1_Тест III клас Миналото на нашия народ – вариант II

Iliana Ilieva-Dabova
Quiz by Iliana Ilieva-Dabova, updated more than 1 year ago More Less
Iliana Ilieva-Dabova
Created by Iliana Ilieva-Dabova over 3 years ago
Iliana Ilieva-Dabova
Copied by Iliana Ilieva-Dabova over 3 years ago
3245
0
0

Description

Тест III клас Миналото на нашия народ – вариант II
Tags

Resource summary

Question 1

Question
1. Най-могъщата тракийска държава била създадена от:
Answer
 • славяните
 • одрисите
 • ромеите

Question 2

Question
2. Главният бог на славяните бил:
Answer
 • Перун
 • Христос
 • Тангра

Question 3

Question
3. Българите били:
Answer
 • земеделски народ
 • конен народ
 • добри пчелари

Question 4

Question
4. Българската държава на Долни Дунав била създадена от:
Answer
 • хан Аспарух през 681 г.
 • хан Омуртаг през 811 г.
 • хан Аспарух през 855 г.

Question 5

Question
5. Попълнете пропуснатото: „ По времето на .... били създадени първите писани закони. Докато бил владетел на България, ханът привлякъл в управлението на държавата ..... князе.“
Answer
 • хан Аспарух; византийските
 • хан Крум; славянските
 • хан Борис; българските

Question 6

Question
6. Охрид станал столица на българската държава по времето на:
Answer
 • цар Симеон Велики
 • цар Петър
 • цар Самуил

Question 7

Question
7. За кой владетел се отнася информацията: „ Третият от братята – ..., успял да върне на България земите на юг от Стара планина. През ... разгромил рицарите кръстоносци.“
Answer
 • цар Калоян; 1205 г.
 • цар Иван Асен II
 • цар Иван Шишман; 1393 г.

Question 8

Question
8. Посочете невярното за живота на монасите в манастирите:
Answer
 • изработвали книги
 • водели скромен живот в труд и молитви
 • всеки ден изпълнявали военни упражнения

Question 9

Question
9. Кога България паднала под властта на османците:
Answer
 • през 1396 г.
 • през 1393 г.
 • през 1230 г.

Question 10

Question
10. Изображението е на:
Answer
 • цар Иван Александър
 • Свети Иван Рилски Чудотворец
 • Свети Климент Охридски

Question 11

Question
11. За какво се разказва в „История славянобългарска“:
Answer
 • за славното минало на българския народ
 • за османските султани
 • за живота на българите през Новото време

Question 12

Question
„Рибен буквар“ бил създаден:
Answer
 • през 1824 г. от д-р Петър Берон
 • през 1824 г. от Неофит Рилски
 • през 1876 г. от Софроний Врачански

Question 13

Question
13. Кой създал мрежа от тайни комитети за подготовка на народа за всеобщо въстание:
Answer
 • Васил Априлов
 • Христо Ботев
 • Васил Левски

Question 14

Question
14. След Освобождението България била обявена за:
Answer
 • кралство
 • княжество
 • царство

Question 15

Question
15. Национален празник на Република България е:
Answer
 • 3 март
 • Коледа
 • 24 май
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de la Ética
hectorleyva
La Guerra Fría y la formación del mundo bipolar
Maitane Gajate
Independencia de los paises latinoamericanos
Estefani Tretto
Guerra civil española
Saul Barrios Guz
Historia de la musica
nolo
México durante 1920-1940
osca_rin_a1997
Útiles de la Prehistoria
María Ruiz
HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA III
carpineitor100
EXAMEN FINAL DE Historia de México
Karen Cetina Pas
Tema 1: La filosofía presocrática
damnedthoughts
Prehistoria de la Península Ibérica. Apuntes
Javier de la Cruz