Repàs llibre Òpera Romàntica - Alemanya i França

Juli Garola
Quiz by Juli Garola, updated more than 1 year ago
Juli Garola
Created by Juli Garola over 4 years ago
5
0

Description

Recopilació de anècdotes sobre Wagner i estil Francès

Resource summary

Question 1

Question
Quin nom rep el tipus d'òpera proposada per Richard Wagner com d'estil propi ?
Answer
 • Ballad-Òpera
 • Òpera Ballet
 • Drama Total
 • Belcanto
 • Verismo
 • Sprechgesang
 • Òpera de Beijing

Question 2

Question
Que va voler dir Santiago Rusiñol amb la frase " En les òperes de Wagner, tot va bé fins que s'asseuen a la pedra"?
Answer
 • Que el públic necessita tocar pedres per entendre les òperes de Wagner
 • És la cara que li queda al públic quan escolta la durada d'aquestes òperes
 • Quant apareixia un personatge de l'òpera que s'asseia (paisatges rocosos) podia estar cantant molts minuts.
 • Els personatges de les òperes de Wagner són durs com a pedres
 • Els temes que treballa R. Wagner estan sempre relacionats amb materials durs.

Question 3

Question
En quina òpera de Wagner i a diferència de l'òpera Italiana , ens presenta com exemple un duet amorós que els dos personatges canten sense pausa durant 45 minuts
Answer
 • L'Holandes Herrant
 • Sigfried
 • Les Valquiries
 • Tristany i isolda
 • Tannhäuser

Question 4

Question
Característiques de l'òpera Wagneriana ( resposta múltiple)
Answer
 • Text lligat al diàleg instrumental de l'orquestra
 • Balls reforcen l'esperit jovial del compositor
 • Òperes cantades exclusivament en Italià perpetuant la tradició acadèmica del compositor
 • Frases amb cèl•lules melodicorítmiques significants nomenades Leitmotivs
 • Temàtiques que reflecteixen la realitat dramàtica dels temps del Romanticisme

Question 5

Question
Quina finalitat té la creació del "Leitmotiv" en les òperes de Wagner que duren més de 4 hores.
Answer
 • Element d'embelliment i ornamentació de l'acció dramàtica
 • Guia del fil argumental amb la identificació auditiva dels personatges
 • Reclam per cridar l'atenció de l'inici i final de l'obra
 • Element que dona autonomia a l'acció interpretativa dels diferents instruments de l'orquestra

Question 6

Question
Quin és el màxim inconvenient per entendre tota la complexitat de l'obra de Wagner?
Answer
 • La complexitat harmònica de la seva música
 • Els seus ideals filosòfics basats en les teories del Superhome
 • En el seu esperit Revolucionari que no arribà a totes les classes socials
 • A la complexitat de la seva llengua: Alemany
 • Per la seva capacitat personal de fugitiu de la llei i furtiu fiscal

Question 7

Question
Quina va ser la màxima dificultat de la Societat Wagneriana Catalana amb l'obra de Wagner i la seva difusió?
Answer
 • La corrent Italiana que s'imposava a Catalunya
 • La corrent Francesa que dominava els estaments del govern
 • Els ideals filosòfics de R. Wagner que es contraposaven amb els catalans
 • La traducció apropiada al ritme i sonoritat de les seves obres
 • Les Melodies infinites que cansaven als oïents

Question 8

Question
Quin és el nom que engloba o integra la tetralogia
Answer
 • El senyor dels anells
 • L'anell de Murdock
 • L'anell del Niberlung
 • Tannhäuser
 • lohengreen

Question 9

Question
Aquesta obra que la va escriure en 26 anys , està formada per aquestes òperes
Answer
 • El capvespre dels Déus
 • Sigfried
 • L'or del Rin
 • L'holandès Herrant
 • El Hobbit
 • Els mestres cantors de Nüremberg
 • La Valquíria

Question 10

Question
Inicialment el drama musical era construït sobre la figura del personatge ....?
Answer
 • Wotan
 • Brunilda
 • Alberich
 • Sigfried

Question 11

Question
Quines són les fonts que utilitza Wagner per crear aquesta Tetralogia?
Answer
 • Daponte/ Rosseau i el raonament dels clàssics
 • La comèdia de l'art i els ideals filosòfics de Descartes i Plató
 • Els prototips romàntics i Feuerbach i Shopenhauer
 • Els ideals Romàntics i Kant i hHegel
 • Els ideals Postromàntics i Nietzsche

Question 12

Question
La tetralogia barreja episodis mítics extrets de la mitologia germànica i Russa
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
la influència de Shopenhauer es transmet al final del cicle amb una visió alegre i positiva de la crema dels mals esperits.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Quines d'aquestes característiques creus que s'adeqüen a la tetralogia
Answer
 • És una òpera que dura quasi 15 hores
 • Empra una orquestra brillant i generosa ( 100 instruments)
 • Utilitza el leitmotiv com un element dramàtic de reforç
 • Amb el leitmotiv podem seguir l'estat d'ànim dels personatges
 • Li va robar la idea a Tolkien
Show full summary Hide full summary

Similar

El Barroc a Europa
Adelaida Ibañez Ferrater
compositors
Adriana Planaguma
Orígens del Jazz
Ivan Jariod
Repàs llibre òpera
Juli Garola
2PR101 1.test - 8. část
Nikola Truong
2PR101 1.test - 9. část
Nikola Truong
Diagnostico Organizacional Mapa Conceptual
Andrea Varela
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Characters in "An Inspector Calls"
Steve Whitmill
Teorías de la educación
Juan Villegas