Przyrzeczenie ZHP ZHR

Wiktoria Ceglarska
Quiz by Wiktoria Ceglarska, updated more than 1 year ago
7
0
0

Description

Quiz on Przyrzeczenie ZHP ZHR , created by Wiktoria Ceglars on 16/05/2016.
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, i być posłużnym prawu [blank_start]harcerskiemu[blank_end]
Answer
 • harcerskiemu
 • Rzeczpospolitej

Question 2

Question
Mam szczerą [blank_start]wolę[blank_end]
Answer
 • Nadzieję
 • Wolę

Question 3

Question
[blank_start]Całym[blank_end] życiem
Answer
 • Całym
 • Całym swoim

Question 4

Question
Pełnić [blank_start]służbę[blank_end] Bogu i Polsce
Answer
 • Wartę
 • Służbę

Question 5

Question
[blank_start]Nieść chętną[blank_end] pomoc bliźnim
Answer
 • Nieść chętną
 • Nieść

Question 6

Question
I być [blank_start]posłużnym[blank_end] prawu harcerskiemu
Answer
 • posłużnym
 • uległą

Question 7

Question
Mam szczerą wolę
Answer
 • Całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce
 • Niech chętną pomoc bliźnim

Question 8

Question
Nieść chętną pomoc bliźnim
Answer
 • Całym życiem
 • I być posłużnym prawu harcerskiemu

Question 9

Question
Mam [blank_start]szczerą[blank_end] wolę
Answer
 • szczerą

Question 10

Question
[blank_start]Całym[blank_end] życiem
Answer
 • Całym

Question 11

Question
Pełnić służbę Bogu i [blank_start]Polsce[blank_end]
Answer
 • Polsce

Question 12

Question
Nieść chętną [blank_start]pomoc[blank_end] bliźnim
Answer
 • pomoc

Question 13

Question
A być [blank_start]posłużnym[blank_end] prawu harcerskiemu
Answer
 • posłużnym
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Modlitwa Harcerska ZHP ZHR
Wiktoria Ceglarska
Postacie zhp /Areska
Wiktoria Ceglarska
Hymn ZHP v.2
Wiktoria Ceglarska
Sznury ZHP cz.2 Szczepy
Wiktoria Ceglarska
Sznury ZHP cz.1 hufiec
Wiktoria Ceglarska
English Literature and Language A2 Key Words
Luke Davies
OCR Gateway GCSE - Biology B1
joshua6729
Spanish Subjunctive
MrAbels
Biology (B3)
Sian Griffiths
Stalin's Russia AS Notes
Asterisked
AQA Power and Conflict Poem Quotes
Holly Benson