လေ့ကျင့်ခန်း − ၂

U Nay Lin
Quiz by U Nay Lin, updated more than 1 year ago
U Nay Lin
Created by U Nay Lin almost 5 years ago
17
1

Description

ပထမတန်း မြန်မာစာ

Resource summary

Question 1

Question
လှည်းဘီးနွံထဲ[blank_start]ကျွံ[blank_end]နေသည်။
Answer
 • ကျွံ
 • ကျွန်
 • ကျွံ ့

Question 2

Question
ကူ၍ [blank_start]တွန်း[blank_end]ပေးကြပါ။
Answer
 • တွန်း
 • တွံ
 • လွန်း

Question 3

Question
[blank_start]လေးလွန်း၍[blank_end] မတွန်းနိုင်ဘူးလား။
Answer
 • လေးလွန်း၍
 • သေးလွန်း၍
 • ပေါ့လွန်း၍

Question 4

Question
[blank_start]ပြိုင်တူတွန်းလျှင်[blank_end] ရွေ ့နိုင်ပါသည်။
Answer
 • ပြိုင်တူတွန်းလျှင်
 • တစ်ယောက်တည်းတွန်းလျှင်
 • မြန်မြန်တွန်းလျှင်

Question 5

Question
နေမွန်း[blank_start]တည့်[blank_end]ပြီ။
Answer
 • တည့်
 • တဲ့
 • တိ

Question 6

Question
အပူရှိန် [blank_start]အလွန်[blank_end]ပြင်းသည်။
Answer
 • အလွန်
 • အလွံ
 • အလွန်း

Question 7

Question
လွန်လွန်[blank_start]ကျွံကျွံ[blank_end] မကစားရ။
Answer
 • ကျွံကျွံ
 • ကျွန်ကျွန်
 • ကျွမ်ကျွမ်

Question 8

Question
[blank_start]ခွန်အား[blank_end] ကုန်ခန်းမည်။
Answer
 • ခွန်အား
 • ခွံအား
 • ခွမ်အား

Question 9

Question
ပင်ပန်း[blank_start]နွမ်းနယ်[blank_end]မည်။
Answer
 • နွမ်းနယ်
 • နွန်းနယ်
 • နွမ်းနည်

Question 10

Question
ရိုးသား၍ ပညာထူးချွန်သူကို [blank_start]ချီးမွမ်း[blank_end]ရမည်။
Answer
 • ချီးမွမ်း
 • ချီးမွန်း
 • ချိန်းမွမ်း

Question 11

Question
အကျင့်[blank_start]ကောင်းမွန်သူ[blank_end]ကိုလည်း လူအများ နှစ်လိုကြသည်။
Answer
 • ကောင်းမွန်သူ
 • ကျေပွန်သူ
 • ထူးချွန်သူ

Question 12

Question
တာဝန်[blank_start]ကျေပွန်သော[blank_end] ကျောင်းသားကို ဆရာ မိဘများက သဘောကျသည်။
Answer
 • ကျေပွန်သော
 • ကြေပွမ်သော
 • ကျေပွမ်သော

Question 13

Question
နည်းလမ်းကောင်းများ [blank_start]ညွှန်ပြ[blank_end]ထားသည်
Answer
 • ညွှန်ပြ
 • ညွန်ပြ
 • သွန်ပြ

Question 14

Question
သီးနှံ[blank_start]ဖွံ့ဖြိုး[blank_end]မည်။
Answer
 • ဖွံ့ဖြိုး
 • ဖွန့်ဖြိုး
 • ဖွံပြိုး

Question 15

Question
ကိုင်းပင်တို့သည် [blank_start]ကျွန်းကိုမှီ[blank_end]၍ ရှင်သန်ကြသည်။
Answer
 • ကျွန်းကိုမှီ
 • ကျွန်းကိုမီ
 • ကျွမ်းကိုမီှ

Question 16

Question
ကျောင်းတက် [blank_start]မပျက်[blank_end]ပါစေနှင့်။
Answer
 • မပျက်
 • မပြက်
 • မတက်

Question 17

Question
ကျောင်း[blank_start]မှန်မှန်တက်[blank_end] စာမခက်။
Answer
 • မှန်မှန်တက်
 • မှန်မှန်ပျက်
 • မှန်မှန်ကျက်

Question 18

Question
[blank_start]မပျက်မကွက်[blank_end] စာကိုကျက်။
Answer
 • မပျက်မကွက်
 • မပျဲ့မကွဲ့
 • မပြက်မကွက်

Question 19

Question
အပျင်း[blank_start]မဖက်[blank_end] ညဏ်ထက်မြက်။
Answer
 • မဖက်
 • မဖျက်
 • မဖြက်

Question 20

Question
ထွန်စက်နှင့် [blank_start]ထွန်ယက်[blank_end]ပါ။
Answer
 • ထွန်ယက်
 • ထွန်ရက်
 • ထွံယက်

Question 21

Question
သီးနှံ[blank_start]အထွက်တိုး[blank_end]မည်။
Answer
 • အထွက်တိုး
 • မွေးမြူ
 • ထက်မြက်

Question 22

Question
ကြက် ငှက် ဝက် မွေးမြူလျှင် ဝင်ငွေ[blank_start]တိုးတက်[blank_end]မည်။
Answer
 • တိုးတက်
 • အထွက်တိုး
 • ဆုတ်ယုတ်

Question 23

Question
လင်းကြက်[blank_start]တွန်သံ[blank_end]ကြားရသည်။
Answer
 • တွန်သံ
 • ပြောသံ
 • အော်သံ

Question 24

Question
ငှက်ကလေးများ [blank_start]ပျံဝဲ[blank_end]နေကြသည်။
Answer
 • ပျံဝဲ
 • ပြန်ဝဲ
 • ပျင်ဝဲ

Question 25

Question
မြက်ခင်းပြင် [blank_start]စိမ်းစို[blank_end]နေသည်။
Answer
 • စိမ်းစို
 • စိန်းစို
 • စိမ်းဆို
 • ဆိန်းစို

Question 26

Question
အစာကို [blank_start]ညက်ညက်[blank_end]ဝါးပါ။
Answer
 • ညက်ညက်
 • မြန်မြန်
 • ဖြည်းဖြည်း

Question 27

Question
သမီး [blank_start]အတွက်[blank_end] ကစားစရာ ဝယ်လာလား မေမေ။
Answer
 • အတွက်
 • အတွန်
 • အတွင်

Question 28

Question
လူကြီးများကမေးလျှင် [blank_start]သွက်သွက်လက်လက်[blank_end] ဖြေပါ။
Answer
 • သွက်သွက်လက်လက်
 • ြဖည်းဖြည်းဆေးဆေး
 • နှေးတိနှေးကန်

Question 29

Question
နံနက်ချိန်ခါ [blank_start]နေထွက်[blank_end]လာပြီ။
Answer
 • နေထွက်
 • နေဝင်
 • မွန်းတည့်

Question 30

Question
အများအကျိုးငှာ [blank_start]ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူ[blank_end]ကို တွေ့ရခဲသည်။
Answer
 • ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူ
 • ကိုယ်ကျိုးစွန်းသူ
 • ကိုယ်ကျိုးစွံ့သူ
Show full summary Hide full summary

Similar

ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ − ၃
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁၃
U Nay Lin
လေ့ကျင့်ခန်း − ၁
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ − ၁
U Nay Lin
ကွက်လပ်ဖြည့်ပါ − ၂
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၁)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၁ (အပိုင်း ၄)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၃)
U Nay Lin
သင်ခန်းစာ − ၂ (အပိုင်း ၂)
U Nay Lin