
Quiz by Emelie Forsell, updated more than 1 year ago
Emelie Forsell
Created by Emelie Forsell almost 7 years ago
329
1

Resource summary

Question 1

Question
Vid vilken ålder går kraven för när hjälm ska användas på cykel?
Answer
 • Under 12 år
 • Under 13 år
 • Under 15 år
 • Under 18 år

Question 2

Question
Medhjälp till rattfylleri är inte straffbart. Kryssa i rutan - om det är sant eller falskt:
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Ett körkort kan vara förenat med ett visst villkor. Vad betyder följande villkorskoder? 96 = [blank_start]Utökad behörighet B[blank_end] 78 = [blank_start]Automatväxel[blank_end] 01.06 = [blank_start]Glasögon eller kontaktlinser[blank_end] 100 = [blank_start]Prövotid[blank_end] 107 = [blank_start]Alkolås[blank_end]
Answer
 • Automatväxel
 • Utökad behörighet B
 • Prövotid
 • Alkolås
 • Glasögon eller kontaktlinser

Question 4

Question
Finns det några tillåtna färder med ett fordon som är belagt med körförbud?
Answer
 • Nej
 • Ja endast till besiktningen
 • Ja endast till verkstad
 • Ja både till verkstad och besiktning

Question 5

Question
Vilken maxhastighet har en moped klass 2 ?
Answer
 • 20 km/h
 • 25 km/h eller 30 km/h
 • 35 km/h
 • 40 km/h
 • 45 km/h
 • 50 km/h

Question 6

Question
Finns det några tillåtna färder med ett avställt fordon?
Answer
 • Nej
 • Ja endast till verkstad
 • Ja endast till besiktning
 • Ja både till verkstad och besiktning

Question 7

Question
Vad står INVIT för? [blank_start]Insatser mot Vaneförbrytare I Trafiken[blank_end]
Answer
 • Insatser Mot Vaneförbrytare I Trafiken

Question 8

Question
Om en bil är oförsäkrad finns det inget straffansvar i form av böter. Är det sant eller falskt?
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Vilken bokstav skall stå på ditt körkort under förarbehörighet om du vill framföra följande fordon/fordonskombinationer? Moped klass 1: [blank_start]AM[blank_end] Lätt motorcykel: [blank_start]A1[blank_end] Motorcykel = [blank_start]A[blank_end] Personbil med tung släp = [blank_start]BE[blank_end] Tung lastbil = [blank_start]C[blank_end] Buss tung) = [blank_start]D[blank_end] Buss med tungt släp = [blank_start]DE[blank_end]
Answer
 • AM
 • A1
 • A
 • BE
 • C
 • D
 • DE

Question 10

Question
SMADIT, är en samverkan mellan myndigheter för att erbjuda den som rapporterats för rattfylleri professionell hjälp. Hur många procent av alla rattfyllerister lider av ett missbruk?
Answer
 • 30 %
 • 40 %
 • 50 %
 • 60 %
 • 70 %
 • 80 %
 • 90 %

Question 11

Question
Vad är rätt om penningböter?
Answer
 • Penningböter används vid lite allvarligare brott. Antalet penningböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är och penningböters storlek är beroende av din inkomst.
 • Penningböter används mest vid mindre förseelser. Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är. Din inkomst har alltså inte någon betydelse för penningböternas storlek.

Question 12

Question
Alkoholrattfylleri är straffbart enligt lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Vad är det straffbara värdet i utandningsluften gällande: Rattfylleri: [blank_start]0,1[blank_end] mg/ L Grovt rattfylleri: [blank_start]0,5[blank_end] mg/L
Answer
 • 0,1
 • 0,5

Question 13

Question
Nedan följer några exempel på beteenden som bör leda till ansvar enligt TBL 1 §. Kryssa i den rutan som inte bör leda till ansvar.
Answer
 • Brott mot oskyddade trafikanter
 • Förare i uttröttat tillstånd
 • Trafikfarliga omkörningar (övergångställe, skymd sikt osv)
 • Sammanstötningar i tätort pga bristande uppmärksamhet
 • Allvarliga hastighetsöverträdelser
 • Allvarliga brister på fordon (bromsar, ratt osv)
 • Kört mot rött ljus/stoppplikt (beroende på sikt, trafikläge osv)

Question 14

Question
Från 16 år får du ta körkort för lätt motorcykel. Från vilken ålder får du börja övningsköra? [blank_start]14 år[blank_end]
Answer
 • 14 år
 • 14 år och 6 månader
 • 15 år
 • 15 år och 9 månader
 • 16 år

Question 15

Question
Hastighetsrapportering ska ske från [blank_start]6[blank_end] km över tillåten gräns
Answer
 • 6

