1_1_Тест III клас Миналото на нашия народ – вариант I

Iliana Ilieva-Dabova
Quiz by Iliana Ilieva-Dabova, updated more than 1 year ago
3230
0
0

Description

Тест III клас Миналото на нашия народ – вариант I
Tags

Resource summary

Question 1

Question
1. Най-старите обитатели на българските земи били:
Answer
 • траки
 • българи
 • славяни

Question 2

Question
2. Кое било най-значимото тракийско царство:
Answer
 • Одриското
 • Българското
 • Византийското

Question 3

Question
3. Славяните били:
Answer
 • конен народ
 • земеделски народ
 • неумели във военните дела

Question 4

Question
4. С какво станал известен хан Омуртаг:
Answer
 • приел християнството
 • разбил рицарите кръстоносци
 • предприел мащабно сторителство

Question 5

Question
5. Кога братята Кирил и Методий създали славянската писменост:
Answer
 • през 811 г.
 • през 855 г.
 • през 681 г.

Question 6

Question
6. Попълнете пропуснатото:“ България приела ..... през 864 г. при управлението на хан ....“
Answer
 • християнството; Борис
 • вярата в Тангра; Крум
 • християнството; Симеон Велики

Question 7

Question
7. По времето на цар Симеон Велики столица на България станал град:
Answer
 • Охрид
 • Велики Преслав
 • Плиска

Question 8

Question
8. Българските земи били освободени от властта на Византия:
Answer
 • през 1187 г. от братята Асен и Петър
 • през 1018 г. от цар Самуил
 • през 1187 г. от цар Калоян

Question 9

Question
9. За кой владетел се отнася информацията:“ През 1230 г. сразил византийците при с. Клокотница. Бил първият български цар, който започнал да сече златни монети. “
Answer
 • цар Иван Александър
 • цар Калоян
 • цар Иван Асен II

Question 10

Question
10. На картината е изобразен:
Answer
 • патриах Евтимий
 • цар Симеон Велики
 • цар Иван Асен II

Question 11

Question
11. „История славянобългарска“ е написана:
Answer
 • през 1572 г. от Паисий Хилендарски
 • през 1762 г. от Паисий Хилендарски
 • през 1762 г. от Софроний Врачански

Question 12

Question
12. През 1870 г. султанът признал:
Answer
 • българските училища
 • българските книги
 • българската църква

Question 13

Question
13. Кой призовавал българите с оръжие в ръка да извоюват свободата си и организирал чета, с която преминал Дунав и се притекъл на помощ на въстаниците през 1876 г.:
Answer
 • Христо Ботев
 • Васил Левски
 • д-р Петър Берон

Question 14

Question
14. Кой бил избран за пръв български княз:
Answer
 • Борис III
 • Симеон II
 • Александър I Батенберг

Question 15

Question
15. За кой празник правим козунаци и боядисваме яйца:
Answer
 • 3 март
 • Великден
 • Коледа
Show full summary Hide full summary

Suggestions

1_Тест III клас Миналото на нашия народ – вариант II
Iliana Ilieva-Dabova
Тест III клас Миналото на нашия народ – вариант II
Iliana Ilieva-Dabova
Democracia y participación ciudadana
erika nathalia gomez atuesta
HISTORIA de ESPAÑA
Ulises Yo
Arte Egipcio
JOSE YONAMINE MORENO
Los Derechos de los niños
marcela_sosa17
Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Arte del Renacimiento
maya velasquez
Arte Egipcio
maya velasquez