Question 16

Question
När ska man använda vinterdäck? Grundregeln är [blank_start]1 december[blank_end] till [blank_start]31 mars[blank_end] om det råder vinterväglag. Finns dock några undantag som t.ex. [blank_start]provkörning, färd till besiktningsorgan[blank_end], vid körning med saluvagnslicens för demonstration vid försäljning osv
Answer
 • 1 december
 • 31 mars
 • provkörning, färd till besiktningsorgan

Question 17

Question
Mellan vilka datum får dubbdäck användas? [blank_start]1 oktober[blank_end] till [blank_start]15 april[blank_end]
Answer
 • 1 oktober
 • 15 april

Question 18

Question
Är det sant eller falskt att: Med dubbade däck på bilen måste du inte ha dubbade däck på släpet.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Vid vilka hastighetsöverträdelser på 10-30 vägar samt 40-120 vägar ska en polisman omhänderta ett körkort? På 10-30 väg från [blank_start]21km/h[blank_end] för fort 40-120 väg från [blank_start]31km/h[blank_end] för fort
Answer
 • 21 km/h
 • 31 km/h

Question 20

Question
En personbil som har användningsförbud, vad är grunden till användningsförbudet?
Answer
 • På grund av brister på fordonet
 • På grund av att bilen inte är besiktad inom föreskrivet datum
 • På grund av att fordonsskatten inte är betald.

Question 21

Question
Vad betyder de tecken polismannen gör? Bild 13.1.1 [blank_start]Stopp för trafik fram- och bakifrån.[blank_end] Bild 13.1.2 [blank_start]Kör fram[blank_end] Bild 13.2.1 [blank_start]Minska hastigheten[blank_end] Bild 13.2.2 [blank_start]Stopp[blank_end]
Answer
 • Stopp för trafik fram- och bakifrån.
 • Kör fram
 • Minska hastigheten
 • Stopp

Question 22

Question
I FAP 333-3 står det om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken; Vem får besluta om och genomföra ögonundersökning?
Answer
 • Endast en polis med fem års erfarenhet
 • Endast en polis som med godkänt resultat har genomgått särskild utbildning får besluta om och genomföra ögonundersökning
 • Endast en polis på trafikavdelningen
 • Endast en polis efter beslut av behörig FU-ledare.

Question 23

Question
Vad är detta för typ av registreringsskylt? Svar: [blank_start]Provisorisk registreringsskylt[blank_end]
Answer
 • Provisorisk registreringsskylt

Question 24

Question
En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka. Sant eller falskt?
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Vad betyder dessa skyltar? Skriv rätt siffra efter namnet. Taxiskylt: [blank_start]4[blank_end] Saluvagnsskylt: [blank_start]3[blank_end] Tävlingsskylt: [blank_start]1[blank_end] Tillfällig registreringsskylt (interimsskylt): [blank_start]5[blank_end] Skylt för beskickningsfordon (diplomatfordon): [blank_start]2[blank_end] Militärskylt : [blank_start]6[blank_end]
Answer
 • 4
 • 3
 • 1
 • 5
 • 2
 • 6

Question 26

Question
Du ska rapportera en hastighetsöverträdelse med en obot. Den kod som ska användas är 170 C. Måste du fylla i några uppgifter på blankettens baksida? Svar: [blank_start]Ja, mätmetoden[blank_end]
Answer
 • Ja, mätmetoden och hastigheten

Question 27

Question
Föreläggande av ordningsbot (OBOT) är böter som utfärdas av ....?
Answer
 • Polis, åklagare, tull eller kustbevakningen.
 • Polis eller åklagare.
 • Polis.

Question 28

Question
Mätning med metoden efterföljande. Hur lång körsträcka ska polisen köra efter, minst [blank_start]100 meter[blank_end] ? Polisen ska rapportera på en konstant hastighet på helt 10-tal. Vid samma avstånd skall ett avdrag om minst [blank_start]15[blank_end] km/h göras Vid ökande avstånd skall ett avdrag om minst [blank_start]10[blank_end] km/h göras
Answer
 • 100 meter
 • 200 meter
 • 300 meter
 • 400 meter
 • 500 meter
 • 600 meter
 • 700 meter
 • 800 meter
 • 900 meter
 • 10
 • 15
 • 20
 • 5
 • 10
 • 5
 • 15
 • 20

Question 29

Question
EU/EES-utfärdat körkort: får köra i Sverige på obegränsad tid, är giltigt i Sverige så länge det är giltigt i landet där det är utfärdat och inte har bytts mot ett svenskt. Körkortet är giltigt även om du är folkbokförd i Sverige.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
Vägtrafikolyckor med personskada är ett stort folkhälso- och samhällsproblem. Det är därför viktigt att få så bra information som möjligt om inträffade olyckor. Syftet med de insamlade uppgifterna om vägtrafikolyckor med personskada är bl a att skapa underlag som... Ett av alternativen är fel, kryssa i den rutan.
Answer
 • Stödjer trafiksäkerhetsarbetet på nationell, regional och lokal nivå och som gör det lättare att vidta trafiksäkerhetsåtgärder
 • Ser till hur man ska kunna utveckla bilar så de blir mer trafiksäkra.
 • Ligger till grund för information till myndigheter, forskare, massmedia och allmänhet om trafiksäkerhetsläget
 • Kan sammanställas till officiell nationell och internationell statistik

Question 31

Question
Om en polisman stoppar ett fordon där föraren visar sig vara alkoholpåverkad. Vid vilken gräns ska polisen omhänderta körkortet vid rattfylleri? Från [blank_start]0,16[blank_end] milligram alkohol per liter utandningsluft. Beslut om omhändertagande får fattas av polismyndighet. Vilka mer får fatta ett sådant beslut? [blank_start]Åklagare, Tullverket[blank_end] och [blank_start]Kustbevakningen[blank_end]. När ett körkort omhändertagits, ska det skickas in till ? [blank_start]Transportstyrelsen[blank_end] som prövar återkallelse
Answer
 • 0,16
 • Åklagare, Tullverket
 • Kustbevakningen
 • Transportstyrelsen

Question 32

Question
En buss är en bil inrättad för mer än 8 passagerare?
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
Vad är hastighetsbegränsningar för släp- eller husvagn? Högst [blank_start]80[blank_end] km/h med bromsad släp- eller husvagn. Obromsad släp- eller husvagn (totalt högst 750 kg) på villkor: - att totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller - att släp- eller husvagn är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt. Högst [blank_start]40[blank_end] km/h med: obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 40 kg) - om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller - om släp eller husvagn är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.
Answer
 • 80
 • 40

Question 34

Question
Vad står denna skylt för? [blank_start]Farligt gods[blank_end]
Answer
 • Farligt gods

Question 35

Question
En cykel är enligt Trafiklagstiftningen ett fordon. Sant eller falskt?
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
? , vikten (massan) hos ett fordon inklusive förare, bränsle och olja. Välj rätt svar nedan som ska ersätta frågetecknet.
Answer
 • Bruttovikt
 • Tjänstevikt
 • Maxlast
 • Totalvikt

Question 37

Question
Om vi som poliser är osäkra på vi har en moped som är klass 1 eller klass 2 och den saknar reg.skylt, hur gör vi då lättast?
Answer
 • Vi litar på vad föraren säger att det är för klass.
 • Vi drar ett varv och provkör för att se hur fort den går samt letar efter ISSI- nr
 • Vi chansar på något av alternativen då det är sak samma vilket det är.

Question 38

Question
Vad finns det för möjlighet för en polisman att omhänderta bilnycklar vid en misstanke om att rattfylleribrott kommer begås? Enligt [blank_start]PL 20 a §[blank_end] i syfte att förhindra fortsatt färd om det finns konkreta omständigheter att rattfylleri kommer begås. Polisman kan då tillfälligt omhänderta bilnycklar i [blank_start]max 6 h[blank_end]
Answer
 • PL 20 a §
 • PL 22 §
 • PL 24 a §
 • max 6 h
 • max 9 h
 • max 24 h
 • max 48 h

Question 39

Question
Vad är de lagstadgade minimikraven gällande mönsterdjup för: Sommardäck: [blank_start]1,6 mm[blank_end] Vinterdäck: [blank_start]3 mm[blank_end]
Answer
 • 1,6 mm
 • 3 mm

Question 40

Question
OBOT: Vad blir den slutliga bötessumman om du har följande omständigheter att ta hänsyn till vid rapporteringstillfället? -förare ej använt bilbälte -fordonet har ej vinterdäck och det är vinterväglag en dag i februari. Svar: Summan blir [blank_start]2100[blank_end] kr
Answer
 • 2100
Show full summary Hide full summary

Similar

AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia
A level Computing Quiz
Zacchaeus Snape
GCSE Biology Quiz
Andrea Leyden
Geography: Population
ameliaalice
GCSE REVISION TIMETABLE
Joana Santos9567
AQA Biology B2 Unit 2.1 - Cells Tissues and Organs
BeccaElaine
Japanese Hiragana
pangcaberte
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 1
Mike M
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 3 (66-90)
Brianne Wright
3MA114 Management_test 1/2
Jakub Beyr